Löthberg, Lennart Rudolf Herman, Hemmason.

Löthberg, Lennart Rudolf Herman

Väskinde skyttegille.
Kaungs, Väskinde. Född den 10 december 1915 i Kaungs, Väskinde församling. Föräldrar: Herman Löthberg o. h. h. Olga f. Jacobsson. Medlem i gillet sedan 1940, kassör. Tillhör skjutklass 3. Innehar: Skyttem s, Skidskyttem s.