Klintberg, Gunnar Helmer, Chaufför.

Klintberg, Gunnar Helmer

Väskinde skyttegille.
Lilla Klintegårda, Väskinde. Född den 25 november 1923 i Klintegårda, Väskinde. Medlem i gillet sedan 1939. Hv. Tillhör skjutklass 1.