Klasson, Bertil Arvid, Jordbruksarbetare.

Klasson, Bertil Arvid

Väskinde skyttegille.
Stora Norrgårda, Väskinde. Född den 20 oktober 1923 i Hangvars församling. Föräldrar: David Klasson o. h. h. Anna Klasson. Medlem i gillet sedan 1941. Hv. Tillhör skjutklass 1.