Hansson, Hans Gustav Hjalmar, Hemmason.

Hansson, Hans Gustav Hjalmar

Närs skytteförening.
Hallute, När. Född den 9 septemper 1923 i Närs församling. Föräldrar: Per Hjalmar Hansson o. h. h. Agda f. Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1937. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skyttem stål, Skidskyttem s.