Arvidsson, Helge, Förman.

Visby skyttegille.
Söderhem 69, Visby. Född den 29 mars 1908 i Västerhejde församling. Föräldrar: Arvid Karlsson o. h. h. Anna f. Hederstedt. Gift 1936 med Vanda Ramberg. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Arméns Skyttem ksp s.