Nilsson, Johan Einar Artur, Byggnadssnickare.

Väte skyttegille.
Muntsarve, Hejde. Född den 8 oktober 1895 i Levide församling. Föräldrar: Johan Nilsson o. h. h. Agnes Nilsson. Gift 1922 med Linnea Gustafsson. Medlem i gillet sedan 1922, styrelseledamot ett flertal år, tidigare medlem i Fardhems skyttegille och i Levide-Gerums skytteförening. Tillhör skjutklass 4. Innehar: Skyttem g, Armens Skyttem ksp s.