1934

Rubrik Träffar
19320908 - Angående branden i Hellvi 589
19320908 - Bildefterskörd från Saxtorp. 582
19320908 - Död. Åke. 606
19320908 - Död. Kristina Sofia Persson. 584
19320908 - Fårösund får asfaltväg. 625
19320908 - Fårösunds norra gatt 623
19320908 - Flygplanskryssaren Gotlands utrustning 753
19320908 - Förhöjt statsbidrag till Rute kommun. 629
19320908 - Från hamnen. 615
19320908 - Gotland kartlägges från flygmaskin. 773
19320908 - Gotlands spelmansförbund 609
19320908 - Gotländska mynt i Kalmar. 577
19320908 - Kallbadhuset 610
19320908 - Klintehamn. 718
19320908 - Kungörelse. 576
19320908 - Landsbygden. Gerum. 580
19320908 - Landsbygden. Lye. 732
19320908 - Morgondagens Visbylopp. 729
19320908 - Motorcykeltävlingen i morgon. 600
19320908 - Passagerarelista. 728
19320908 - Rätt att lagra nitrolit. 594
19320908 - Stadsfullmäktige 612
19320908 - Temperatur och lufttryck 716
19320908 - Till repetitionsövning 605
19340801 - Burs 932
19340801 - De märkta fåglarna. 1036
19340801 - Den gotländska stenåldersmänniskan. 1047
19340801 - Död. Elvira Nilsson. 907
19340801 - Död. Märta Jakobsson. 908
19340801 - Effektivare kontroll över utlänningar. 885
19340801 - Extra dansafton på Snäckgärdsbaden 982
19340801 - Från hamnen. 1001
19340801 - Högre allmänna läroverket. 873
19340801 - Jordfästning. Hilda Lindgren. 905
19340801 - Kronohäktet. 894
19340801 - Landsbygden. När. 1097
19340801 - Landsbygden. Näs. 1006
19340801 - Muren vid länsresidenset som beredskapsarbete. 902
19340801 - Passagerarelista. 1093
19340801 - Prästerliga reseanslag. 852
19340801 - Ruinspelens tredje föreställning 864
19340801 - Sproge 876
19340801 - Starkt ökad inflyttning. 828
19340801 - Tack. Märta. 838
19340801 - Temperatur och lufttryck 938
19340801 - Vid båtens avgång 842
19340802 - Ångaren Aranda 904
19340802 - Anslag till möbler åt länsstyrelsen. 877
19340802 - Barnens dags tombola 835
19340802 - Död. John Vilhelm Jönsson 916
19340802 - Dödsfall. 853
19340802 - Får ej sluta skolan. 813
19340802 - Från hamnen. 834
19340802 - Hindenburg död. 922
19340802 - Idrott och sport. 819
19340802 - Kapten Ahrenberg 851
19340802 - Klintehamn. 801
19340802 - Kustflottan 919
19340802 - Landsbygden. Anga. 794
19340802 - Landsbygden. Grötlingbo. 811
19340802 - Landsbygden. Kräklingbo. 796
19340802 - MILITÄR KAMRATFEST PÅ GOTLAND. 941
19340802 - Passagerarelista. 839
19340802 - Prästerskapet. 960
19340802 - Rättegångssaker. 838
19340802 - Reservarbetet får utvidgas. 774
19340802 - Temperatur och lufttryck 834
19340802 - Till e. o. småskollärarinna 812
19340803 - Arbetslösheten i Visby minskar alltjämt. 773
19340803 - Auktion i Roma. 842
19340803 - Blizzards uppvisning på Snäckgärdsbaden 846
19340803 - Död. Anna Brita Tonberg. 885
19340803 - Död. Hilda Blomstrand. 814
19340803 - Död. Josefina Johansson. 824
19340803 - En bilvimpel, 742
19340803 - En raritet som fornsalen går miste om. 838
19340803 - Epidemirapporten. 769
19340803 - Ett ut markt tillfälle till utflykt 836
19340803 - Fastighets- o. lösöreauktion i Klinte. 815
19340803 - Från hamnen. 824
19340803 - Gotlands infanterikår. 762
19340803 - Gotlands travsällskap 845
19340803 - Läkarna. 771
19340803 - Landsbygden. Grötlingbo. 861
19340803 - Lösöreauktion i Lickershamn. 816
19340803 - Överläggningar om det nya sinnessjukhuset. 783
19340803 - Passagerarelista. 834
19340803 - Samfundets för hembygdsvård årsmöte 801
