Klintehamn.

Högtalareanordning
kommer att av firma Thomssons elektr. byrå, Visby, inmonteras i Salemkapellet. Klintehamn, till G. D. F:s årsmöte och 70-årsjubileum den 18-19 juni.
Samma firma ordnar högtalareanläggning även vid undomskonferensen i Etelhem söndagen den 10 juli.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137