Nilsson, John Jakob Elias, Fjärdingsman.

Närs skytteförening.
Prästgården, När. Född den 30 september 1891 i När. Föräldrar: Johan Nilsson o. h. h. Katarina f. Hallander. Gift 1925 med Jenny Nilsson. Medlem i föreningen sedan 1914, ordförande 1918-1923. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.