Blomberg, Nils Erik, Jordbruksarbetare.

Blomberg, Nils Erik

Väskinde skyttegille.
Skäggs, Väskinde. Född den 24 mars 1918 i Väskinde församling. Föräldrar: Gustav Blomberg o. h. h. Ester f. Nilsson. Gift 1941 med Greta Lindgren. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skyttem br.