19340803 - Temperatur och lufttryck 854
19340804 - Anmälningstiden för de jubileumstävlingar i Varpa, 636
19340804 - Barnens Dag 570
19340804 - Barnensdagsvimplarna ett privatgeschäft. 601
19340804 - Burmeisterska Trädgårdens Restaurang. 894
19340804 - De medeltida stämningsstunderna i Helgeands ruin 620
19340804 - Död. Carolina Ronander. 873
19340804 - Död. Maria Anré. 879
19340804 - Död. Nils Christiansson. 885
19340804 - Död. Ture Gustaf Sjölund. 897
19340804 - Drunknad under kanotfärd. 634
19340804 - Exekutiva auktioner. 916
19340804 - Faderlösa barnen Dollfuss. 893
19340804 - Folkskolorna. 594
19340804 - Förlovning 517
19340804 - Förvaltningsbidrag till hushållntngssällskapet. 510
19340804 - Från hamnen. 583
19340804 - Genom exekutiv auktion 829
19340804 - Gotländskt arkiv 572
19340804 - Nära döden i Katträngen. 495
19340804 - Omläggning av yttertaket på Kräklingbo kyrka. 523
19340804 - Passagerarelista. 558
19340804 - Samfundet för hembygdsvård. 790
19340804 - Skadades till döda under värmepannan. 558
19340804 - Sparbankerna. 508
19340804 - Tékonsert i Burmeisterska trädgården 493
19340804 - Temperatur och lufttryck 470
19340804 - Uppskov med en lärarinnetjänsts tillsättande. 452
19340804 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 460
19340804 - Vägarna. 620
19340806 - Arbetslösheten. 531
19340806 - Auktion vid Moos i Stenkyrka. 667
19340806 - Barnens dag 1934 680
19340806 - De borgerligas valförberedelser. 509
19340806 - Deltagande. BEDA LARSSON. 649
19340806 - Det stora Tannenbergsmonumentet 688
19340806 - Död. Alva Leonora Ekström. 740
19340806 - En hällkista 789
19340806 - En semesterfråga. 611
19340806 - Förlovning 621
19340806 - Från hamnen. 792
19340806 - I här fört handelsregister 824
19340806 - Idrott och sport. 880
19340806 - Ingen pantlånerörelse. 788
19340806 - Karlsö jakt- och djurskyddsförening 631
19340806 - Klintehamn. 787
19340806 - Legala notiser. 740
19340806 - Passagerarelista. 1073
19340806 - Samfundet för hembygdsvård 694
19340806 - Större förnämlig lösöre-, konst- och antikvitets 780
19340806 - Tack. HILDA LINDGREN. 740
19340806 - Temperatur och lufttryck 767
19340806 - Visby skyttegille 607
19340903 - Bröllop 571
19340903 - Död. Mery. 507
19340903 - Entreprenör för vägförbättring. 563
19340903 - Ett fall av barnförlamning 558
19340903 - Festen vid Höglundar. 547
19340903 - Flygstyrelsen avstår. 557
19340903 - Från hamnen. 487
19340903 - Från Visby horisont. 433
19340903 - I här fört handelsregister 498
19340903 - Kamratfesten på Visborgs slätt 589
19340903 - Landsbygden. Hall. 530
19340903 - Passagerarelista. 482
19340903 - Regina 564
19340903 - Stadens skolor. 566
19340903 - Storm, regn och åska. 1161
19340903 - Temperatur och lufttryck 471
19340903 - Vid Brissunds fiskläge 478
19340903 - Visby skyttegille. 458
19340904 - Amiral Lindman 460
19340904 - Anslag till reservstatsfurirer. 413
19340904 - Äpplen till Gotlands trupper. 421
19340904 - Baltiskt seglarting i Fårösund 1935. 446
19340904 - Biograferna. 468
19340904 - Död. Amanda Måhrbeck. 421
19340904 - Fick kaffekitteln över sig. 434
19340904 - Från hamnen. 434
19340904 - Hemse. 418
19340904 - Hyllad femtioåring. 423
19340904 - Idrott och sport. 409
19340904 - Klintehamn. 409
19340904 - Kvarteret Lönnen iordningställes. 402
19340904 - Landsbygden. Hellvi. 403
19340904 - Landsbygden. Sanda. 418
