1932

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19320201 - Änkefru Hilma Eriksson 1302
19320201 - Anton Johansson 1355
19320201 - Bröllop 1215
19320201 - Ett lärarinnevikariat 1107
19320201 - Extra kyrkostämma 1176
19320201 - För arbetslös kvinnlig ungdom 1233
19320201 - Från hamnen. 1188
19320201 - Göte 1271
19320201 - Gotlänning avliden i Amerika. 1249
19320201 - I kronohäktet 1230
19320201 - Landsbygden, HOGRÄN. 1140
19320201 - Landsbygden, MÄSTERBY. 1101
19320201 - Landsbygden, NEDRE FRÖJEL. 1058
19320201 - Landsbygden, RUTE. 1058
19320201 - Landsbygden, VÄTE. 1090
19320201 - Landsbygden. DALHEM. 1163
19320201 - Landsbygden. HEJDE. 1068
19320201 - Olof Petter Lindell 1100
19320201 - Passagerarelista. 1119
19320201 - Postverket. 1154
19320201 - S:t Olofs sjukhus. 1174
19320201 - Till avläggande av studentexamen 1247
19320201 - Understödsföreningen för fiskare. 1157
19320201 - Virkesutsyning för kyrkoreparationer. 1070
19320202 - Akebäcks kyrka återinvigas. 1268
19320202 - Auktion å stormfälld skog 914
19320202 - Biograferna. 850
19320202 - Dömd för stöld. 755
19320202 - Emma Maria Teresia Eriksson 798
19320202 - En hemslöjdsutställning 808
19320202 - Epidemirapporten. 847
19320202 - Haveriauktion. 741
19320202 - Oväder. 795
19320202 - Passagerarelista. 701
19320202 - Sammanläggning av fastigheter. 740
19320202 - Schackmatch i Hörsne. 712
19320202 - Slipersleveransen betalas ej förrän nästa år. 643
19320202 - Till fjärdingsman i Vestkinde 684
19320202 - Till vikarie vid Vägume 731
19320202 - Tilläggspension till adjunkten Kjellander? 712
19320202 - Tulluppbörden inom Visby 719
19320202 - Vänt åter hem till Gotland. 687
19320202 - Veckans nummer av Idun 812
19320203 - En intressant uppfinning 676
19320203 - Från domkapitlet. 757
19320203 - Inbrott i kiosk. Visby hamn. 728
19320203 - Katarina Loretta Pettersson 775
19320203 - Landsbygden. ANGA. 687
19320203 - Landsbygden. BÄL. 756
19320203 - Landsbygden. BURGSVIK. 765
19320203 - Landsbygden. BUTTLE. 691
19320203 - Landsbygden. DALHEM. 590
19320203 - Landsbygden. LOKRUME. 636
19320203 - Passagerarelista. 651
19320203 - Sällskapet D. B. V. 667
19320203 - Stadens poliskår får piketbil. 567
19320203 - Stiftets prästsällskap 566
19320203 - Thomas August Hellgren 893
19320203 - Vid kyrkoinvigningen i Akebäck 598
19320203 - Visby Bio. Skepparkärlek. 622
19320204 - Anslagskrav till Gotlandsfisket. 607
19320204 - Arbetslösheten. 581
19320204 - Årsfest 620
19320204 - Det stormfällda virket tillvaratages. 586
19320204 - Distriktsbartamorsketjänsten 551
19320204 - Landsbygden. HEJNUM. 592
19320204 - Passagerarelista. 543
19320204 - Rättegångssaker. 637
19320204 - Sextio år Gunnar Bodin. 668
19320204 - Stenleveranserna i Hemse. 561
19320205 - Altarringen får öppnas. 615
19320205 - Anbud 698
19320205 - Arbetslöshetskommittén. 576
19320205 - Auktion å stormfälld skog 570
19320205 - Auktion å virke och ved 629
19320205 - Auktion i Lye. 639
19320205 - Auktion i Stånga. 594
19320205 - Cykelns framgaffel brast. 567
19320205 - En jättefura 680
19320205 - Ett intressant och lärorikt föredrag 637
19320205 - Fastighetsauktion i Garda. 578
19320205 - För sen ansökan - ingen arrendelindring. 635
19320205 - I Tirfing, 635
19320205 - Inhiberad födelsedag. 545
19320205 - Inlösen av fornfynd. 676
19320205 - Jakob Niklas Medin 729
19320205 - Konkursauktion. 581
19320205 - Landsbygden. FÅRÖ. 553
19320205 - Landsbygden. LÄRBRO. 568
19320205 - Landsbygden. LINDE. 636
19320205 - Lösöreauktion i Halla. 608
19320205 - Lösöreauktion vid Lekarve i Sanda. 651
19320205 - Maria Kristina Pettersson 694
19320205 - Passagerarelista. 629
19320205 - Väghinder 576
19320205 - Värdefull kreatursauktion. 615
19320206 - Aktiebolaget Gotlands bank 619
19320206 - Arbetslösheten i Träkumla socken. 665
19320206 - Arvsfondsbidrag till två familjer? 610
19320206 - Förslag om inkorporering av Visby socken. 638
19320206 - Friköp av prästgärdsområde. 632
19320206 - Högre statspension. 579
19320206 - Kassalåda upphittad. 594
19320206 - Klintehamns högre folkskola 562
19320206 - Konung Carl Johans fond i Visby. 620
19320206 - Landsbygden. AKEBÄCK. 578
19320206 - Landsbygden. FARDHEM. 618
19320206 - Landsbygden. KÄLLUNGE. 619
19320206 - Landsbygden. WALLSTENA. 539
19320206 - Nykterhetsnämdens berättelse. 616
19320206 - På sin sextioårsdag i dag 560
19320206 - Passagerarelista. 563
19320206 - Skall kronan efterskänka sin fordran ? 635
19320208 - Akebäcks kyrka återinvigdes i går. 1252
19320208 - Amanda Lovisa Vestergren 562
19320208 - Auktion å virke och ved i Vall. 582
19320208 - Benspetsen från Havdhem 7,000 år gammal. 544
19320208 - En bilkollision 612
19320208 - Fornfynd i Buttle. 640
19320208 - Frågan om fiskehamn vid Ljugarn. 550
19320208 - Från hamnen. 610
19320208 - Hemslöjdsutställningen 646
19320208 - Inskrivningarna vid Visby sjömanshus. 592
19320208 - Landsbygden. HABLINGBO. 592
19320208 - Landsbygden. LÄRBRO. 732
19320208 - Olof Niklas Ferdinand Bergsten 665
19320208 - Passagerarelista. 614
19320208 - Postverket. 578
19320208 - Rute kyrka skadad av stormen. 532
19320208 - Statsunderstöd till lantmannaskoleelever. 593
19320208 - Svår bilolycka i Ekeby. 697
19320208 - Svensson & Lönnroth Motorverkstad. 643
19320209 - Anders Magnus Carlsson 738
19320209 - Apoteket. 602
19320209 - Biograferna. 623
19320209 - Den härda stormen orsak till strandningen. 609
19320209 - Jakob Alfred Löfqvist 812
19320209 - Konrad Johansson 654
19320209 - Kyrkostämma 658
19320209 - Landsbygden. BRO. 863
19320209 - Landsbygden. FRÖJEL. 598
19320209 - Landsbygden. KAPPELSHAMN. 744
19320209 - Landsbygden. VÄTE. 660
19320209 - Linjetrafiken mellan Gothem och Visby. 707
19320209 - Ljugarns lotsplats indrages? 622
19320209 - Passagerarelista. 571
19320209 - Permitteringar vid cementfabriken. 644
19320209 - Rättegångssaker. 697
19320209 - Stor ved- och virkesauktion i Kappelshamn. 747
19320209 - Till den sista vilan 634
19320210 - Alla förutsattningar för arrendelindring 592
19320210 - Anna Carolina Johansson 729
19320210 - Antalet arbetsgivare 637
19320210 - Arvsfondnbidrag till barnens uppfostran? 596
19320210 - Bio. Regina. Ingen mans land. 651
19320210 - Bristfälligheter i domkyrkan. 575
19320210 - Elektrieitetsverkets arbeten. 566
19320210 - Ett vackert fornfynd 638
19320210 - Fastighets- & lösöreauktion i Hejde. 746
19320210 - Försäljning av pilsnerdricka 761
19320210 - Gallringen vid stadsmuren avskrives. 584
19320210 - Hemse. Den 4 febr. 611
19320210 - Katharina Margareta Lyander 737
19320210 - Kommitté för nya hamntaxor. 619
19320210 - Kyrkorådet om biskopslönen. 634
19320210 - Landsbygden. EKSTA. 620
19320210 - Landsbygden. GARDA. 788
19320210 - Landsbygden. LINDE. 585
19320210 - Landsbygden. LJUGARN, 4 febr. 632
19320210 - Landsbygden. LJUGARN, 9 febr. 873
19320210 - Landsbygden. NÄR. 624
19320210 - Landsbygden. ÖVRE FRÖJEL. 673
19320210 - Läroverkets byggnadsfråga avancerar snabbt. 559
19320210 - Maria Johansson 643
19320210 - Ordförandeval i kommunala styrelser. 575
19320210 - Österby Framtid. 627
19320210 - Passagerarelista. 612
19320210 - Postverket. 607
19320210 - Skall staden övertaga kallbadhuset? 589
19320210 - Staden begär inkorporering av Visby socken. 612
19320210 - Urgamla handlingar. 921
19320210 - Utsträckt utskänkningstid 635
19320210 - Värmeledning i Garda kyrka. 542
19320211 - Gotlands infanterikår. 705
19320211 - Guld- och silverfyndet frän Grötlingbo 725
19320211 - Ingen adress på den försörjningspliktige. 661
19320211 - Intressenter I Thule 608
19320211 - Josefina Helena 723
19320211 - Kungörelse. 644
19320211 - Landssekreteraretänsten. 600
19320211 - Nya intressanta fynd vid Bulverket. 1152
19320211 - Passagerarelista. 765
19320211 - Rättegångssaker. 649
19320211 - Skattefria kronobyggnader. 777
19320211 - Strömavbrott 694
19320211 - Svåra stormskador å Burgsviks lotshamn. 598
19320212 - Anna Thyra Teresia Karlsson 685
19320212 - Arbetslösheten i Visby. 698
19320212 - Auktion å hö och halm. 647
19320212 - Auktion i Björke. 688
19320212 - Auktion i Follingbo. 1525
19320212 - Auktion Onsdagen den 17 febr. kl. 1 e. m. 619
19320212 - Det vackra fornfyndet från Grötlingbo, 623
19320212 - Fältskjutning 874
19320212 - Fastighets- & lösöreauktion i Hejde. 984
19320212 - Hemse. Den 11 febr. 654
19320212 - Klintehamn. Den 10 febr. 693
19320212 - Konkursauktion vid Ihre i Hangvar. 620
19320212 - Kronobageriet på Visborgs slätt. 583
19320212 - Krucifixet i Näs kyrka. 600
19320212 - Kungörelse. 712
19320212 - Kyltransporterna för smör böra ordnas. 642
19320212 - Landsbygden. ETELHEM. 898
19320212 - Landsbygden. FOLLINGBO. 880
19320212 - Landsbygden. FRÖJEL. 646
19320212 - Landsbygden. GRÖTLINGBO. 712
19320212 - Landsbygden. KAPPELSHAMN. 697
19320212 - Landsbygden. ÖSTRA GOTLAND. 703
19320212 - Landsbygden. STÅNGA. 782
19320212 - Lantmannavecka i Lye 735
19320212 - Lösöreauktion i Alskogs prästgård. 617
19320212 - Olof Niklas Nilsson 776
19320212 - Passagerarelista. 717
19320212 - Sjukhusen. 756
19320212 - Sliteångarna. 709
19320212 - Statsmedel till konservering av Hallshuks kapell? 599
19320212 - Stor kreaturs- och lösöreauktion 765
19320212 - Virkesauktion. 655
19320213 - 50 år 699
19320213 - Armén. 669
19320213 - Behörighet för komministertjänst. 675
19320213 - Den senaste skatten ur Gotlands jord. 635
19320213 - Friköp av prästgårdslägenhet. 564
19320213 - Georg Petter Löfqvist 611
19320213 - Hyllad på 90-årsdagen 686
19320213 - Klintehamn. 50 611
19320213 - Landsbygden. GANTHEM. 653
19320213 - Landsbygden. HALL. 635
19320213 - Passagerarelista. 635
19320213 - Särskild fordonsskatt på släpvagnar? 600
19320213 - Sextiofem år 653
19320213 - Utför Kyrkberget 591
19320213 - Vägomläggningen får påbörjas i förtid. 516
19320213 - Visby torgpriser. 700
19320215 - Årets inskrivningar 598
19320215 - Åttio år 699
19320215 - Auktion å fiskredskap, möbler m. m. 584
19320215 - Elektrifieringen å södra Gotland. 889
19320215 - En trotjänare i Hangvars församling. 860
19320215 - En vägledning för turister. 1323
19320215 - Från hamnen. 860
19320215 - Hanna Hallgren 644
19320215 - Hemse 655
19320215 - Hitler mönstrar sina trogna. 689
19320215 - Klas Johan Kristoffersson 611
19320215 - Klintehamn. 641
19320215 - Kontanter i stället för husbehovsved. 625
19320215 - Kontrollant för restaureringen av Akebäcks kyrka. 744
19320215 - Landsbygden. BRO. 737
