Hansson, Lissi Kristina C., Fröken.

Hansson, Lissi Kristina C.

Väskinde skyttegille.
Knuts, Väskinde. Född den 8 april 1924 i Väskinde församling. Föräldrar: Oskar Hansson o. h. h. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 1. Innehar: Skidskyttem s.