19340904 - Oundgängliga försvarskrav. 450
19340904 - Passagerarelista. 407
19340904 - Polisen. 408
19340904 - Rättegångssaker. 423
19340904 - Sextio år 376
19340904 - Sjuttiofem år. 430
19340904 - Skolkares hund skall avlivas. 454
19340904 - Slite. 413
19340904 - Tack. JAKOB JAKOBSSON. 408
19340904 - Temperatur och lufttryck 417
19340904 - Till den sista vilan 419
19340904 - Tomtförsäljning vid Österväg. 393
19340904 - Tulluppbörden 439
19340904 - Visby Bio 430
19340905 - Amiral Lindman 397
19340905 - Arbetslösheten. 428
19340905 - Död. Hulda Maria. 409
19340905 - Från hamnen. 540
19340905 - Haveristen vid Faludden, 556
19340905 - Hemse Bio 454
19340905 - Hjördis Pettersson 586
19340905 - Klinte-Biografen. 448
19340905 - Landsbygden. Bro. 527
19340905 - Länsstyrelsens beslut överklagas. 551
19340905 - Olofssons Kappaffär 518
19340905 - Regina 432
19340905 - Stadsfiskalstjänsten 424
19340905 - Temperatur och lufttryck 521
19340905 - Tjocka och båtförsening. 417
19340905 - Tuberkulossjukvården. 445
19340905 - Upphörd mjältbrand. 453
19340906 - Arbetslösheten. 616
19340906 - Biograferna. 708
19340906 - Cyklisten låg medvetslös på vägen. 1303
19340906 - Det nya sinnessjukhuset. 471
19340906 - Död. Olof Nicklas Wahlgren. 479
19340906 - Dök i bassängen — blev liggande. 657
19340906 - Från hamnen. 718
19340906 - Från Visby horisont. 519
19340906 - Generaldir. Berglöf till Gotland. 471
19340906 - Idrott och sport. 610
19340906 - Landsbygden. Anga. 677
19340906 - Landstingsskatten fastställd till 3 kr. 75 öre. 445
19340906 - Marinen. 421
19340906 - Nya forskningar i Gotlands militära historia. 428
19340906 - Passagerarelista. 550
19340906 - Riksförsäkringanstaltens ortsombud. 625
19340906 - Rute Bio 441
19340906 - Staten betalar båtreparationen för Ljugarnsflskarna. 665
19340906 - Temperatur och lufttryck 562
19340906 - Tjockan och Gotlandsbåtarna. 473
19340907 - 102 år 636
19340907 - Arbeten vid Öja kyrka. 505
19340907 - Arbetslösheten. 447
19340907 - Auktion å järnvaror. 511
19340907 - Boråslagret. 591
19340907 - Den skadade gossen. 1370
19340907 - Död. Anna Lovisa Persson. 524
19340907 - Död. Karolina Larsson. 513
19340907 - Eldsvåda i Hellvi. 1260
19340907 - En cyklist 1013
19340907 - En ringmärkt stare 591
19340907 - Ett bevis på råhet och skadelystnad 612
19340907 - Ett friköpsärende. 591
19340907 - Född & Död 448
19340907 - Från hamnen. 614
19340907 - Godkända broritningar. 470
19340907 - Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar 623
19340907 - Gravresterna få borttagas. 508
19340907 - Hällkistfynd i Vamlingbo. 493
19340907 - Hansa 497
19340907 - Idrott och sport. 486
19340907 - Klintehamn. 490
19340907 - Lösöreauktion i Visby. 506
19340907 - Maria Bergström 495
19340907 - Passagerarelista. 475
19340907 - Slite. 500
19340907 - Telegrafkommissarien reformerar. 463
19340907 - Temperatur och lufttryck 571
19340907 - Virkesauktion. 515
19340908 - Gossen avled av skadorna. 1316
19340910 - Arbetslösheten. 448
19340910 - Död. John Myrsten. 1108
19340910 - Död. Maria Niklasson. 425
19340910 - Dödsfall. 480
19340910 - Ett ormskinn 502
19340910 - Ett rikt fiskafänge 575
19340910 - Ett vackert bröllop 505
19340910 - Från hamnen. 514
19340910 - Hästarna skenade mot affärsfönstret. 1038
19340910 - Idrott och sport. 493
19340910 - Landsbygden. Fröjel. 501
19340910 - Landsbygden. Rute. 482
19340910 - Legala notiser. 453
