Nilsson, Axel Olof Emanuel, Hemmason.

Närs skytteförening.
Tirieke, När. Född den 26 mars 1917 i När. Föräldrar: Arvid Nilsson o. h. h. Karolina f. Larsson. Medlem i föreningen sedan 1931. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Milidrm br.