Högberg, Karl Bernhard, Lantbrukare.

Högberg, Karl Bernhard

Väskinde skyttegille.
Vies, Väskinde. Född den 26 december 1921 i Väskinde församling. Föraldrar: Karl Fredrik Högberg o. h. h. Amy Högberg. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.