Johansson, Harry Bertil Henning, Lantbrukare.

Väskinde skyttegille.
Klintegårda, Väskinde. Född den 4 januari 1906 i Väskinde. Föräldrar: Herman Johansson o. h. h. Berta Johansson. Gift 1935 med Ebba Johansson. Medlem i gillet sedan 1942, tidigare medlem i den gamla föreningen på platsen. Tillhör skjutklass 2.