Bergström, Karl, Verkstadsägare.

Visby skyttegille.
Visborgsgatan 31, Visby. Född den 20 februari 1880 i Kalmar. Medlem i gillet sedan 1936, tidigare medlem i Kalmar skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.