19340910 - Lysning 441
19340910 - Major R. C. Eek avliden. 442
19340910 - Passagerarelista. 471
19340910 - Regina 459
19340910 - Reservstaten för underbefäl. 448
19340910 - Sjuttiofem år 521
19340910 - Sunnqvist segerherre i Visbyloppet. 463
19340910 - Svår motorcykelolycka i Roma. 1598
19340910 - Temperatur och lufttryck 515
19340910 - Visby Bio 443
19340911 - Å exekutiv auktion 460
19340911 - Anslag till allmänna lägerkassorna. 408
19340911 - Död. Augusta Österberg. 418
19340911 - Död. Oskar Wigren. 431
19340911 - Från gamla gillen. 437
19340911 - Från hamnen. 442
19340911 - Från Visby horisont 436
19340911 - Furugårdarna uppträda också i staden. 426
19340911 - Landshövdingen begär förlängd tjänstledighet. 388
19340911 - Namnbildning för ny fastighet. 415
19340911 - Passagerarelista. 413
19340911 - Prästgårdsmark till egnahem? 424
19340911 - Protest mot omläggning av postföringen till Guldrupe. 452
19340911 - Slite. 447
19340911 - Tack. CARL HAMMARBERG. 420
19340911 - Temperatur och lufttryck 439
19340912 - Anslag till gatu- och ledningsarbeten. 400
19340912 - Auktionsuppbörd. 432
19340912 - Befrielse från erläggande av kommunalskatt 386
19340912 - Biträde åt kronokassören. 396
19340912 - Café Bron ännu en gång. 389
19340912 - Cyklist kör över två personer. 1263
19340912 - Dödsdomar över skolkares hundar. 412
19340912 - Från hamnen. 838
19340912 - Hovrätten skall yttra sig om inkorporeringen. 442
19340912 - Infäste 414
19340912 - Inryckning av värnpliktiga 493
19340912 - Koloniträdgårdarna. 408
19340912 - Körkortsindragningen står fast. 484
19340912 - Landsbygden. Burs. 432
19340912 - Landsbygden. Follingbo. 445
19340912 - Märkliga ting bland årets gröda. 472
19340912 - Passagerarelista. 415
19340912 - Räddningstjänsten vid luftanfall. 459
19340912 - Regina 424
19340912 - Sillénkommunisternas listor 481
19340912 - Svenskt medborgarskap. 487
19340912 - Temperatur och lufttryck 415
19340912 - Till revisorer 415
19340912 - Tomtförsäljning vid Österväg. 397
19340913 - Åttio år 404
19340913 - Från hamnen. 429
19340913 - Gotlands infanterikår 394
19340913 - I Kalmar navigationsskolas styrmansklass 439
19340913 - Idrott och sport. 493
19340913 - John Myrstens sista färd. 398
19340913 - Klintebys konservfabrik 394
19340913 - Landsbygden. Gerum. 447
19340913 - Landsbygden. Kräklingbo. 435
19340913 - Nationella ungdomsförbundet 406
19340913 - På sin 75-årsdag 445
19340913 - Passagerarelista. 488
19340913 - Rättegångssaker. 511
19340913 - Temperatur och lufttryck 439
19340913 - Virkes-auktion i Visby. 421
19340913 - Visby stad begär bilskattemedel. 443
19340914 - Ångfartygsaktiebolaget 541
19340914 - Artillerikåren. 408
19340914 - Auktion å järnvaror. 491
19340914 - Auktion i Rute. 406
19340914 - Bildsten till fornsalen. 391
19340914 - Den andliga vården vid armén. 378
19340914 - Hansa 395
19340914 - Högre allmänna läroverket i Visby. 395
19340914 - Ingen arrendelindring. 633
19340914 - Kokvagnar i biltransport. 576
19340914 - Kontrollant för brobyggnad. 600
19340914 - Landsbygden. Bäl. 425
19340914 - Landsbygden. Vallstena. 428
19340914 - Landsfiskalerna. 398
19340914 - Landshövdingen tjänstledig. 405
19340914 - Lösöreanktion i Burgsvik. 523
19340914 - Lösöreauktion i Öja Prästgård. 439
19340914 - Lösöreauktion i Visby. 527
19340914 - Mera armévelocipeder till Gotland. 590
19340914 - N. S. A. P. avd. 49. 427
19340914 - Passagerarelista. 413