19320215 - Landsbygden. DALHEM. 534
19320215 - Landsbygden. ESKELHEM. 516
19320215 - Landsbygden. LOKRUME. 626
19320215 - Landsbygden. STÅNGA. 497
19320215 - Man och hustru avlidna av blodförgiftning. 735
19320215 - Passagerarelista. 545
19320215 - Tillsyningsmannbefattningen vid Fårösunds flygstation 505
19320215 - Understödsföreningen Syskonbandet 503
19320216 - Avgående nämdeman. 508
19320216 - Biograferna. 497
19320216 - f. landsfiskalen Arvid Jacobson 615
19320216 - Fårösund 587
19320216 - Folkhögskolan i Hemse. 519
19320216 - Från hamnen. 507
19320216 - Gustaf August Karlsson 550
19320216 - Ingen motbok. 508
19320216 - Inskrivning av värnpliktiga 472
19320216 - John Sandell & Magda Sandell 634
19320216 - Karl Fritiof Karlsson 496
19320216 - Kommunalt anslag till scoutverksamheten. 449
19320216 - Landsbygden. SANDA. 519
19320216 - Lösöreauktion i Wästergarn. 547
19320216 - Moostjocket eller Moos fästningsjord. 498
19320216 - På sin sextioårsdag 519
19320216 - På Solvallabanan 531
19320216 - Passagerarelista. 471
19320216 - Rättegångssaker. 492
19320216 - Renhållningsverket. 453
19320216 - Tullverket. 505
19320216 - Vilhelm Gustaf Kylander 489
19320216 - Virkesutsyning för reparation av kyrkan. 460
19320216 - Visby stad ock fiskehamnsanslaget. 477
19320217 - Åttio år 571
19320217 - Dödsfall. 573
19320217 - Domkapitlet om propositionsvägran i Silte. 571
19320217 - En gammal bräda från Lärbro kyrka, 545
19320217 - Epidemirapporten. 527
19320217 - Ett tragisktkomiskt bilmissöde 580
19320217 - Fängelsepredikaniens berättelse. 532
19320217 - Folkskollärarinnetjänsten 568
19320217 - Föll av bilen och slog huvudet. 507
19320217 - Gotlandsfonden räddar kampgravarna? 650
19320217 - Johan August Andersson 513
19320217 - Käringen under klubban. 565
19320217 - Konkursauktion vid Ihre i Hangvar. 536
19320217 - Kronouppbörden genom postverket. 578
19320217 - Landsbygden. BARA. 628
19320217 - Landsbygden. FRÖJEL. 619
19320217 - Landsbygden. HALL. 646
19320217 - Maria Charlotta Söderström 555
19320217 - Nya skolbibliotek. 513
19320217 - Passagerarelista. 609
19320217 - Slita högre folkskola. 568
19320217 - Stenkyrka pastorats lån tillstyrkt. 565
19320217 - Telegrafverket. 627
19320217 - Ungdomsavdelningen Blåeld 508
19320217 - Visbybo avliden i Kalifornien. 478
19320218 - Adolf Ivar Olsson 505
19320218 - De enskilda och ordningsmaktens förnödenheter. 464
19320218 - Från hamnen. 515
19320218 - Hemse. 511
19320218 - Hyllad på 75-årsdagen. 486
19320218 - Jordbävningen i Santiago på Kuba. 598
19320218 - Landsbygden. ALSKOG. 532
19320218 - Landsbygden. ROMA. 514
19320218 - Landsbygden. VÄTE. 588
19320218 - Många nya skyttar i mästarklassen för år 1932. 436
19320218 - Något om Visborgs slott 704
19320218 - Nöjesskatten under år 1931. 485
19320218 - Norra vägdistriktet tar underhållet i egen regi? 564
19320218 - Nya nämdemän i norra häradsrätten. 502
19320218 - Nybildad fastighet. 482
19320218 - Passagerarelista. 516
19320218 - Rättegångssaker. 544
19320218 - Saarinen, Finland, som vann 50-km.-loppet vid vinterolympiaden. 522
19320218 - Tjänstledighet 442
19320218 - Truppförbandens smörjolja. 489
19320218 - Yrkesinspektörens årsrapport. 481
19320219 - Altarskåpet i Tofta kyrka. 576
19320219 - Auktion 484
19320219 - Auktion å virke och ved 498
19320219 - Auktion i Etelhem. 561
19320219 - Bärgningen av Universe. 707
19320219 - Den första likvagnsbilen på Gotland 493
19320219 - Elektriska ledningarna. 581
19320219 - En duktig kossa 542
19320219 - En föreläsning av stort intresse 503
19320219 - Friköp av en prästgårdslägenhet. 514
19320219 - Industrilån till Mulde tegelbruk? 1191
19320219 - Inventeringen av den stormfällda skogen på Gotland. 530
19320219 - Karl Jakobsson 505
19320219 - Klent resultat av sjömanshuskonferenserna? 537
19320219 - Laura Anna Margareta 541
19320220 - Det gotländska vetet bäst i hela landet. 552
19320220 - Fick handen under vagnen. 653
19320220 - Försäksringar för Jordbrukare. 746
19320220 - Frågan om nya sinnessjukhuset inför riksdagen. 523
19320220 - Grustäkt för nya kyrkogården i Rute. 529
19320220 - Häktad för förskingring. 915
19320220 - Kurser i hovvård 611
19320220 - Landsbygden. BOGE. 570
19320220 - Landsbygden. EKSTA. 492
19320220 - Landsbygden. ESKELHEM. 527
19320220 - Landsbygden. HABLINGBO. 514
19320220 - Landsbygden. HALL. 588
19320220 - Landsbygden. STÅNGA. 606
19320220 - Passagerarelista. 596
19320220 - Till årets premiering av mindre jordbruk, 666
19320220 - Vid landfiskal Jacobsons grav 585
19320220 - Vid Vita Bandets årsfest 477
19320222 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 526
19320222 - Bäls gilles hingstförening 778
19320222 - En åttioåring. M. E. Svallingson. 614
19320222 - En gripande sorgehögtid i Sanda. 601
19320222 - Förre hemmansägaren Jakob Nilsson 768
19320222 - Kungörelse. 602
19320222 - Landsbygden. BRO. 569
19320222 - Landsbygden. FÅRÖSUND. 503
19320222 - Landsbygden. LEVEDE. 495
19320222 - Landsbygden. TINGSTÄDE. 594
19320222 - Lantmannaveckan i Lye 542
19320222 - Lysning 595
19320222 - Norra häradets extra vägstämma i dag. 1004
19320222 - Passagerarelista. 577
19320222 - Pastor Åbergs ansökan tillstyrkes delvis. 451
19320222 - Spritdrycksinköpen 824
19320222 - Statspension till fru Wennersten? 584
19320222 - Stor virkesauktion 704
19320222 - Strid om äggcentralens verksamhet. 534
19320222 - Till revisorer vid riksbankens avdelningskontor 628
19320223 - Annie 628
19320223 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 818
19320223 - Assistentundervisning i danska. 581
19320223 - Biograferna. 657
19320223 - En modern bilomnibus 633
19320223 - En schackmatch 622
19320223 - Entreprenör för vagförbättringsarbeten. 741
19320223 - Fyra emigranter 603
19320223 - Gotlandsmarmor. 928
19320223 - Hushållningssällskapet 853
19320223 - Karin 538
19320223 - Läkarna. 609
19320223 - Lösöreauktion. 592
19320223 - Passagerarelista. 687
19320223 - Visby Bio. Hans livs match. 530
19320224 - 1931 års skogssakkunniga 731
19320224 - Anmärkningar mot förslaget till nya sinnessjukhuset. 751
19320224 - Biograferna. 637
19320224 - En schackmatch 1403
19320224 - Fem nyvalda kyrkoherdar skola installeras 557
19320224 - Fylleriet minskar. 663
19320224 - Gotlands infanterikår. 614
19320224 - Hus vid Furulund i lågor. 568
19320224 - Landsbygden. FOLE. 553
19320224 - Landsbygden. HALL. 693
19320224 - Landsbygden. KATTHAMMARSVIK. 583
19320224 - Landsbygden. SUNDRE. 597
19320224 - Lau Myrs Torrläggningsföretag 755
19320224 - Maria Birgitta Kristina Hederfeld 646
19320224 - Medalj för medborgerlig förtjänst. 649
19320224 - Nykterhetstillståndet i Klinte gotl. 806
19320224 - Passagerarelista. 598
19320224 - Sjuttio år 1051
19320225 - Arvid Wittberg 632
19320225 - Arvsfondsbidrag till barnens uppfostran? 568
19320225 - Branden vid Furulund. 573
19320225 - Branden vid Furulund. 518
19320225 - Dödsfall. 699
19320225 - Från hamnen. 616
19320225 - Fri utsyning av virke för reparationer. 592
19320225 - Friköp med många förbehåll. 488
19320225 - Fyra sökande 522
19320225 - Inkorporeringsfrågan inför kammarkollegium. 543
19320225 - Kungörelse. 712
19320225 - Landsbygden. BOGE. 675
19320225 - Landsbygden. BURS. 585
19320225 - Lantmätarna. 551
19320225 - Nadeschda Möller 643
19320225 - Passagerarelista. 549
19320225 - Rättegångssaker. 921
19320225 - Signe Margit 655
19320225 - Uti änkefru Hilma Fohlins 500
19320226 - Auktion i Boge. 504
19320226 - Auktion i Slite. 475
19320226 - Auktion i Väte. 534
19320226 - Biograferna. 495
19320226 - Ett oväntat dödsbud 602
19320226 - Exekutiva auktioner. 599
19320226 - Foderauktion. 770
19320226 - Fortsatt arrendelindring trots för sen ansökan? 461
19320226 - Gotland till Stockholms överkontrollörsdistrikt. 575
19320226 - Gotlands skörd värd 17 milj. 845
19320226 - Landsbygden. FÅRÖ. 770
19320226 - Landsbygden. HALL. 486
19320226 - Landsbygden. STÅNGA. 466
19320226 - Landsfiskalerna. 531
19320226 - Lösöreauktion i Hemse. 552
19320226 - Mariahemmet inspekteras 641
19320226 - På sin 76-årsdag 608
19320226 - Passagerarelista. 595
19320226 - Patriotiska sällskapet belönar. 633
19320226 - Skogsauktion i Hablingbo. 492
19320226 - Statestipendier till verkstadsskolan. 696
19320226 - Temperatur och lufttryck 510
19320226 - Vedauktion på Fårö 595
19320226 - Virkesauktion. 501
19320227 - Arrendelindring trots för sen ansökan? 577
19320227 - Biograferna. 571
19320227 - Den mystiska radiobilen. 622
19320227 - Elvin 649
19320227 - Från hamnen. 529
19320227 - Fredrika-Bremer-förbundets gotlandskrets 614
19320227 - Goda skäl tala för arrendelindring. 497
19320227 - Gotlands fiskareförbunds årsmöte 670
19320227 - Gotlands infanterikår. 527
19320227 - I Fornvännens första häfte för 1932, 470
19320227 - Ingen befrielse från avsättning till förnyelsefond. 521
19320227 - Inskränkt demonstrationsrätt på landsbygden? 518
19320227 - Lina tings hästavetsförening 556
19320227 - Maria Johansson 574
19320227 - Passagerarelista. 519
19320227 - Stor auktion 680
19320227 - Torrläggningsarbetena på Gotland. 681
19320227 - Visby blåbandsförening 694
19320229 - Anna Katarina Jakobsson 704
19320229 - Carl Bergström 721
19320229 - Erik 904
19320229 - Maria Siltberg 977
19320601 - Å exekutiv auktion 1104
19320601 - Ännu ingen ändring i postturerna Visby—Västergarn. 831
19320601 - År 1932 den 31 maj intogos i handelsregistret 647
19320601 - Bjärges Skyttegille. 693
19320601 - Butiksstängningen i midsommar, 619
19320601 - Död. Mathilda Maria Augusta Larson. 905
19320601 - En brevduva 1150
19320601 - Fångantalet vid kronohäktet 853
19320601 - Genom exekutiv auktion, 771
19320601 - Gotlands trupper. 561
19320601 - Grundpenningstaxa för Lilla Stux lastageplats 616
19320601 - Högre allmänna läroverket. 603
19320601 - Inlösen av fornfynd. 763
19320601 - Konkurssammanträden. 846
19320601 - Kungörelse. 717
19320601 - Lämningar efter Visborgs slott. 918
19320601 - Landsbygden. Bunge. 1305
19320601 - Landsbygden. Hablingbo. 1303
19320601 - Landsbygden. Källunge. 1283
19320601 - Motorcykeltävlingen om söndag. 1106
19320601 - Passagerarelista. 1139
19320601 - Se efter hundarna! 1149
19320601 - Sjukhusens driftkostnader 864
19320601 - Slitekretsen av S. A. F. 788
19320601 - Snäckgärdsbaden 704
19320601 - Stor auktion vid Ihre i Hangvar. 815
19320601 - Temperatur och lufttryck 1143
19320602 - Ardre kommuns lån tillstyrkt. 775
19320602 - Död. Karolina Mathsson. 849
