Blomberg, Martin Axel, Jordbruksarbetare.

Blomberg, Martin Axel

Väskinde skyttegille.
Skäggs, Väskinde. Född den 10 juni 1922 i Väskinde församling. Föräldrar: Gustav Blomberg o. h. h. Ester f. Nilsson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br. Skidskyttem g.