19340914 - Silverring från vikingatiden. 413
19340914 - Stensamlingarna få borttagas. 570
19340914 - Temperatur och lufttryck 419
19340914 - Tjänstepensioner åt arbetare vid försvarsväsendet. 613
19340914 - Uppskov med lagerbygget. 415
19340914 - Utnämningen står fast. 417
19340914 - Ytterligare forngravar i Sjonhems socken? 610
19340915 - Anslag till Visby och Västergarns hamnar. 448
19340915 - Från hamnen. 423
19340915 - Härmed kungöres 415
19340915 - Landsbygden. Roma. 444
19340915 - Passagerarelista. 419
19340915 - Restitution av fartygsavgifterna? 436
19340915 - Sparkad i ansiktet av en fölunge 451
19340915 - Temperatur och lufttryck 427
19340915 - Tre Kronors Tältbiograf 459
19340915 - Visby Bio 416
19340917 - Auktion i Ganthem. 482
19340917 - Auktion i Roma. 495
19340917 - De sakkunniga som skola omarbeta psalmboksförslaget. 514
19340917 - Död. Fanny Katarina Karlsson. 584
19340917 - Från hamnen. 1054
19340917 - Gotländske krigare. 1253
19340917 - Kontrollombuden vid bryggeriet. 1072
19340917 - Kronan säljer Skenholmen och Närsholmen? 717
19340917 - Landsbygden. Anga. 1312
19340917 - Landsbygden. Klintehamn. 1258
19340917 - Legala notiser. 657
19340917 - Liljewalchska skogsfonden 640
19340917 - Lösöreauktion i Klintehamn. 515
19340917 - Lysning 628
19340917 - Motorcyklisten körde omkull. 1230
19340917 - Nationalparkerna. 471
19340917 - Nya torrlaggningsföretag mot arbetslösheten? 481
19340917 - Nytt fastighetsnamn. 543
19340917 - Nytt guldförvärv till Fornsalen. 552
19340917 - Passagerarelista. 957
19340917 - Regina 569
19340917 - Slite. 986
19340917 - Stadens folkskola har utflykt 648
19340917 - Tack. AUGUSTA ÖSTERBERG. 551
19340917 - Temperatur och lufttryck 1035
19340917 - Till nämdeman 628
19340917 - Utprickning av nya farleden i Fårösund. 521
19340917 - Visby Bio 505
19340917 - Visby skyttegille 588
19340918 - Akademiska examina. 248
19340918 - Arbetarpartiets röstsiffror i Burs. 292
19340918 - Arbetslösheten. 315
19340918 - Död. Arnold Evald. 871
19340918 - En avslagen resningsansökan 380
19340918 - Fräck stöld av motorcykel. 1113
19340918 - Från hamnen. 507
19340918 - Gotlands artillerikår. 429
19340918 - Härmed kungöres, 866
19340918 - Hundraåring i Levide. 404
19340918 - Kungörelse. 934
19340918 - Läkarna. 384
19340918 - Lösöreauktion. 871
19340918 - Passagerarelista. 1096
19340918 - Statsbidrag till läkarebostaderlj 365
19340918 - Tre nya fall av barnförlamning 374
19340918 - Vid kommunalfullmäktigevalet i Hellvi 292
19340919 - Passagerarelista. 863
19340921 - Passagerarelista. 926
19340922 - Passagerarelista. 884
19340924 - Passagerarelista. 868
19340925 - Deltagande. FOLKE. 366
19340925 - Död. Maria Bergman. 355
19340925 - Dödsfall. 353
19340925 - Fälttjänstövning med Gotlands trupper 333
19340925 - Jordfästning. Josef Westberg. 365
19340925 - Landsbygden. Eskelhem. 350
19340925 - Landsbygden. Vall. 352
19340925 - Landsbygden. Vallstena. 349
19340925 - Lösöreauktion 349
19340925 - Mur vid länsreaidenset beredskapsarbete. 338
19340925 - På sin femtioårsdag 338
19340925 - Passagerarelista. 885
19340925 - Rättegångssaker. 385
19340925 - Regina 337
19340925 - Sjuttio år 343
19340925 - Stadsfiskalen önskar ej lokalt veto. 333
19340925 - Temperatur och lufttryck 351
19340926 - Ada Danielson 352
19340926 - Deltagande. EBBA BOBERG. 416
19340926 - Död. Anna Johanna Katarina Hansson. 477
