Genom exekutiv auktion,

som förrättas hos lantbrukaren Albert Jakobsson. Ösarve i Bäl, måndagen den 20. innevarande juni klockan halv tolv på dagen kommer att i den ordning utsökningslagen stadgar till försäljning utbjudas en från förenämnde Jakobsson utmätt nioårig vallack. Betalningen skall erläggas kontant vid klubbslaget.
Slite i landsfiskalskontoret den 9 juni 1932.
e. f.
F. Stengård.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 juni 1932
N:r 138