Nordberg, Axel Emil, Hemmansägare.

Väte skyttegille.
Botarve, Väte, Isums. Född den 14 april 1905 i Fardhems församling. Föräldrar: Algot Nordberg o. h. h. Viktoria f. Jakobsson. Medlem i gillet sedan 1941. Tillhör skjutklass 2.