19340926 - Död. Märta. 409
19340926 - Från hamnen. 343
19340926 - Hansa. 414
19340926 - Härmed kungöres 349
19340926 - Hemse Bio. 410
19340926 - Kommunalfullmäktige i Othem. 333
19340926 - Kyrkliga tjänstledigheter. 337
19340926 - Läkarna. 307
19340926 - Landsbygden. Hogrän. 365
19340926 - Landsbygden. Väskinde. 344
19340926 - Lösöreauktion. 347
19340926 - Passagerarelista. 883
19340926 - Rådhusrätten. 424
19340926 - Restaureringsarbeten i Hörsne kyrka. 356
19340926 - Sextio år 329
19340926 - Strandning vid Häftings klint. 351
19340926 - Tack. John Ridelius. 426
19340926 - Temperatur och lufttryck 362
19340927 - Foten i tröskverket. 1216
19340927 - Gotländske krigare 1006
19340927 - Passagerarelista. 841
19340928 - Passagerarelista. 838
19340929 - Passagerarelista. 858
19341201 - A.-B. Carl Degerman 377
19341201 - Årets bilder, 404
19341201 - Auktorisation som skeppsklarerare. 393
19341201 - Femtio år 382
19341201 - Förlovning 363
19341201 - Från hamnen. 382
19341201 - Hemse. 388
19341201 - Idrott och sport. 377
19341201 - Klintehamn. 399
19341201 - Kungörelse. 373
19341201 - Landsbygden. Vallstena. 402
19341201 - Lotsarnas hemvägsersättning nästa år. 396
19341201 - Passagerarelista. 398
19341201 - Postombud i Väte. 62
19341201 - Postombud i Väte. 348
19341201 - Premiering av beredda fiskvaror 377
19341201 - Ritningsgranskningen var uppdrag i tjänsten. 367
19341201 - Sextio år 372
19341201 - Slite. 401
19341201 - Temperatur och lufttryck 380
19341201 - Thor Modéen i sin fösta huvudroll på film. 369
19341201 - Till barnmorsketjänsten 380
19341201 - Till kapten 363
19341201 - Till nämdeman 380
19341201 - Understöd åt fiskare. 382
19341203 - Adjunkt i Närs pastorat. 467
19341203 - Anmälan mot kyrkoherde. 421
19341203 - Den blida väderleken. 489
19341203 - En trevlig adventsfest 485
19341203 - Epidemirapporten. 485
19341203 - Flaskpost från Deutsche Seewarte. 460
19341203 - Förlovning 471
19341203 - Från hamnen. 557
19341203 - Gotlands gille i Visby 486
19341203 - J. Erik Slitbergs Automobilaffär 567
19341203 - Kontantunderstödsverksamhet för arbetslösa? 480
19341203 - Köpmansgillet i Visby 467
19341203 - Kungörelse. 510
19341203 - Landsbygden. Akebäck. 548
19341203 - Legala notiser. 488
19341203 - Logen Oskars minne 476
19341203 - Överklagat trafiktillstånd. 446
19341203 - Passagerarelista. 536
19341203 - Regina 512
19341203 - Sammanträde 469
19341203 - Sjuttiofem år 413
19341203 - Skogsauktion 494
19341203 - Statens revisor i skogsvårdsstyrelsen. 438
19341203 - Temperatur och lufttryck 493
19341203 - Tulluppbörden 424
19341203 - Vigsel 424
19341203 - Visby arbetares sjuk- och begravningskassa 449
19341203 - Visby Bio 521
19341203 - Visby Segelsällskap 555
19341204 - Allmän fiskehamn vid Västergarn? 461
19341204 - Död. L. P. Östergren. 503
19341204 - Ett tjänsteåliggande? 467
19341204 - Ett tjänsteåliggande? 81
19341204 - Från hamnen. 503
19341204 - Genom exekutiva auktioner 515
19341204 - Gotlands värnkraft tillvaratages. 489
19341204 - Härmed kungöres 632
19341204 - Hjärtligt hyllad på 90-årsdagen 564
19341204 - Kontraktsprosten Kellström söker emeritilön. 530
19341204 - Norra häradets kreatursförsäkringsförening. 526
19341204 - På sin 60-årsdag 538
19341204 - Passagerarelista. 491
19341204 - S:t Olofs sjukhus. 476
19341204 - Temperatur och lufttryck 509
19341204 - Visby inbördes förenade sjuk- och begravningskassa 513