19320602 - Femton man starta i motortävlingen. 673
19320602 - Förlovning 700
19320602 - Från hamnen. 754
19320602 - Hospitalsbygget i Visby. 717
19320602 - Hushållningssällskapets studieresor. 942
19320602 - Icke lämplig som polisman? 848
19320602 - Klintehamn. 895
19320602 - Landsbygden. Eke. 1167
19320602 - Passagerarelista. 1071
19320602 - Rättegångssaker. 1038
19320602 - Regina och Visby Bio. 778
19320602 - Sjuttiofem år 704
19320602 - Skinnarve lämplagare än Skönarve. 654
19320602 - Skolresesäsongen 547
19320602 - Snäckgärdsbaden 590
19320602 - Temperatur och lufttryck 718
19320602 - Till fältövningen på Gotland. 554
19320602 - Värmeledning i Akebäcks kyrka. 682
19320602 - Vill kvarstå i tjänst. 712
19320603 - 50-årsjubileum som folkskollärare 622
19320603 - Ångfartygsaktlebolaget Gotlands ångbåtar. 980
19320603 - Artilleristen fick benet avsparkat. 627
19320603 - Åter en strandning i Fårösunds norra gatt. 621
19320603 - Avsevärd arbetslöshet men inga anmälda arbetslösa. 524
19320603 - Dyr familjevård i Stenkyrka! 508
19320603 - Från Fröbelinstitutets i Norrköping 504
19320603 - Från hamnen. 582
19320603 - Gotlands infanterikår. 473
19320603 - Gotlänningar ställa till bråk i Stockholm. 647
19320603 - Haveriauktion å trävaror i Ronehamn. 1084
19320603 - Hemse Bio 1077
19320603 - Klintehamn. 823
19320603 - Klinte—Roma Järnvägsaktiebolag 963
19320603 - Kungörelse. 1254
19320603 - Läroverken. 615
19320603 - Liljeborgs Möbelaffär. 1015
19320603 - Passagerarelista. 693
19320603 - Skolresorna. 637
19320603 - Slite. 737
19320603 - Småskollärarinneexamen 570
19320603 - Styrmansexamen 682
19320603 - Temperatur och lufttryck 632
19320603 - Till folkskollärarinna 519
19320603 - Tulluppbörden 426
19320603 - Undersökning av husgrunden vid Visborgs slott 459
19320603 - Utspisningen vid truppförbanden. 432
19320603 - Vägen blir icke allmän. 575
19320603 - Veterinärerna. 546
19320603 Pojke överkörd av lastbil. 993
19320604 - Arbetslösheten i Visby. 859
19320604 - Årets kyrkliga ungdomskurs 993
19320604 - Auktion 616
19320604 - Den tyska motorseglaren Anna, 678
19320604 - Död. Malin Söderberg. 733
19320604 - Död. NILS. 763
19320604 - Dödsfall. 934
19320604 - Exekutiv auktion. 902
19320604 - Från hamnen. 625
19320604 - Från Visby horisont. 577
19320604 - Idrott och sport. 796
19320604 - Lantbrukstekniska förrättningar. 1061
19320604 - Lanthamnarna. 734
19320604 - På sin 60-årsdag i går 821
19320604 - Passagerarelista. 556
19320604 - Sjuttiofem år 891
19320604 - Sommarens stora Gotländska idrottstävlingar 938
19320604 - Temperatur och lufttryck 610
19320604 - Visbypojkar och stockholmspojkar 640
19320606 - A.-B. Klintebys potatismjöl- och konservfabrik 606
19320606 - Armén. 549
19320606 - Bröllop. 591
19320606 - Död. Emerentia Kalström. 566
19320606 - Död. Justina Loretta Hansson. 1051
19320606 - Död. Laura Johansson. 986
19320606 - Död. Thyra. 681
19320606 - Dödsfall. 920
19320606 - Ersättning för inbesparat virke. 788
19320606 - Folkskollärdreexamen 618
19320606 - Förenade folkskollärare- och klockaretjänsterna 1011
19320606 - Förlovning 679
19320606 - Från hamnen. 748
19320606 - Gotlands motorcykelklubbs hastighetslävling 814
19320606 - Hemse. 761
19320606 - Jordfästning. Malin Söderberg. 928
19320606 - Klintehamn. 801
19320606 - Knut Falcks Eftr. 935
19320606 - Kungörelse. 1029
19320606 - Landsbygden 874
19320606 - Legala notiser. 930
19320606 - Medaljörer. 716
19320606 - Militärbefälet. 712
19320606 - Passagerarelista. 1025
19320606 - Rättegångssaker. 1092
19320606 - Rekonstruktionen av järnåldersbyggnad vid Lojsta slott. 872
19320606 - S:t Olofs sjukhus. 707
19320606 - Sedan undertecknad förordnats 982
19320606 - Temperatur och lufttryck 843
19320606 - Tjänstlediga präster. 945
19320607 - Arbetslösheten i Othems socken. 1207
19320607 - Breddningen av Drottenagatan. 1122
19320607 - Död. Anna Olivia Elisabet Jakobson. 1161
19320607 - Död. Maja. 1113
19320607 - Död. Maria Karolina Johansson. 1146
19320607 - Från hamnen. 974
19320607 - Genom exekutiv auktion, 1252
19320607 - Genoralplansarbeten å kronans byggnader på Gotland. 1170
19320607 - Gotlands infanterikår. 1127
19320607 - Hemse. 1055
19320607 - Järnåldershallen reser sig vid Lojsta slott. 1375
19320607 - Klintehamn. 1070
19320607 - Landsbygden. Bro. 1068
19320607 - Ordensutnämningar. 1264
19320607 - Passagerarelista. 1128
19320607 - Pojken under lastbilen. 926
19320607 - Rättegångssaker. 1287
19320607 - Temperatur och lufttryck 964
19320607 - Uppköp av remonter 1369
19320608 - 38 fiskefyrar på Gotland indragas. 965
19320608 - Åttio år 985
19320608 - Bröllop 979
19320608 - Folkskolinspektörerna. 972
19320608 - Forngravar skadade av grustäkt. 958
19320608 - Första borgenärssammanträde 640
19320608 - Från hamnen. 680
19320608 - Gotlands läkarehistoria 1039
19320608 - Greta Garbo 1213
19320608 - Jordfästning. Prostinnan Kalström. 1221
19320608 - Kabeln till Östergarns fyr repareras. 1039
19320608 - Klintehamn. 1171
19320608 - L. Larssons Barn- & Damekiering 964
19320608 - Landsbygden. Anga. 1160
19320608 - Landsbygden. Boge. 1178
19320608 - Landsbygden. Hablingbo. 1077
19320608 - Landsbygden. Hellvi. 1087
19320608 - Lösöreauktion i Visby. 1187
19320608 - Medelst offentlig auktion 1235
19320608 - Passagerarelista. 1239
19320608 - Sällskapet D. B. V. 820
19320608 - Tack. HJALMAR. 1266
19320608 - Temperatur och lufttryck 1078
19320608 - Tillstyrkt statsbidrag. 1022
19320608 - Tvist om lönerätt vid ständiga adjunkturen. 990
19320608 - Vid Visby högre flickskola 1278
19320608 - Visby Bio 1217
19320609 - Arbetslösheten. 827
19320609 - Död. Gustav Vilhelm Pettersson. 928
19320609 - Död. J. P. Stenberg. 847
19320609 - Död. Karl August Karlsson. 895
19320609 - Död. Oskar Fredrik Pettersson. 890
19320609 - Dödsfall. 678
19320609 - Från hamnen. 742
19320609 - Från Visby horisont. 708
19320609 - Passagerarelista. 661
19320609 - Pengar till S:t Olofs sjukhus. 793
19320609 - Rättegångssaker. 764
19320609 - Stor Midsommarfest 944
19320609 - Temperatur och lufttryck 811
19320609 - Till den sista vilan 837
19320609 - Tillkännagivande 929
19320609 - Västkinde socken måste betala. 878
19320609 - Visbybio 883
19320610 - Auktion å myrmark. 747
19320610 - Auktion i Hejde. 650
19320610 - Död. Jacob August Wahlström. 608
19320610 - Död. Maria Laurentina Pettersson. 649
19320610 - En kyrkklocka för 286 kr. 788
19320610 - Fastighetsauktion i Stenkyrka 595
19320610 - Firma Alex Wahlgren. 543
19320610 - Fönsterborraren ej sinnessjuk. 775
19320610 - Från hamnen. 690
19320610 - Genom exekutiv auktion, 667
19320610 - Landsbygden. Väte. 727
19320610 - Olämplig som polisman. 751
19320610 - Passagerarelista. 655
19320610 - Temperatur och lufttryck 678
19320610 - Väghinder. 692
19320610 - Visby stadsmissions söndagsskola 732
19320610 En 7-årig råkade springa i vägen 1086
19320611 - Armén. 553
19320611 - Auktion i Fårösund. 911
19320611 - Auktion. 887
19320611 - Död. Emil Johansson. 675
19320611 - Exekutiva auktioner 861
19320611 - Fiskefyr vid Kappelshamn? 716
19320611 - Fjärdingsmanstjänsten i Väte och Hejde 638
19320611 - Folkhögskolan i Hemse. 806
19320611 - Förlovningsryktena 845
19320611 - Från hamnen. 768
19320611 - Gatusångarna 834
19320611 - Genom exekutiv auktion, 925
19320611 - Hamntaxan i Visby. 644
19320611 - Klintehamn. 755
19320611 - Konkursauktion. 990
19320611 - Kräftfisket bör börja den 7 aug. 612
19320611 - Landsbygden. Anga. 872
19320611 - Landsbygden. Hörsne. 777
19320611 - Lösöreauktion i Visby. 833
19320611 - På sin 50-årsdag i dag 640
19320611 - Passagerarelista. 1081
19320611 - Rivningen bör få anstå. 715
19320611 - Snäckgärdsbaden, 596
19320611 - Stadsfullmäktige 935
19320611 - Stadsrevisorernas berättelse. 703
19320611 - Temperatur och lufttryck 1102
19320611 Häktad för lösdriveri 1540
19320613 - Automobilcentralen 1057
19320613 - Död. Anna Karolina Gahnström. 1091
19320613 - Död. Mårten Berglund. 1127
19320613 - En härlig seglardag 763
19320613 - En lång och hedrande läraregärning 656
19320613 - En lyckad skyttedag. 791
19320613 - En mystisk kula 688
19320613 - En skolresa 706
19320613 - Ett vakansvikariat 594
19320613 - Förlustår för Gotlands revir. 574
19320613 - Från hamnen. 676
19320613 - Gatuhandeln bör regleras. 592
19320613 - Idrott och sport. 852
19320613 - Kyrkfullmäktige 1076
19320613 - Legala notiser. 1045
19320613 - Levede mejeriaktiebolag 842
19320613 - Lysning 725
19320613 - Passagerarelista. 945
19320613 - Rättegångssaker. 655
19320613 - Temperatur och lufttryck 682
19320613 - Till gravens frid 737
19320613 - Visby Bio 1083
19320614 - Arméns tyganstalter. 494
19320614 - Auktion i Fårösund. 1003
19320614 - Bilnidingar i farten. 481
19320614 - Död. Agnes Viktoria Hammargren. 1064
19320614 - Död. Georg. 1002
19320614 - Död. Johan Gustaf Nilsson. 974
19320614 - Död. Mårten Berglund. 1012
19320614 - Död. Tora Heijdenberg. 972
19320614 - Dödsfall. 513
19320614 - Får inte heta Lennartz. 380
19320614 - Från hamnen. 313
19320614 - Genom exekutiv auktion 352
19320614 - Genom exekutiv auktion, 612
19320614 - Gotlands infanterikår. 440
19320614 - Kämpagraven får ej borttagas? 475
19320614 - Konkursauktion. 1013
19320614 - Landsbygden. Gerum. 503
19320614 - Landsbygden. Väte. 391
19320614 - Lindström. 608
19320614 - Motorbåtstävling 387
19320614 - Passagerarelista. 261
19320614 - Ringa arbetslöshet i Träkumla socken. 375
19320614 - Styrmansexamen 374
19320614 - Täckating på järnålderahallen. 351
19320614 - Temperatur och lufttryck 239
19320614 - Tullverket. 299
19320614 - Tysk segelyacht till Visby. 244
19320614 - Vid statens tekniska skola i Eskilstuna 246
19320614 - Visby-bio 339
19320615 - Auktion i Viklau. 393
19320615 - Bröllop 409
19320615 - De gamla bräderna få deponeras i fornsalen. 466
19320615 - Död. Maria Amanda Siggelin. 389
19320615 - Fornlämningarna få ej borttagas. 468
19320615 - Från hamnen. 689
19320615 - Idrott och sport. 672
19320615 - Infäste 418
19320615 - Inryckning av studenter 390
19320615 - Klintehamn. 734
19320615 - Landsbygden. Eksta. 740
19320615 - Landsbygden. Etelhem. 764
19320615 - Lastageplatsen särskild lägenhet. 492
19320615 - Lotsverket behjälpligt med kabelutläggningen. 384
19320615 - Mark- och gatufrågor. 376
19320615 - Passagerarelista. 669
19320615 - Rättegångssaker. 666
19320615 - Reparation av kallbadhuset. 428
19320615 - Temperatur och lufttryck 649
