Blomberg, Gustav Vilhelm, Lantarbetare.

Blomberg, Gustav Vilhelm

Väskinde skyttegille.
Skäggs, Väskinde. Född den 22 mars 1888 i Fårösund. Föräldrar: Sven Blomberg o. h. h. Matilda Blomberg. Gift 1916 med Ester Nilsson. Medlem i gillet sedan 1940, revisor, tidigare medlem i Fårösunds skyttegille. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, sfb SkytteM s, Ft s.