Kullander, Gustav Oskar Olov, Hemmason.

Närs skytteförening.
Hallute, När. Född den 15 februari 1922 i Närs församling. Föräldrar: Oskar Kullander o. h. h. Agnes f. Pettersson. Medlem i föreningen sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem.