Löthberg, Herman Emil Ehrnfrid, Hemmansägare.

Löthberg, Herman Emil Ehrnfrid

Väskinde skyttegille.
Kaungs, Väskinde. Född den 2 oktober 1881 i Ardre församling. Föräldrar: Johan Löthberg o. h. h. Julia Löthberg. Gift 1910 med Olga Jacobsson. Medlem i skytterörelsen sedan 1901, varit kassör ett flertal år. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g.