Jakobsson, Lars Jakob Gunnar, Fiskare.

Jakobsson, Lars Jakob Gunnar

Närs skytteförening.
Hammanäs, När. Född den 9 januari 1901 i Närs församling. Föräldrar: Jakob Jakobsson o. h. h. Kristina f. Lauström. Gift 1934 med Ester Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1917. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s.