angfartyget_drotten-1928.jpg

Randlert, Eric Ragnar, Sergeant.

Randlert, Eric Ragnar

Visborgs skytteförening.
Kasern 1, I 18, Visborgsslätt. Född den 20 april 1914 i Kättilstads församling. Föräldrar: Ture Karlsson o. h. h. Annie f. Hildor. Gift 1943 med Märtha Wessman. Medlem i föreningen sedan 1933. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, SkolskytteM br.