Mattsson, Hans Edvard Johannes, Hemmason.

Mattsson, Hans Edvard Johannes

Väte skyttegille.
Löves, Hejde. Född den 4 juli 1919 i Hejde församling. Föräldrar: Johan Mattsson o. h. h. Astrid f. Johansson. Medlem i gillet sedan 1934, v. sekreterare sedan 1940. Tillhör skjutklass 2. Innehar: Skidlm br.