Gisslander, Erik Lennart, Mejerielev.

Närs skytteförening.
Hallute, När. Född den 2 januari 1926 i Närs församling. Föräldrar: Oskar Gisslander o. h. h. Maria Gisslander. Medlem i föreningen sedan 1939. Hv. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br, Skidskyttem s.