19320615 - Utsträckt utskänkningstid. 366
19320615 - Väghinder. 411
19320615 - Vid folkskoleseminariet 381
19320615 - Visby stads arbetsstuga 242
19320616 - Bilmedel till vägunderhållet. 371
19320616 - Deltagande. J. P. STENBERG. 418
19320616 - Deltagande. NILS. 573
19320616 - Död. Anna Elisabet Wallström. 443
19320616 - Död. Ferdinand Johansson. 474
19320616 - Död. Henning. 493
19320616 - Död. Linda. 443
19320616 - Död. Maria Helena Björklund. 490
19320616 - Dödsfall. 509
19320616 - Från hamnen. 518
19320616 - Från Visby horisont. 586
19320616 - Gotlandakt arkiv 556
19320616 - Hemse. 572
19320616 - Idrott och sport. 557
19320616 - Klintehamn. 631
19320616 - Landsbygden. 621
19320616 - Passagerarelista. 511
19320616 - Prislista för fältskjutningen 827
19320616 - Rättegångssaker. 562
19320616 - S:t Olofs sjukhus. 535
19320616 - Temperatur och lufttryck 555
19320616 - Till vikarierande folkskolärare 572
19320617 - Aktiebolaget Theodor Pettersson 893
19320617 - Anslag till konservering av Lau prästgård. 573
19320617 - Auktion å foderskörd i Hangvar. 508
19320617 - Auktion å höskörd. 522
19320617 - Auktion i Vänge. 515
19320617 - Befattningen som vapenunderofficer. 379
19320617 - Bidrag till ändringsarbetena å barnhemmet. 457
19320617 - Bungemuseet firar 25-årsjubileum. 633
19320617 - Död. Karolina Kristina Pettersson. 936
19320617 - Död. Kerstin Maria. 925
19320617 - Död. Klara. 903
19320617 - Epidemirapporten, 466
19320617 - Exekutiv auktion, 540
19320617 - Flygvapnet behövde området. 572
19320617 - Från hamnen. 558
19320617 - Genom exekutiv auktion, 557
19320617 - Hembygdsfesten 1002
19320617 - Höauktion i Stånga. 509
19320617 - Högvakten vid Söderport får stå endast fem år. 368
19320617 - Klintehamn. 545
19320617 - Knut Larssons Begravningsbyrå. 838
19320617 - Konkursauktion. 542
19320617 - Läkarna. 448
19320617 - Lättnader för organistkompetensen. 358
19320617 - Lösöreauktion i Alskog. 476
19320617 - Musikuppvisning av Gotlands infanterikårs musikkår 500
19320617 - Ogillade fjärdingsmansbesvär. 666
19320617 - Östergren & Arvidsson 921
19320617 - Passagerarelista. 481
19320617 - Röda korset tänker på våra sjukhus. 381
19320617 - Skolöverstyrelsen om lärarevalet i Visby. 415
19320617 - Svenska polisen alarmerad i barnarovet. 849
19320617 - Tävlingar i gotländsk idrott å Gutavallen. 523
19320617 - Temperatur och lufttryck 499
19320618 - Anstånd med skolhusombyggnader. 538
19320618 - Armén. 463
19320618 - Auktion å tomtmark i Visby. 487
19320618 - Auktion i Eksta. 598
19320618 - Fastighetsauktion. 674
19320618 - Folkskolorna. 952
19320618 - Förlovning 971
19320618 - Från hamnen. 863
19320618 - Furubjers kvarn får tillbyggas. 916
19320618 - Ingen nedsättning i arrendet. 670
19320618 - Klintehamn. 945
19320618 - Läkarna. 623
19320618 - Landsbygden. Etelhem. 657
19320618 - Landsbygden. Havdhem. 776
19320618 - Landsbygden. Näs. 739
19320618 - Landsbygden. Östergarn. 663
19320618 - Landsbygden. Vänge. 721
19320618 - Ny fastighet. 994
19320618 - Passagerarelista. 612
19320618 - Platskontrollant för vägarbete. 548
19320618 - Professor Jonny Roosval 985
19320618 - Ruinspelen återupptagas i sommar. 524
19320618 - Temperatur och lufttryck 596
19320618 - Visby Bio 585
19320618 - Visby-silhuetter i läckra färger 844
19320620 - Avsked med pension. 570
19320620 - Bör utlänning få se bulverket? 950
19320620 - Död. Lina Elisabeth Bergström. 612
19320620 - Död. Mathias Klintberg. 748
19320620 - En allvarlig bilolycka 626
19320620 - En trevlig liten friluftsservering 856
19320620 - Finska segelflottiljer till Gotland. 683
19320620 - Foderauktion i Buttle. 727
19320620 - Från hamnen. 923
19320620 - Gotlands läkarehistoria 949
19320620 - Hemse. 814
19320620 - Idrott och sport. 856
19320620 - Järnvägsmannakonferens i Visby. 927
19320620 - Landsbygden. Källunge. 784
19320620 - Landsbygden. Sanda. 770
19320620 - Lantbrukstekniska förrättningar. 750
19320620 - Legala notiser. 674
19320620 - Lysning 1001
19320620 - Mathias Klintberg. 1044
19320620 - Passagerarelista. 690
19320620 - Riksbanken. 635
19320620 - Sjuttio år 709
19320620 - Snäckgärdsbaden 890
19320620 - Studieresa för fiskare. 803
19320620 - Temperatur och lufttryck 750
19320620 - Utländska sludenter campa i Visby nästa månad. 922
19320620 - Vid navigationsskolan i Stockholm 621
19320620 En vildsint kalv. 1236
19320621 - Barlingbo församlings lån. 891
19320621 - Brevbäring inom Slite samhälle? 959
19320621 - En fiskmås tragiska död. 598
19320621 - Ersättning för inbesparat virke. 684
19320621 - Från hamnen. 595
19320621 - Fyrväsendet. 952
19320621 - Genom exekutiv auktion, 652
19320621 - Gotlands norra härads kreatursförsäkringsförening 737
19320621 - Höauktion i Fröjel. 788
19320621 - Höauktion vid Hämmungs Hellvi. 974
19320621 - Hyllad på 50-årsdagen 959
19320621 - Ingen smuggling på Gotland. 1002
19320621 - Landsbygden. Bro. 677
19320621 - Lånet för läroverkets ombyggnad. 893
19320621 - Midsommarkonferens i Roma 671
19320621 - Passagerarelista. 580
19320621 - Statsunderstöd till folkhögskolan i Hemse. 615
19320621 - Temperatur och lufttryck 596
19320621 - Upplåtelse av sågplats. 903
19320622 - Död. Helny. 694
19320622 - Död. Svea Ingeborg. 627
19320622 - Egnahemsverksamheten i länet. 503
19320622 - Fårösunds norra gatt. 676
19320622 - Femtio år 617
19320622 - Förlovning 529
19320622 - Från hamnen. 667
19320622 - Genom exekutiv auktion, 740
19320622 - Gravsättning. Mathias Klintberg. 617
19320622 - Läkarna. 615
19320622 - Landsbygden. Gammelgarn. 786
19320622 - Lektor Mathias Klintbergs stoft 559
19320622 - Nya ogillade fjärdingsmannabesvär. 683
19320622 - Passagerarelista. 643
19320622 - Prästmöte. 574
19320622 - Sålda konstverk. 680
19320622 - Stadens folkskola. 599
19320622 - Temperatur och lufttryck 676
19320622 - Till den sista vilan 564
19320622 - Till idrottstävlingarna i Stånga 572
19320622 - Tjänstledighet 640
19320622 - Turistbussar till Lojsta 670
19320622 - Tyska marinens yacht Swantewitt 656
19320623 - Anstånd med arrendena. 1049
19320623 - Auktion i Etelhem. 844
19320623 - Auktion i Hejde. 664
19320623 - Död. Hilma Jakobsson. 703
19320623 - En intressant konstutställning 531
19320623 - En studieresegrupp 474
19320623 - Får kvarstå i reserven. 448
19320623 - Foderauktion i Bara myr i Etelhem. 714
19320623 - Foderauktion i Hörsne. 827
19320623 - Förlovade 1991
19320623 - Förlovning 933
19320623 - Förplägnadsmagasinet i Tingstäde. 737
19320623 - Fortsättningsskolorna. 564
19320623 - Från hamnen. 394
19320623 - Gotlands djurskyddsförening 341
19320623 - Kyrkofullmäktige 423
19320623 - Läkarna. 662
19320623 - Landsbygden. Burgsvik. 933
19320623 - Landsbygden. Othem. 836
19320623 - Läroverken. 464
19320623 - Misstankar om spritsmuggling på Gotland. 428
19320623 - Nya fastigheter. 443
19320623 - Passagerarelista. 484
19320623 - Rättegångssaker. 472
19320623 - Stadshotellet 478
19320623 - Temperatur och lufttryck 442
19320623 - Till häradsskrivare 424
19320623 - Visby segelsällskaps kappsegling i Fårösund 977
19320625 - Auktion å tomtmark i Visby. 506
19320625 - Auktion vid Moos i Stenkyrka. 915
19320625 - Bäcklaxöring på långvandring. 631
19320625 - Campingplatser på Gotland. 1486
19320625 - Dans 470
19320625 - Den första friluftskonserten 436
19320625 - Död. Hilda Karolin Bittner. 458
19320625 - Död. Johanna Charlotta Karlsson. 678
19320625 - Död. Lars Edvard Ekström. 834
19320625 - Död. Maria Amalia Jakobina Bolin. 782
19320625 - Död. Rütger Carl Johan Hansson. 781
19320625 - En slagsmålshistoria 816
19320625 - Fastighetsauktion. 806
19320625 - Födde 435
19320625 - Fördelning av bensinskattemedlen. 401
19320625 - Förlovade. 1444
19320625 - Från hamnen. 468
19320625 - Härmed kungöres 640
19320625 - Hembygdsfesten på Lojsta slott. 939
19320625 - Idrott och Sport. 1162
19320625 - Jarramas och Najaden 402
19320625 - Läkarne. 578
19320625 - Midsommarhelgen 1932 471
19320625 - Ny fastighet. 1327
19320625 - På sin 80-årsdag 997
19320625 - Passagerarelista. 430
19320625 - Skönarve väl så använt som Skinnarve. 555
19320625 - Skördad av döden i unga år 599
19320625 - Temperatur och lufttryck 499
19320625 En allvarlig bilolycka 438
19320627 - Aktiebolaget Klintebys 615
19320627 - Arbetstvisten vid läroverksbygget. 329
19320627 - Auktion. 596
19320627 - Bungemuseet jubilerar. 968
19320627 - Den första friluftskonserten 407
19320627 - Död. E. N. Lundin. 507
19320627 - Död. Hans Larsson. 811
19320627 - Död. Josefina Öman. 674
19320627 - Död. Karl Albert Jonsson. 551
19320627 - Död. Linnéa Pettersson. 683
19320627 - Död. Sara Hansson. 389
19320627 - Eflerfest på Lojsta. 774
19320627 - Fastighets- och foderauktion 936
19320627 - Fin lustjakt på besök. 476
19320627 - Foderauktion i Klinte. 505
19320627 - Föreningen 421
19320627 - Första borgenärssammanträde 799
19320627 - Från hamnen. 411
19320627 - Från sjön. 435
19320627 - Gotlands infanterikår. 775
19320627 - Höauktion i Hejde. 584
19320627 - Idrott och sport. 874
19320627 - Järnsvärdet från Halla. 884
19320627 - Kappseglingen i Fårösund 962
19320627 - Läkarna. 402
19320627 - Landsbygden. Havdhem. 1013
19320627 - Lektor Mathias Klintbergs 557
19320627 - Midsommarfesten i Källunge 703
19320627 - Motorkrönikan. 1246
19320627 - Ny svinräkning 339
19320627 - Oroligheterna i Berlin. 392
19320627 - Passagerarelista. 445
19320627 - Rättelse. 927
19320627 - Revolutionen i Siam. 453
19320627 - Scoutfest på Klinteberget. 431
19320627 - Sjuttiofem år 921
19320627 - Tempralur och lufttryck 442
19320627 - Tillkännagivande. 775
19320627 Hemfridsbrott vid Källgårds i Stenkumla. 816
19320627 I diket med motorcykel. 687
19320628 - Amerikansk författarinna 380
19320628 - Atlingbo skoldistrikt. 832
19320628 - Död. Emma Augusta Lindqvist. 843
19320628 - Död. Hedda Jonasson. 873
19320628 - Död. Hilma Augusta Jakobsson. 769
19320628 - Förlovningen i Coburg-Gotha 373
19320628 - Från hamnen. 635
19320628 - Gotlands hemslöjdsförening 689
19320628 - Kronohäktet. 375
19320628 - Kungörelse. 719
19320628 - Kyrkorestaureringarna kunna påbörjas. 954
19320628 - Landsbygden. Follingbo. 675
19320628 - Landsbygden. Fröjel. 778
19320628 - Landsbygden. Levede. 498
19320628 - Landsbygden. Lokrume. 529
19320628 - Landsbygden. Ö. Fröjel. 774
19320628 - Ny sakristidörr i Öja kyrka. 785
19320628 - Överfältläkare Erhardt 507
19320628 - Restaurering av Gothems kyrka. 773
19320628 - Söderbygdens vattendomstol 802
