Jansson, Karl Axel Harald, Jordbruksarbetare.

Jansson, Karl Axel Harald

Väskinde skyttegille.
Bläsungs, Väskinde. Född den 27 februari 1916 i Suderbys. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 2.