Johansson, Lars Gustav, Jordbruksarbetare.

Väskinde skyttegille.
Lilla Klintegårda, Väskinde. Född den 6 juni 1904 i Väskinde församling. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 2.