19320628 - Statsbidrag till skogsvårdens befrämjande. 353
19320628 - Temperatur och lufttryck 373
19320628 - Till de stora idrottstävlingarna 781
19320628 - Vid Gotska Sandöns skola 921
19320628 - Vid I 18:s musikkårs 415
19320628 - Vid J. U. F: festen i Källunge 565
19320629 - Bröllop 396
19320629 - Dansskola 392
19320629 - Död. Katarina Pettersson. 431
19320629 - Död. Sofia Matilda Öström. 391
19320629 - Ett eldsvådetillbud 464
19320629 - Foderauktion i Lokrume. 595
19320629 - Förlovning 687
19320629 - Frälsningsarmén. 361
19320629 - Genom exekutiv auktion, 402
19320629 - Gotlands sparbanksförening 1091
19320629 - Hotell Karlshäll, Burgsvik, tel. 7. 966
19320629 - Järnvägarnas förvaltning. 741
19320629 - Kyrkosångens vänner i Visby stift 763
19320629 - Landsbygden. Atlingbo. 917
19320629 - Landsbygden. Fårö. 827
19320629 - Läroverket i Visby. 500
19320629 - Lösöre- och foderauktion i Lokrume. 483
19320629 - Mathias Klintbergs griftefärd. 490
19320629 - Minnessaker från Visby, 409
19320629 - På Paviliongsplanen 391
19320629 - Postföring även söndagar till Fårösund? 646
19320629 - Skolresefrekvensert har ökats. 378
19320629 - Statsunderstöd till torrläggningsföretag. 1140
19320629 - Temperatur och lufttryck 441
19320629 - Till ledamöter av länsprövningsnämden 1351
19320629 - Trafikbilägarnes inköpsförening 586
19320629 - Uti en hit ingiven ansökning har Kungl. 577
19320629 - Visby segelsällskap 380
19320630 - 75 arbetslösa i Gotlands län utan hjälp. 338
19320630 - Att Gotlands norra Häradsrätt 714
19320630 - Bibliotek på hjul 364
19320630 - Död. Gösta. 390
19320630 - Död. Maria Möller. 800
19320630 - Död. Olof Olofsson. 515
19320630 - Exekutivt 710
19320630 - Fiskefyr vid Kappelshamn? 615
19320630 - Fiskerilån till 14 fiskare på Gotland? 1238
19320630 - Föräldrarna tappade bort gossen. 960
19320630 - Från hamnen. 328
19320630 - Från sjön. 349
19320630 - Häktad bedragare. 391
19320630 - Landsbygden. Källunge. 494
19320630 - Läroverket i Visby. 395
19320630 - Maria Bergström, Adelsgatan 5. 392
19320630 - N. E. Petterssons Eftr., Adelsgatan 18. 407
19320630 - Ny polisrapport i Kreugeraffären. 461
19320630 - Passagerarelista. 338
19320630 - Prästerligt. 1001
19320630 - Rättegångssaker. 406
19320630 - Slite. 575
19320630 - Smuggling och motbok. 377
19320630 - Temperatur och lufttryck 392
19320630 - Till folkskollärarinna i När 1090
19320630 - Tvisten vid läroverksbygget. 410
19320630 - Visby stad planerar gatuarbeten, 338
19320630 - Visning i Gotlands Fornsal. 305
19320801 - Allmänna valmansförbundet på Gotland 458
19320801 - Anna Dahlström 488
19320801 - Bland resande hit 412
19320801 - En bilkollision 456
19320801 - En del oljemålningar 409
19320801 - Ett drama i Slite. 385
19320801 - Ett kraftigt åskväder 498
19320801 - Från hamnen. 827
19320801 - Gotlands trädgårdsodlaresällskap 440
19320801 - I kronohäktet 413
19320801 - Lotsångaren Stockholm, 375
19320801 - Maria Johanna Vestergren 604
19320801 - På sin 60-årsdag i dag 436
19320801 - Passagerarelista. 430
19320801 - Petter Alfred Vestberg 417
19320801 - Temperatur och lufttryck 478
19320802 - Åttiofem år 445
19320802 - Besvären hos prövningsnärnden. 455
19320802 - Fall av mjältbrand 517
19320802 - Hyllningarna för riksdagsman Gardell i Näs 355
19320802 - Ingen fara med läkarvården vid Fårösund. 537
19320802 - Kärleksdramat i Slite. 483
19320802 - Passagerarelista. 552
19320802 - Sjuttiofem år 360
19320802 - Stor lösöreauktion i Fidenäs. 509
19320802 - Tillstyrkt friköp. 543
19320802 - Tornet "Blacken" på Skeppargatan. 522
19320802 - Tulluppbörden 374
19320802 - Vallstena rum. 562
19320803 - Anna Johansson 345
19320803 - Åttiofem år 374
19320803 - Auktion å växande gröda. 492
19320803 - Borgerlig samverkan vid valen. 320
19320803 - Förlovning 392
19320803 - Fornminnesinventeringen går i rask takt. 392
19320803 - Från hamnen. 397
19320803 - Gravfältet "Domarsätet" avröjt och kartlagt. 431
19320803 - Havsvattnets temperatur 406
19320803 - Jaktförbud. 370
19320803 - Livlig turistsäsong på Gotland. 468
19320803 - Minskat anslag till vården av Visby ruiner? 473
19320803 - På sin 85 årsdag 387
19320803 - Parkeringen å Strandgatan. 361
19320803 - Passagerarelista. 481
19320803 - Prästerligt. 537
19320803 - Snäckgärdsbaden. 374
19320803 - Svenskbyborna 504
19320803 - Tillkännagivande. 509
19320804 - Arbetsförmedlingens rapport 426
19320804 - Barnens dag 381
19320804 - Barnensdagstombolan 390
19320804 - Dansparet Blizzard 395
19320804 - En ringmarkt duva 433
19320804 - Ett större sommarläger 470
19320804 - Från hamnen. 355
19320804 - Landsbygden. DALHEM. 362
19320804 - Landsbygden. HABLINGBO. 468
19320804 - Lanthamnarna. 382
19320804 - Mark för kyrkogårdsutvidgning. 410
19320804 - Motorvagnen vid Gotlands järnväg, 590
19320804 - Passagerarelista. 480
19320804 - Rättegångssaker. 431
19320804 - Sångstund 440
19320804 - Sjuttio år 377
19320804 - Skogsrussen premieras. 487
19320805 - Ångaren Renates undergång. 540
19320805 - Auktion i Bäl. 405
19320805 - Auktioner i Fole 469
19320805 - Barnens dags eabaret 365
19320805 - Det mystiska fyndet vid Gnisvärd. 585
19320805 - Det mystiska fyndet vid Gnisvärd. 751
19320805 - En ringmärkt and 384
19320805 - En ståtlig syn 424
19320805 - Extra billigt 496
19320805 - Från hamnen. 432
19320805 - Gotlands valkretsförening av bondeförbundet 444
19320805 - Grisen på manövertävlingens program 416
19320805 - Inspektion av de allmänna skogarna på Gotland 427
19320805 - Körkortsinnehavarna och läkarundersökningen. 363
19320805 - Litet regn 785
19320805 - Passagerarelista. 440
19320805 - Resultatet av Visbyseglingen 417
19320805 - Tysklands-linien dröjer. 453
19320805 - Väganslagsbehovet på Gotland ringa. 453
19320806 - A. F. Jakobsson 448
19320806 - Apropos turister 448
19320806 - Arbetslösheten i Träkumla socken. 434
19320806 - Arvsfondsbidrag till två familjer? 425
19320806 - Förslag om inkorporering av Visby socken. 487
19320806 - Friköp av prästgärdsområde. 419
19320806 - Herman Beckman 558
19320806 - Högre statspension. 434
19320806 - Kassalåda upphittad. 365
19320806 - Klintehamns högre folkskola 450
19320806 - Konung Carl Johans fond i Visby. 437
19320806 - Landsbygden. AKEBÄCK. 548
19320806 - Landsbygden. FARDHEM. 614
19320806 - Landsbygden. KÄLLUNGE. 539
19320806 - Landsbygden. WALLSTENA. 478
19320806 - Nykterhetsnämdens berättelse. 481
19320806 - På sin sextioårsdag i dag 456
19320806 - Passagerarelista. 517
19320806 - Skall kronan efterskänka sin fordran ? 381
19320808 - Ångaren Renates undergång. 463
19320808 - En simmarbragd på Gotlandskusten. 296
19320808 - En vävkurs 502
19320808 - Ett ganska krattigt oväder 452
19320808 - Flygtrafik Stockholm-Visby nästa år? 469
19320808 - Gotlands blåbandsförbunds sommarting 483
19320808 - Gotlands läkarehistoria. 611
19320808 - Högerns kandidatlistor 401
19320808 - Kullenbergstorp på Gotlandsbesök. 762
19320808 - Massakonflikten och de gotländska kalkbrotten. 457
19320808 - Om Göteborgspokalen 400
19320808 - Passagerarelista. 522
19320808 - Sigrid 441
19320808 - Till vikarierande småskollärarinna 514
19320808 - Tionde nordiska söndagsskolkonferensen, 537
19320808 - Ungdomslogernas sommar läger 479
19320808 - Vackra prov på körskicklighet 470
19320809 - Antalet sökande 408
19320809 - Arbetslösheten i Othems socken. 402
19320809 - Åter oväder över ön. 431
19320809 - Auktion å gröda och rotfrukter. 558
19320809 - Besök hos skogsrussen. 472
19320809 - Bilmissödet på Hejdebyväg 443
19320809 - Biträde på vägingenjörsexpeditionen. 451
19320809 - De frisinnade använda blott en valsedel. 502
19320809 - De frisinnade använda blott en valsedel. 415
19320809 - Emma Gustava Johansson 556
19320809 - Genom exekutiv auktion, 395
19320809 - Godkända broritningar. 494
19320809 - Gott år för Gotlandshonungen i år. 491
19320809 - Inlösen av fornfynd. 425
19320809 - Karl Hallberg 499
19320809 - Lotterimedel till kulturhistoriska museet i Bunge. 443
19320809 - Om Vallstena rum 427
19320809 - Passagerarelista. 436
19320809 - Prickningsintermezzo. 450
19320809 - Sexttio år 525
19320809 - Syneförrättning. 385
19320809 - Till gravens ro 486
19320809 - Tillstånd till yrkesmässig automobiltrafik 476
19320810 - 30-årsjubileum 649
19320810 - Arbetslösheten. 423
19320810 - Charles William May 499
19320810 - De unga Visbyofficerarna och sprittilldelningen. 436
19320810 - Den blockerade ärtbilen spökar. 415
19320810 - Elisabet Ekström 464
19320810 - En äventyrlig seglats från Nynäs. 550
19320810 - En tysk ånglustyacht, 469
19320810 - Från hamnen. 391
19320810 - Genom exekutiv auktion, 436
19320810 - Hysteriskt intermezzo. 563
19320810 - Ingen vanhävd på Gotland. 467
19320810 - Kommunala mellanskolorna. 563
19320810 - Landsbygden. HABLINGBO. 503
19320810 - Landsbygden. LINDE. 585
19320810 - Lotsångaren Stockholm, 540
19320810 - Passagerarelista. 583
19320810 - Stenkumla hushållningsgille 412
19320810 - Syneförrättning. 407
19320811 - Ångaren Borgholm, 494
19320811 - Arbetslösheten i Träkumla. 377
19320811 - Den äventyrliga seglatsen. 477
19320811 - Dödsfall. 433
19320811 - Ett sällskap amerikanska turister, 377
19320811 - Exekutiv auktion 453
19320811 - Från hamnen. 524
19320811 - Läkarna. 562
19320811 - Landsbygden. EKSTA. 453
19320811 - Landsbygden. FRÖJEL. 436
19320811 - Landsbygden. VAMLINGBO. 448
19320811 - Landstingsskatten 434
19320811 - Öja församling vill sälja donationsfastighet. 409
19320811 - Ordningsvakt vid nöjestillställningar. 456
19320811 - På Vallstena rum 482
19320811 - Passagerarelista. 517
19320811 - Rättegångssaker. 487
19320811 - Svinen skola åter räknas. 467
19320811 - Till löjtnanter 697
19320811 - Till ordinarie småskollararinna 493
19320811 - Vackra motiv från Visby 808
19320811 - Väghinder. 393
19320813 - Bröllop 498
19320813 - Bulverkets dag. 732
19320813 - En olyckshändelse, 468
19320813 - Frälsningsarmens livräddningsscouter, 406
19320813 - Passagerarelasta. 432
19320813 - Södra häradets vägkassa. 401
19320813 - Stadens brandkår. 420
19320813 - Statsanslag till hemslöjdens befrämjande. 464
19320813 - Svenskt medborgarskap åt svenskbybor. 566
19320813 - Vattnets temperatur 473
19320813 - Viceroy of India 469
19320815 - En vällyckad hembygdsfest 440
19320815 - Flygfotos av Gotlands fornminnen. 556
19320815 - Generalfältläkaren skall yttra sig om sjukvården. 440
19320815 - Gotlands skytteförbunds 445
19320815 - Greta Garbo till Visby. 465
