S:t Olofs sjukhus.

Medicinalstyrelsen har förordnat e. o. kontorsbiträdet vid Västra Marks sjukhus i Örebro Martha Billbergh att från den 1 juli vara e. o. kassör vid S:t Olofs sjukhus i Visby. (TT.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137