Olsson, Nils Olof Emil, Hemmason.

Väskinde skyttegille.
Väskinde. Född den 13 augusti 1927 i Väskinde församling. Föräldrar: Emil Olsson o. h. h. Ester Olsson. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör rekrytklassen.