19320815 - Havsvattnets temperatur 404
19320815 - Idrottsplats i Slite som reservarbete? 510
19320815 - Konserten i afton 466
19320815 - Läroverket. 444
19320815 - Nils 507
19320815 - Passagerarelista. 539
19320815 - Riksförsäkringsanstaltens ortsombud. 489
19320815 - Soldatmissionssällskapets årsmöte 497
19320815 - Våldsverkaren i Slite inför rätta. 1011
19320815 - Valrörelsen. 460
19320817 - Å exekutiv auktion 529
19320817 - Alexander Wallander 735
19320817 - Anders Petter Hederstedt 569
19320817 - Bättre hägnader för skogsruse på Lojstahed. 458
19320817 - Belöningar för dödade sälar. 417
19320817 - Bröllop 522
19320817 - Epedimirapporten 439
19320817 - Fältgudatjänsten i Tingstäde 419
19320817 - Föredrag om silverfynd i Fornsalen. 436
19320817 - Från hamnen. 475
19320817 - Landsbygden. EKSTA. 464
19320817 - Landsstaten. 550
19320817 - Läroverksläkarens årsberättelse. 480
19320817 - Miller, U. S. A. 435
19320817 - Mostjocket - nytt namn för fastighet? 440
19320817 - Passagerarelista. 440
19320817 - Sjuttiofem år 420
19320817 - Stor folkfest. 506
19320817 - Till konfirmandkursen i Västergarn 562
19320817 - Till svenska medborgare 641
19320817 - Till vikarierande lärare 426
19320818 - Bröllop 455
19320818 - Från hamnen. 457
19320818 - Fyraårig flicka överkörd av springpojke. 524
19320818 - Hemse. 635
19320818 - Kyrkoherde Emil Ekman död. 503
19320818 - Lindberghs nya baby. 502
19320818 - Lotsångaren Stockholm, 433
19320818 - Medeljörerna i moderna femkampen på segerpallen. 530
19320818 - Passagerarelista. 528
19320818 - Rättegångssaker. 551
19320819 - Allmän fiskehamn på Ljugarn 435
19320819 - Allmän väg till Gnisvärd. 528
19320819 - Auktion lösöre i Slite. 532
19320819 - Bulverkets dag i Tingstade 813
19320819 - Celebert besök. 669
19320819 - En serie visbyartiklar, 1089
19320819 - Exekutivt 669
19320819 - Från hamnen. 521
19320819 - Genom auktion 449
19320819 - Hagrummet - nytt fastighetsnamn. 489
19320819 - Högre allmänna läroverket. 540
19320819 - Ingen internläkare vid lasarettet. 526
19320819 - Ingen J. O:s åtgärd. 598
19320819 - Johanna Maria Elisabet Ström 572
19320819 - Jordbrukspolitiska föredrag 439
19320819 - Landsbygden. HEJDEBY. 468
19320819 - Lösöreauktion. 507
19320819 - Lustjakterna. 482
19320819 - Medeltida grindstolpar i Burs. 578
19320819 - Om Visby simsällskaps jubileumstävlingar 548
19320819 - Öppen spis i hallen — redan på medeltiden? 992
19320819 - Passagerarelista. 442
19320819 - Selma Kristina Johansson 520
19320819 - Stor höstfest 529
19320819 - Ved- & virkesauktion i Fleringe. 648
19320820 - Armén. 638
19320820 - För Föreningen Gotlands moderata kvinnor 644
19320820 - Förskingringen vid exekutionsverket. 477
19320820 - Gotlands artillerikår. 635
19320820 - I konfirmandkursen för manlig ungdom, 534
19320820 - Landsbygden. ALVA. 468
19320820 - Medaljörerna i trestegshopp, 525
19320820 - Nykterhetskurs i Visby nästa år? 415
19320820 - På sin 50-årsdag 418
19320820 - Passagerarelista. 579
19320820 - Till den sista vilan 467
19320820 - Villkoren för eldbegängelse. 431
19320822 - Åttio år 468
19320822 - Axel Filip Andersson 460
19320822 - Bio. Regina. en natt i Wien. 513
19320822 - Den 76-årige klockaren hyllad. 446
19320822 - En högtidlig jordfästning 447
19320822 - Extra kyrkostämma 475
19320822 - Fest i Tingstäde. 1059
19320822 - Ford vagnar. 684
19320822 - Föreningen Gotlands kontrollassistenter 477
19320822 - Förslaget till värmeledning i Akebäcks kyrka omarbetas. 416
19320822 - Från hamnen. 466
19320822 - Gotlands travsällskap 470
19320822 - Klintehamn. En svår trafikolycka 570
19320822 - Kungörelse. 645
19320822 - Landsbygden. LJUGARN. 544
19320822 - Olyckshändelse ombord. 490
19320822 - Passagerarelista. 474
19320822 - Skadegörelse i Gotlands Fornsal. 460
19320822 - Slite. Ett politiskt föredrag 508
19320822 - Till den sista vilan 471
19320822 - Vådaskott under jakt. 574
19320824 - Bröllop 479
19320824 - Dr Björnberg stationeras i Härnösand. 534
19320824 - Eldsvåda i kronobageriet. 501
19320824 - En cykelolycka 507
19320824 - Från hamnen. 449
19320824 - Gotland behöver idrottsplatser. 468
19320824 - Gotlands artillerikår. 498
19320824 - Gotlands motorförening 458
19320824 - Hemse. Föredrag 425
19320824 - Husmödrar på Gotland få belöning. 428
19320824 - Lasarettet skall ombyggas. 446
19320824 - Lösöreauktion i Hangvar. 697
19320824 - Lösöreauktion i Lärbro. 504
19320824 - Passagerarelista. 590
19320824 - Slite. 95 år 492
19320824 - Som sjukvikarie i folkskolan 506
19320824 - Till "Niobes" minne. 660
19320824 - Visby Bio, Greta Garbo. 463
19320825 - Att elden var lös på Östra Vi 7965
19320825 - En allvarlig olyckshändelse 529
19320825 - Försvunnen. 675
19320825 - Från hamnen. 445
19320825 - Kamrerarebefattningen vid landstinget 556
19320825 - Klintehamn. Politik. 467
19320825 - Landsbygden. BURGSVIK. 577
19320825 - Landsbygden. GRÖTLINGBO. 532
19320825 - Landsbygden. VALLSTENA. 613
19320825 - Lysning 477
19320825 - Ombyggnaden av lasarettet. 1031
19320825 - Passagerarelista. 459
19320825 - Rättegångssaker. 572
19320825 - Sammantraden med fiskarne på Gotland 439
19320825 - Sökande till barnhemsinspektrisbefattningen. 442
19320825 - Upphöra maltbrand. 491
19320826 - Carlsöresorna upphöra. 504
19320826 - Den flygande familjen. 449
19320826 - Den sista friluftskonserten 473
19320826 - Elektrisk belysning i Hemse kyrka. 515
19320826 - En sommarfest 477
19320826 - Fortsättningsskolorna. 480
19320826 - Från hamnen. 551
19320826 - Friköp av ecklesiastik jord. 736
19320826 - Gotlands turistförening 511
19320826 - Gotlandstrupperna filmas. 550
19320826 - Intet statsbidrag till idrottsplatsen i Slite. 385
19320826 - J. Erik Siltberg. 432
19320826 - Kungörelse om värnpliktstjänstgöring. 665
19320826 - Landshövding Cedercrantz död. 471
19320826 - Passagerarelista. 501
19320826 - Tullen håller ej expeditionslokaler! 492
19320826 - Vid Visby högre allmänna läroverk 842
19320827 - A. K. kan ej medge tjänstebrevsrätt. 474
19320827 - Alma Lindström 590
19320827 - Avsked 580
19320827 - Bensinskatt från nöjesbåtar till fiskets främjande. 491
19320827 - Fixt anslag för ämbetsverkens expenskostnader? 445
19320827 - Från hamnen. 495
19320827 - Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar 544
19320827 - Greta Garbofilmen Inspiration 385
19320827 - Högre folkskolan i Slite. 504
19320827 - Landsbygden. DALHEM. 435
19320827 - Måste avstå från sergeantsbefordran? 471
19320827 - Mordet vid S:t Hansgatan. 960
19320827 - Motorcyklist kolliderar med skenande hästar. 498
19320827 - Passagerarelista. 555
19320827 - Stadens folkskolor. 629
19320827 - Till arméns underofficersskola 587
19320827 - Tullverket. 473
19320827 - Vattnets temperatur 329
19320827 - Vid Tekniska skolan, 449
19320827 - Visby stad vädjar åter till A. K. 444
19320827 - Visby stads markbyte inför k. m:t. 611
19320827 - Visby torgpriser. 669
19320830 - Å exekutiv auktion, 477
19320830 - Allmänne åklagarens sista mål. 636
19320830 - Avtalsförhandlingar vid Fårösunds norra gatt. 465
19320830 - Flygaren Kurt Björkvall, 708
19320830 - Från hamnen. 515
19320830 - Gotlands järnhandlareförening 424
19320830 - Gotlands skytteveteraners förening 510
19320830 - Gustaf-Adolfs-festen i Nürnberg 496
19320830 - I England hållas f. n. stora militärmanöver. 442
19320830 - Landsbygden. ANGA. 729
19320830 - Landsbygden. ARDRE. 518
19320830 - Landsbygden. LOKRUME. 726
19320830 - Landsförsamlingen uttalar sig för inkorporering. 381
19320830 - Myntfyndet i Sundre kyrka till historiska museet? 416
19320830 - Päronblom 488
19320830 - Passagerarelistan. 477
19320830 - Postverket. 464
19320830 - Rättegångssaker. 418
19320830 - Sjuttiofem år 496
19320830 - Södra häradets väghållningsskyldige 412
19320830 - Till extraordinarie lärarinna 498
19320830 - Vid norra häradets vägstämma 495
19320830 - Vid Visby högre flickskola 632
19320831 - Amiral Arvid Lindman 386
19320831 - Ändring i flerårsplanen för Gotlands län, 394
19320831 - Bröllop 752
19320831 - Dr Sandahl utnämd. 388
19320831 - En barnrik gotlandsfamilj. 690
19320831 - Första borgenärssammanträdet 408
19320831 - Första borgenärssammanträdet i kyrkoherden Kåre Skredsviks 392
19320831 - Från hamnen. 418
19320831 - Fröken Märtha Isaeus utmärker sig ånyo i tennis. 539
19320831 - Hans Olsson 400
19320831 - Högre allmänna läroverket. 483
19320831 - I stadens folk- och småskolor 868
19320831 - Kommunalstämman i Hellvi 524
19320831 - Lösöreauktion i Visby. 430
19320831 - Lösöreauktion vid Skällstäde Hangvar. 560
19320831 - Priset för lägenheten iske oskäligt? 1077
19320831 - Sjuttiofem år 496
19320831 - Snäckgärdsbaden 469
19320831 - Södra häradets ordinarie vägstämma 474
19320831 - Statspolisens organisation. 449
19320831 - Till kaptener 432
19320831 - Till ordinarie småskollärarinna 502
19320831 - Våra gotländska lantarbetare 545
19320901 - Biograferna. 632
19320901 - Från hamnen. 310
19320901 - Kungörelse. 273
19320901 - Landsbygden Hejde. 385
19320901 - Landsbygden Hellvi. 516
19320901 - Landsbygden Tofta. 477
19320901 - Läroverken. 241
19320901 - Passagerarelista. 418
19320901 - Prästerligt. 506
19320901 - Rättegångssaker. 687
19320901 - Reservofficersexamen 199
19320901 - Rute Biografen. 336
19320901 - Sjuttio år 474
19320901 - Stella Polaris, 345
19320901 - Temperatur och lufttryck 334
19320901 - Tillkännagivande 229
19320901 - Vid kronohäktet 219
19320901 - Vid Visby högre flickskola 214
19320902 - Amiral Lindmans gotlandsturné. 314
19320902 - Auktion i Hemse. 325
19320902 - Biograferna. 427
19320902 - Död. Carl Isidorius Kahlström. 407
19320902 - Död. John Bäckvall. 432
19320902 - Död. Knut Arvid Larsson. 431
19320902 - Död. Maria Bergman. 223
19320902 - Död. Svante Valfrid Hamberg. 318
19320902 - Dödsfall. 496
19320902 - En vovves tragiska död. 240
19320902 - Fåraveln inspekteras. 461
19320902 - Födde, Död. 233
19320902 - Fornsalen erhåller flöjel som gåva. 277
19320902 - Från hamnen. 242
19320902 - Gräns även för besparingar! 229
19320902 - Landsbygden. Vall. 398
19320902 - Ljugarns veterinärdistrikt. 330
19320902 - Lösöreauktion i Visby. 240
19320902 - Passagerarelista. 361
19320902 - Temperatur och lufttryck 235
19320902 - Torpedförrådet i Fårösund får anstå? 327
19320902 - Turistsäsongen 1932. 193
19320903 - Amiral Arvid Lindman 346
19320903 - Arbetsförmedlingen under augusti månad. 256
19320903 - Arbetslösheten i Othems socken. 337
19320903 - Armén. 182
