Löthberg, Ehrnfrid Johan Olof, Hemmason.

Löthberg, Ehrnfrid Johan Olof

Väskinde skyttegille.
Kaungs, Väskinde. Född den 26 mars 1911 i Kaungs, Väskinde församling. Föräldrar: Herman Löthberg o. h. h. Olga f. Jacobsson. Medlem i gillet sedan 1940. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.