Nilsson, Algot Emil Gustav, Fiskare.

Nilsson, Algot Emil Gustav

Närs skytteförening.
Pilgårds, När. Född den 30 december 1920 i Burs. Föräldrar: Edvin Nilsson o. h. h. Alma f. Bjärman. Medlem i föreningen sedan 1937, styrelseledamot. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.