Cederlund, Per Erik Almar, Folkskollärare.

Närs skytteförening.
Prästgården, När. Född den 25 december 1901 i Visby församling. Föräldrar: Karl Cederlund o. h. h. Ella f. Vesterlund. Gift 1928 med Rut Högstadius. Medlem 1 föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.