19341205 - A.-B. Lindströms Skoaffär 450
19341205 - Arbetslösheten. 469
19341205 - Auktion vid Adelsgatan 23. 616
19341205 - Auktion. 660
19341205 - Död. Elin Kyllander. 615
19341205 - Död. Karl Oscar Boström. 604
19341205 - Död. Lars Esaias Hammarström. 624
19341205 - Flyganfall på Karlskrona. 501
19341205 - Folkskolorna. 466
19341205 - Från hamnen. 471
19341205 - Gothem fick ingen kollekt. 492
19341205 - Klintehamn. 489
19341205 - Kollekter till Kyrkosångens vänner. 451
19341205 - Landsstaten. 470
19341205 - Maria Bergström. 491
19341205 - Parkeringsförhållandena i staden 504
19341205 - Passagerarelista. 512
19341205 - Regina 650
19341205 - Sällskapet D. B. V. 514
19341205 - Slite högre folkskola. 495
19341205 - Temperatur och lufttryck 477
19341205 - Tvist om markersattning. 469
19341205 - Ur Gotlands militära hävder. 477
19341205 - Vid auktion i dag 517
19341205 - Visby livräddningsstation. 474
19341206 - Ansvarsfrihet åt systembolaget. 472
19341206 - Antalet arbetslösa i Visby stad 471
19341206 - Auktion. 499
19341206 - Biograferna. 484
19341206 - Bröllop 451
19341206 - Död. Vendela Larsson. 462
19341206 - Dödsfall. 459
19341206 - Egnahemslånerörelsen. 461
19341206 - Femtio år 491
19341206 - Från hamnen. 511
19341206 - Gotlands järnvägar. 519
19341206 - Härmed kungöres 534
19341206 - Hemse Bio. 540
19341206 - Hemse. 617
19341206 - Indragning av två kvastprickar. 557
19341206 - Klintehamn. 607
19341206 - Kungörelse. 545
19341206 - Kvarnrörelsen 547
19341206 - Landsbygden. Stånga. 608
19341206 - Landsbygden. Västkinde. 642
19341206 - På sin 73-årsdag 535
19341206 - Passagerarelista. 575
19341206 - Rättegångssaker. 591
19341206 - Tack. HILDA BERGSTRÖM. 582
19341206 - Temperatur och lufttryck 625
19341206 - Tidningsbefordran till Ekeby. 574
19341206 - Ytterligare statsbidrag till Ljugarns fiskehamn. 541
19341207 - Anslag till f. d. tullhuset i Ljugarn. 480
19341207 - Arbetslösheten. 502
19341207 - Auktion å skog i Hejdeby. 509
19341207 - Auktion i Eksta. 506
19341207 - Auktion i Hörsne. 496
19341207 - Auktion i Lärbro. 501
19341207 - Död. Anton Alfred Bergström. 498
19341207 - Födde och Döde. 447
19341207 - Fornlämningen får ännu ej borttagas. 512
19341207 - Från hamnen. 514
19341207 - Från Visby horisont 495
19341207 - Genom auktion 460
19341207 - Hur förfara med förlorad lästid vid läroverket? 489
19341207 - Kungörelse. 491
19341207 - Läroverken. 503
19341207 - Lösöreauktion i Sanda. 488
19341207 - Lotsjorden utan värde för lotsarna. 488
19341207 - Passagerarelista. 487
19341207 - Sjuttiofem år 507
19341207 - Skogsauktion 486
19341207 - Skogsauktion å Tofta skjutfält. 505
19341207 - Skogsauktion i Fole. 494
19341207 - Skyltsöndagen, 466
19341207 - Temperatur och lufttryck 516
19341207 - Till fullmäktige arméns pensionskassa 484
19341207 - Visby rätta mantalsskrivningsorten. 517
19341208 - 50,000 kr. lotterimedel till Gotlands fornvänner. 466
19341208 - Åkande postföring Visby—Lokrume? 492
19341208 - Död. Sture Idevall. 614
19341208 - Från hamnen. 518
19341208 - Gotlands infanterikår. 500
19341208 - Hansa 626
19341208 - Högre folkskolorna. 514
19341208 - Intet postombud i Bläse. 487
19341208 - Järnlast — kompassfel — grundstötning. 479
19341208 - L. Larsson 582
19341208 - L. Larsson Barnekipering. 570
19341208 - Läkarna. 487
19341208 - Nya telefonabonnenter 467
19341208 - Ortnamnskommissionen höres. 485