19320903 - Busskommunikationerna 1932 —juni 1933. 369
19320903 - Dagens postbåt 193
19320903 - Den döde hunden 231
19320903 - Död. Klas Johannes Larsson. 360
19320903 - Död. MARY. 360
19320903 - Epidemirapporten. 427
19320903 - Från hamnen. 258
19320903 - Gotlands artillerikår. 190
19320903 - Gotlands trupper. 189
19320903 - Klintehamn. 466
19320903 - Klintehamns lotsplats. 326
19320903 - Kungörelse. 501
19320903 - Låt bli ejdrarna uid Visbystranden. 252
19320903 - Obehöriga passagerare. 246
19320903 - Passagerarelista. 307
19320903 - Red. Enanders föredrag i Sanda inställt. 327
19320903 - Systembolaget i Visby. 210
19320903 - Temperatur och lufttryck 244
19320903 - Tulluppbörden 232
19320903 - Vaktombyte vid Frälsningsarén. 237
19320903 - Västerhejde Visby järnväg. 428
19320903 - Ved- och virkesauktion i Hellvi. 352
19320903 - Visby stadsbibliotek 236
19320905 - Arbetslösheten på norra Gotland i vinter. 225
19320905 - Avgående landsfiskal. 538
19320905 - Bröt benet vid kollisionen. 864
19320905 - Död. Karolina Johanna Olsson. 379
19320905 - Död. Maria Löfgren. 358
19320905 - Ett rätt kraftigt oväder 500
19320905 - Fortsatt anslag till Visby arkivdepå. 298
19320905 - Gotlands läns landsting 227
19320905 - Gotländsk hundraåring. 853
19320905 - Gotlänning disputerar för doktorsgraden. 193
19320905 - Högre allmänna läroverket. 209
19320905 - Idrott och sport. 628
19320905 - Kustflottans övningar. 809
19320905 - Lantmannaskolan i Hemse.he 306
19320905 - Legala notiser. 256
19320905 - Lösöreauktion i Ljugarn. 314
19320905 - Lösöreauktion vid Vägome i Lärbro. 332
19320905 - Lysning 232
19320905 - Minne. CARL OTTO BOYS. 274
19320905 - Passagerarelista. 351
19320905 - Sextio år 207
19320905 - Studentmäss vid A. 7. 307
19320905 - Temperatur och lufttryck 209
19320906 - 1.500 krigare på Visborgs slätt 225
19320906 - Auktion å utsädesvete i Roma. 347
19320906 - Biograferna. 407
19320906 - Den nya stiftsnämden. 703
19320906 - Död. Bertil. 247
19320906 - Dödsolycka på Östra Vi. 444
19320906 - Fornlämning skadad av grustäkt. 388
19320906 - Från amiral Lindmans besök på Gotland. 301
19320906 - Från hamnen. 241
19320906 - Gotlands artillerikår. 200
19320906 - Gotländska lantmännens centralförening 321
19320906 - Grustakten får fortsättas.ha 515
19320906 - Hemse. 363
19320906 - Landsstaten. 220
19320906 - Minskad utsyning av ek på Gotland. 173
19320906 - Passagerarelista. 414
19320906 - Rättegångssaker. 1214
19320906 - Temperatur och lufttryck 238
19320906 - Torsburgs hembygdsföreninglj 736
19320907 - Auktion i Kräklingbo. 495
19320907 - Biträde åt vägingenjören. 244
19320907 - Dagens postbåt 212
19320907 - Död. Alfred Hafdelin. 348
19320907 - Död. Ingvar. 379
19320907 - Död. Sanna. 275
19320907 - Församlingarna. 244
19320907 - Från hamnen. 261
19320907 - Landsbygden. Lärbro. 472
19320907 - Länsstyrelsen. 215
19320907 - Lönetvisten i Fårösunds norra gatt. 333
19320907 - Passagerarelista. 299
19320907 - Pensionsstyrelsens skolfilm 272
19320907 - Sextio år 262
19320907 - Temperatur och lufttryck 247
19320907 - Tuberkulosvården. 169
19320907 - Uti urarvakonkursen 313
19320908 - Död. Edit Anna Karolin. 338
19320908 - Från hamnen. 300
19320908 - Från sjön. 232
19320908 - Fridlyst raukområde. 462
19320908 - Högre allmänna läroverket. 242
19320908 - Landsbygden. Linde. 440
19320908 - Landsbygden. Lokrume. 360
19320908 - Landsfiskalstjänsten 490
19320908 - Landstingsskatten 212
19320908 - Minne. John Bäckvall. 354
19320908 - Örlogsbesök i Kappelshamn. 354
19320908 - På sin hundrade födelsedag 480
19320908 - Passagerarelista. 401
19320908 - Passagerarelista. 223
19320908 - Rättegångssaker. 427
19320908 - REGINA - Spion B 24. 431
19320908 - Statsanslaget till tuberkulossjukhusen. 348
19320908 - Strejk vid arbetena i Fårösunds norra gatt. 355
19320908 - Temperatur och lufttryck 291
19320908 - Till kamrerare 304
19320908 - Visby Bio - M. 403
19320912 - Barlingbo församlings skollån tillstyrkt. 430
19320912 - Biskopsvisitation 604
19320912 - Deltagit. SANNA. 227
19320912 - Död. Elin Maria Josefina Klintström. 359
19320912 - Död. Emil Sigfrid Andersson. 490
19320912 - Död. Erik Axel Eriksson. 207
19320912 - En bilolycka på Stenkumlaväg. 384
19320912 - Femtio år 273
19320912 - Från artillerikåren. 275
19320912 - Från infanterikåren. 235
19320912 - Hastigt dödsfall 285
19320912 - Högre folkskolan i Slite. 309
19320912 - Inga bilmedelsförskott till vägföretag på Gotland? 197
19320912 - J. K. om besvären över Burmeisterska stipendiet. 249
19320912 - Kungörelse. 453
19320912 - Länsstyrelsen. 372
19320912 - Legala notiser. 415
19320912 - Lysning 308
19320912 - På sin 75-årsdag 284
19320912 - Passagerarelista. 397
19320912 - Porträttmålaren Torger Seter 243
19320912 - REGINA - En studentskas bekännelser. 382
19320912 - Temperatur och lufttryck 329
19320912 - Visby Bio - Kärlek och kassabrist. 453
19320913 - Biograferna. 405
19320913 - Död. Hanchen Ekström. 221
19320913 - Död. Ingrid. 252
19320913 - Död. Nils Josef. 427
19320913 - Dödligheten i Visby. 247
19320913 - Folkskolinspektörens reseanslag uppdelas ej. 236
19320913 - Från hamnen. 294
19320913 - Gotlands infanterikår. 239
19320913 - Högre allmänna läroverket. 285
19320913 - Kusinerna få ärva. 339
19320913 - Maltdryckskontrollen. 267
19320913 - Ormbiten under lingonplockning. 476
19320913 - Passagerarelista. 397
19320913 - Temperatur och lufttryck 250
19320914 - Anslag till fiskehamn vid Ljugarn. 361
19320914 - Berättelser till stadsfullmäktige. 245
19320914 - Biograferna. 391
19320914 - Död. Maria Louise Kihlherg. 255
19320914 - Dödsfall. 256
19320914 - Elektricitetsverkets ledningsnät. 214
19320914 - Flyttad pilsnerdricksrättighet. 245
19320914 - Från hamnen. 290
19320914 - Från sjön. 212
19320914 - Genom exekutiv auktion, 371
19320914 - Gotland förenas med Öland till ett revir? 276
19320914 - Hälsovårdsordningen. 248
19320914 - Hästarna rusade in bland militären. 965
19320914 - Ihjälsparkad av en häst. 882
19320914 - Infäste 262
19320914 - Kommunala mellanskolorna. 269
19320914 - Kyrkoherdetjänsten i Fardhems,li 453
19320914 - Landsbygden. Anga. 455
19320914 - Landsbygden. Linde. 362
19320914 - Läroverken. 371
19320914 - Ogillade besvär. 383
19320914 - Passagerarelista. 369
19320914 - Poliskårens lönefråga. 222
19320914 - Rapphönsjakten. 318
19320914 - Skulle vi glömma hr Engberg? 213
19320914 - Statskonsulent Carlberg leder ostlagerbedömningen. 636
19320914 - Stockholms varpkastningsförbunds tävlingar i varpa. 255
19320914 - Stor Lösöreauktion å Klintehamn. 381
19320914 - Svenskt medborgarskap åt svenskbybo. 327
19320914 - Temperatur och lufttryck 259
19320914 - Visby stads yrkesskolor. 267
19320915 - Biograferna. 395
19320915 - Död. Karl Fredrik Ferdinand Johansson. 348
19320915 - Egendomsaffär. 210
19320915 - Från hamnen. 210
19320915 - Generalfälttygmästaren, 324
19320915 - Gotlands artillerikår. 188
19320915 - Häradsskrivarna. 165
19320915 - Herbert Malmback, 228
19320915 - Höstens militära övningar 182
19320915 - Jaktförbud. 511
19320915 - Jordfästning. 205
19320915 - Månförmörkelsen 178
19320915 - Moderniseringsarbete i bageribyggnaden. 197
19320915 - Ny fastighet. 1111
19320915 - Passagerarelista. 353
19320915 - Rättegångssaker. 710
19320915 - Slite. 303
19320915 - Temperatur och lufttryck 246
19320915 - Tillkännagivande 239
19320915 - Vägfullmäktige ersätta vägstämma? 210
19320915 - Vid kommunalskatteuppbörden 250
19320915 - Visby kallbadhus 211
19320916 - 5,000 kr. till Visby. 310
19320916 - Arméns läkareorganisation. 233
19320916 - Auktion å grisar och virke. 463
19320916 - Auktion vid Westöös i Hall. 533
19320916 - Avgälden höjes icke. 225
19320916 - Biskopen ordförande i stiftsnämnden. 191
19320916 - Biskopsvisitation 373
19320916 - Död. Edvard Alfred Hultgren. 409
19320916 - Fastighets- och lösöreauktion i Hall. 469
19320916 - Födde och Döde. 248
19320916 - Från hamnen. 293
19320916 - Gotlänningar döda i amerika. 525
19320916 - Kemiska stationen i Visby. 285
19320916 - Landsbygden. Hablingbo. 351
19320916 - Landsbygden. Kräklingbo. 555
19320916 - Landshövding Rodhe tjänstledig. 232
19320916 - Lantmannaskolan får högre anslag. 396
19320916 - Lösöreauktion i Väte. 419
19320916 - Lösöreauktion i Visby. 337
19320916 - Passagerarelista. 368
19320916 - Postverket. 243
19320916 - Riksdagsmannavalet 348
19320916 - Systembolaget köper transportbil. 295
19320916 - Temperatur och lufttryck 256
19320916 - Tillkännagivande. 372
19320916 - Väghinder. 555
19320917 - Anslag till lägerkassorna. 301
19320917 - Arméns rekrytering. 181
19320917 - Avsked 277
19320917 - Bageriet vid I. 18 iståndsättes. 283
19320917 - Bröllop 328
19320917 - De "snuskiga" gotlänningarna. 245
19320917 - Död. Axel Kronholm. 391
19320917 - Död. Oscar Svensson. 352
19320917 - Dödsfall. 233
19320917 - En serie offentliga möten 516
19320917 - En stämningsfull sorgehögtid 273
19320917 - Från hamnen. 269
19320917 - Gotlands artillerikår. 302
19320917 - Kullstött av en cyklist 251
19320917 - Kylleys lotsplats. 244
19320917 - Lasarettet. 224
19320917 - Lokala bidrag till kemiska stationerna? 209
19320917 - Nittio år 221
19320917 - Onödigt skärpa justeringsplikten för mått och vikt. 293
19320917 - Passagerarelista. 342
19320917 - Postverket. 228
19320917 - Stödlånen nedprutas med 90 proc.! 265
19320917 - Temperatur och Lufttryck 245
19320917 - Till löjtnant 257
19320917 - Tre kronor 757
19320917 - Visby stads uppkomst. 487
19320919 - Biskopsvisitation 601
19320919 - Död. Ellen Berggren. 219
19320919 - En dödsfärd i Follingbo. 688
19320919 - Epidemirapporten. 454
19320919 - Första borgenärssammanträde 438
19320919 - Från hamnen. 214
19320919 - Gotlands artillerikår. 210
19320919 - Gotlands gymnastikförbund 225
19320919 - Idrott och sport. 677
19320919 - Klintehamns lotsplats. 354
19320919 - Landsbygden. Vänge. 441
19320919 - Lanthamnarna. 384
19320919 - Legala notiser. 250
19320919 - Lösöreauktion i Klinte. 325
19320919 - Lösöreauktion i Visby. 252
19320919 - Lysning 251
19320919 - Norra Lunds myrs dikningsföretag. 483
19320919 - Nya fyrar i fem fiskelägen. 571
19320919 - På sin 90-årsdag 237
19320919 - Passagerarelista. 297
19320919 - Sextio år 238
19320919 - Tack. Elin Klintström. 201
19320919 - Tack. Emil. 222
19320919 - Tack. INGRID. 222
19320919 - Temperatur och lufttryck 352
19320920 - Äpplen och äppelblom på samma träd 407
19320920 - Augustivädret. 258
