Lindell, Karl Harry Natanael, Bilägare.

Lindell, Karl Harry Natanael

Väskinde skyttegille.
Mickelsgården, Väskinde. Född den 21 april 1896 i Ålems församling. Föräldrar: Emil Lindell o. h. h. Hildur Lindell. Medlem i gillet sedan 1940, v. ordförande. Tillhör skjutklass 2.