19320920 - Biograferna. 503
19320920 - Död. Johanna Nilsson. 258
19320920 - Ett skattemål av stor principiell betydelse. 292
19320920 - Genom exekutiv auktion, 472
19320920 - Kungörelse. 281
19320920 - Landsbygden. Eskelhem. 446
19320920 - Lösöreauktion i Väte. 400
19320920 - Övergång till Göteborgs stift avstyrkes, 364
19320920 - På exekutiv auktion 558
19320920 - På sin 60-årsdag i dag 269
19320920 - Passagerarelista. 327
19320920 - REGINA - En timme med dig 257
19320920 - Temperatur och lufttryck 291
19320920 - Undersökning av fornfynd i Hörsne. 378
19320920 - Undersökningen av det skadade fornminnet får anstå? 576
19320921 - Biograferna. 501
19320921 - Blockadmål från Klintehamn. 464
19320921 - Boge församling nekas låna till skolbygget? 393
19320921 - Deltagande. OSCAR SVENSSON. 326
19320921 - Död. Edit Jenny Maria. 267
19320921 - Exekutiv auktion 325
19320921 - Fastighets- och lösöreauktion i Klinte. 426
19320921 - Folkbildningsdagen i Hemse. 388
19320921 - Från hamnen. 267
19320921 - Gotlands artillerikor. 228
19320921 - Handlingarna i ärende 346
19320921 - Högre allmänna läroverket 265
19320921 - Högre pris på lägenheterna. 574
19320921 - Ingen radiofyr vid Stora Karlsö. 393
19320921 - Klintehamns lotsplats. 438
19320921 - Nittiofem år 528
19320921 - Nytt automobilregister. 228
19320921 - Passagerarelista. 357
19320921 - Tack. GUSTAF ERIKSSON. 430
19320921 - Temperatur och lufttryck 319
19320921 - Till den sista vilan 249
19320921 - Tillkännagivande. 646
19320922 - Besvären skola före på kyrkostämma. 222
19320922 - Brobyggnadsentreprenad. 493
19320922 - Deltagande. 233
19320922 - Deltagit. Maria Kihlberg. 260
19320922 - Död. Gustaf Magnusson. 450
19320922 - Död. Johan Adolf Larsson. 456
19320922 - Död. Margareta Kristina Nyström. 415
19320922 - Dr Carlson till sjukvårdsstyrelsen. 204
19320922 - Från hamnen. 309
19320922 - Klintehamn. 480
19320922 - Landsbygden. Hejdeby. 459
19320922 - Övningar med Gotlands trupper 525
19320922 - Passagerarelista. 361
19320922 - Rättegångssaker. 405
19320922 - Tekniska skolan. 326
19320922 - Temperatur och lufttryck 362
19320922 - Tullverket. 437
19320922 - Veterinärerna. 276
19320922 - Vid Fårösunds norra gatt 408
19320924 - 50,000 kr till arbetslöshetens 225
19320924 - Anslag till den andliga vården vid armén. 297
19320924 - Död. Anna Laurentina Gardell. 344
19320924 - Flygbesöket slut. 321
19320924 - Folkhögskolan och Lantmannaskolan i Hemse. 337
19320924 - Från hamnen. 243
19320924 - Friköp av en prästgårdslägenhet. 379
19320924 - Gotlands fornsal 248
19320924 - Gotlands läkarehistoria, 218
19320924 - Högre flickskolan. 317
19320924 - Klintehamn. 413
19320924 - På sin sextioårsdag 271
19320924 - Passagerarelista. 329
19320924 - Slite. 339
19320924 - Temperatur och lufttryck 252
19320924 - Uppskov för värnpliktiga vid mobilisering. 269
19320927 - Auktion å. lösegendom. 434
19320927 - Auktion i Slite. 415
19320927 - Biograferna. 478
19320927 - Dödsfall. 345
19320927 - En S. L U.-avdelning 454
19320927 - Från hamnen. 252
19320927 - Kungörelse. 430
19320927 - Landsbygden. Hogrän. 431
19320927 - Nya fastigheter i Hablingbo socken. 343
19320927 - Passagerarelista. 420
19320927 - Rättegångssaker. 1662
19320927 - Röstsammanräkningen 233
19320927 - Sjömätningarna från år 1834 ej att lita på. 577
19320927 - Svensk rundradio på Atlanten. 276
19320927 - Temperatur och lufttryck 244
19320927 - Tillkännagivande 499
19320928 - Passagerarelista. 410
19320929 - Allvarligt skadad 644
19320929 - Passagerarelista. 398
19320929 - Rättegångssaker. 395
19320929 - Skadad under idrottsövning. 421
19320930 - Passagerarelista. 320
19321001 - Passagerarelista. 302
19321003 - Passagerarelista. 379
19321004 - Passagerarelista. 360
19321004 - Rättegångssaker. 1039
19321005 - Passagerarelista. 382
19321007 - Passagerarelista. 367
19321008 - Bil slår volt vid Bingers kvarn. 425
19321008 - Passagerarelista. 330
19321010 - Passagerarelista. 362
19321011 - Passagerarelista. 316
19321012 - Passagerarelista. 304
19321013 - Passagerarelista. 352
19321013 - Rättegångssaker. 1011
19321014 - En kollision vid Snäckgärdsvägen 390
19321014 - Passagerarelista. 370
19321015 - Passagerarelista. 303
19321017 - Passagerarelista. 315
19321018 - Passagerarelista. 315
19321018 - Rättegångssaker. 601
19321019 - Passagerarelista. 383
19321020 - Passagerarelista. 321
19321020 - Rättegångssaker. 390
19321021 - Passagerarelista. 306
19321022 - Passagerarelista. 333
19321024 - Dödad av hagelskott under jakt. 862
19321024 - Passagerarelista. 342
19321025 - Passagerarelista. 307
19321025 - Rättegångssaker. 1029
19321026 - Passagerarelista. 388
19321026 - Spritsmugglaren inför rätta. 1290
19321027 - Passagerarelista. 373
19321027 - Rättegångssaker. 435
19321028 - Passagerarelista. 371
19321029 - Passagerarelista. 350
19321101 - Burgsvikskuttern alltjämt borta. 1010
19321101 - Passagerarelista. 406
19321101 - Rättegångssaker. 1461
19321102 - Burgsviksynglingarna räddade inatt. 1111
19321102 - Passagerarelista. 418
19321103 - Åter från äventyret. 810
19321103 - Burgsviksäventyret. 981
19321103 - Passagerarelista. 333
19321103 - Rättegångssaker. 762
19321104 - Dålig början på stadsresan. 364
19321104 - Lyckligt i hamn. 865
19321104 - Passagerarelista. 335
19321105 - Passagerarelista. 334
19321105 - Rättegångssaker. 586
19321107 - Passagerarelista. 349
19321108 - Passagerarelista. 327
19321109 - Passagerarelista. 319
19321110 - Passagerarelista. 351
19321110 - Provinsialläkare i Slite distrikt 1815-1817. 840
19321110 - Rättegångssaker. 731
19321110 - Två fiskare drunknade vid Östergarn. 921
19321111 - Drunkningsolyckan vid Östergarn. 963
19321111 - Passagerarelista. 381
19321114 - Dödsolycka i Hemse. 809
19321114 - Passagerarelista. 392
19321115 - Passagerarelista. 351
19321116 - Passagerarelista. 342
19321116 - Sålde den obetalda cykeln. 714
19321117 - Burgsvikspojkarna och de ryska örlogsmännen. 851
19321117 - Passagerarelista. 386
19321117 - Rättegångssaker. 462
19321118 - Halmstack i lågor. 785
19321118 - Passagerarelista. 389
19321118 - Stor sprängämnesstöld i Klintehamn. 715
19321119 - Anna Olofsson 755
19321119 - Eldsvåda i Träkumla. 985
19321119 - Från hamnen. 476
19321119 - Gustaf Adolf Nilsson 982
19321119 - Läkemedelsförråd i Roma. 838
19321119 - Lärares tjänstledighet. 1157
19321119 - Ljugarns lotsplats skall indragas. 603
19321119 - Passagerarelista. 455
19321119 - Rätt till lönetursberäkning. 550
19321119 - Sextio år 1063
19321119 - Skogsauktion i Sproge. 913
19321119 - Statsbidrag till torrläggningsföretag. 1190
19321119 - Tillkännagivande 670
19321119 - Tre Kronor. Skeppar-Kärlek. 1471
19321121 - Brandalarm från Visborgs slätt. 507
19321121 - Död. Tekla Charlotta Vilhelmina Pettersson. 617
19321121 - Passagerarelista. 414
19321121 - Rättegångssaker. 1411
19321121 - Stor sprängämnesstöld i Klintehamn 689
19321122 - Passagerarelista. 410
19321124 - Passagerarelista. 372
19321124 - Rättegångssaker. 634
19321125 - En lastbil och en motorcykel 435
19321125 - Passagerarelista. 414
19321126 - Passagerarelista. 381
19321126 - Sjuttio år. 508
19321128 - Passagerarelista. 346
19321128 - Tåget körde över kon. 408
19321129 - Passagerarelista. 407
19321129 - Rättegångssaker. 1689
19321202 - 342 anmälda arbetslösa 419
19321202 - Äggnoteringen. 420
19321202 - Ångaren Friesland, 613
19321202 - Barnmorskeexamen 523
19321202 - De arbetslösas tombola 393
19321202 - De prästerliga förrättningarna på Sandön. 823
19321202 - Det nya sinnessjukhuset. 426
19321202 - Domänstyrelsens statförslag. 394
19321202 - Fingo själva köpa igen båten med 500 kr. 691
19321202 - Från hamnen. 396
19321202 - Gotlands motorförenings orienteringstävlan 387
19321202 - Gotlänningarna i Uppsala. 358
19321202 - Häradshövdingen får bo i Visby. 435
19321202 - Hr Myréns förslag 357
19321202 - I fråga om taxeringsordförandena 1013
19321202 - Invändiga arbeten i Gothems kyrka. 742
19321202 - Krigsdomstolarnas upphörande. 440
19321202 - Kyrkoherdetjänsten 675
19321202 - Lärares taxeringsförordnande. 854
19321202 - På sin 60-årsdag 406
19321202 - S. F:s hjälpaktion för Norrlandsbarnen. 441
19321202 - Sextioåtta år i fiskebåt. 878
19321202 - Skolstaten i Alskog 622
19321202 - Stadsmissionenens syförening 403
19321202 - Statlig stadsläkare? 473
19321202 - Stödlån åt reservstatsfurirerna. 343
19321202 - Taxeringen och fastighetsbelåningen. 356
19321202 - Taxeringsnämderna. 439
19321202 - Temeratur och lufttryck 450
19321202 - Till fjärdingsman 595
19321202 - Till justerare 458
19321202 - Till nya kronoombud 1595
19321202 - Visby stadsbibliotek 435
19321203 - Passagerarelista. 384
19321203 - Temeratur och lufttryck 384
19321205 - Kronprinsen och kronprinsessan. 396
19321205 - Passagerarelista. 395
19321205 - Pojken blev råttbiten under sömnen. 430
19321206 - Inbrottstjuvar i farten. 445
19321206 - Passagerarelista. 413
19321206 - Rättegångssaker. 833
19321207 - Kung Gustaf - en demokrat på tronen. 439
19321207 - Passagerarelista. 365
19321208 - Passagerarelista. 414
19321208 - Rättegångssaker. 469
19321209 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands ångbåtar. 393
19321209 - Beredskapsarbeten å fornminnen. 455
19321209 - Passagerarelista. 375
19321209 - Temperatur och lufttryck 475
19321210 - Parafingrytan kokade över 655
19321210 - Passagerarelista. 381
19321212 - Femårig flicka bränd till döds. 648
19321212 - Passagerarelista. 421
19321213 - Passagerarelista. 387
19321213 - Rättegångssaker. 417
19321214 - Passagerarelista. 411
19321215 - Passagerarelista. 401
19321215 - Rättegångssaker. 506
19321215 - Tobaksmonopolets Julnyheter. 399
19321216 - Passagerarelista. 436
19321216 - Rättegångssaker. 484
19321217 - Passagerarelista. 412
19321219 - Nobelfesten. 408
19321219 - Passagerarelista. 451
19321219 - Strandning vid Salvorev. 1016
19321220 - Passagerarelista. 465
19321220 - Rättegångssaker. 802
19321220 - Strandningen på Salvorev. 928
19321221 - Passagerarelista. 505
19321221 - Televisionen går framåt. 441
19321222 - Berusad bilist kör över ung flicka. 476
19321222 - Passagerelista. 436
19321222 - Rättegångssaker. 630
19321224 - Hansa-bio 531
19321224 - Passagerarelista. 473
19321227 - Passagerarelista. 440
19321228 - Passagerarelista. 450
19321229 - Passagerarelista. 429
19321229 - Rättegångssaker. 495
19321230 - Passagerarelista. 456
19321230 - Rättegångssaker. 982
19321231 - Passagerarelista. 444