19341208 - På sin femtioårsdag i dag 430
19341208 - Passagerarelista. 452
19341208 - Pension från statsverket? 496
19341208 - Poststationen i Gotlandstofta. 478
19341208 - Reseanslag i Källunge pastorat. 486
19341208 - Skogsauktion i Eke. 583
19341208 - Stadsfullmäktige 576
19341208 - Statsersättning för skadad fiskebåt. 498
19341208 - Temperatur och lufttryck 478
19341208 - Väghinder. 536
19341208 - Vägombyggnad Ekeby-Barlingbo. 491
19341208 - Vall hemsökt av inbrottstjuvar. 483
19341208 - Visby Bio 648
19341210 - Auktion i Lärbro. 626
19341210 - Auktion i Lau. 625
19341210 - Död. Fredrik Wilhelm Jacobsson. 601
19341210 - Död. Johan August Persson. 532
19341210 - Död. Josefina Maria Ahlberg. 507
19341210 - Förlovning 455
19341210 - Från hamnen. 471
19341210 - Hansa 585
19341210 - Härmed kungöres, 501
19341210 - Hellvi kommuns skollån tillstyrkt. 452
19341210 - Hemse. 462
19341210 - Hos Söderbygdens vattendomstol 582
19341210 - Idrott och sport. 548
19341210 - Legala notiser. 611
19341210 - Militär högtidsfest i Tingstäde. 475
19341210 - Passagerarelista. 532
19341210 - Rättegångssaker. 553
19341210 - Slite. 492
19341210 - Småskollärarinnetjänsten 434
19341210 - Stadsfiskalen tjänstledig. 426
19341210 - Studier å S. J:s resebyrå i London. 439
19341210 - Tack! 602
19341210 - Telegrafverket. 443
19341210 - Temperatur och lufttryck 512
19341210 - Visby Arbetareförening 463
19341212 - Auktion a virke och torr ved. 462
19341212 - Auktion i Fole. 433
19341212 - Auktion i Öja. 431
19341212 - Bergmanska donationen. 448
19341212 - Död. Maria Katarina Johanna Jakobsson. 521
19341212 - Infartsled till staden genom Skolports gatan. 434
19341212 - Infäste 425
19341212 - Julia Hultgren. 466
19341212 - Nya tomtupplåtelser. 422
19341212 - Passagerarelista. 405
19341212 - Stadsfullmaktige 399
19341212 - Temperatur och lufttryck 416
19341212 - Till Visby högre flickskola 424
19341212 - Tingströms 507
19341213 - Advokat Torgny Johansson, 400
19341213 - Artilleriets skjutskola. 400
19341213 - Biograferna. 425
19341213 - Död. Bengt. 378
19341213 - Död. Hedda Katarina Helena Karlström. 419
19341213 - Död. Katharina Helena Nyman. 416
19341213 - Död. Maria Karlsson. 408
19341213 - Död. Oskar Ludvig Ekström. 373
19341213 - Dr Bergström begär semester. 346
19341213 - Femtio år 332
19341213 - För kolning 336
19341213 - G. Johanssons Uraffär. 333
19341213 - Gotlands infanterikår. 340
19341213 - Haveristen från Hammarudden 355
19341213 - Hemse Bio 379
19341213 - Klinte Biografen. 386
19341213 - Körkort trots nedsatt synförmåga? 400
19341213 - Luciafest 394
19341213 - Om tuberkulosen 415
19341213 - Passagerarelista. 422
19341213 - Rättegångssaker. 421
19341213 - Sextio år 351
19341213 - Sjuttio år 347
19341213 - Slutbesiktning av nya lagerhuset. 342
19341213 - Temperatur och lufttryck 393
19341213 - Tingstäde. 379
19341213 - Visby Bio. 398
19341214 - 2,362 understödstagare å Gotland. 368
19341214 - Död. Emma Matilda Nordström. 394
19341214 - Dr Bergström semesterledig. 363
19341214 - Fornlämning får borttagas? 377
19341214 - Från hamnen. 412
19341214 - Gammal bekant knivskärare i Nybro. 386
19341214 - Gotlands Hypoteksförening 378
19341214 - Hansa 389
19341214 - Landsbygden. Alskog. 464
19341214 - Landsbygden. Burgsvik. 460
19341214 - Landsbygden. Gammalgarn. 449
19341214 - Läroverken. 383
19341214 - Lösöreauktion i Sanda. 371
19341214 - Olofssons Kappaffär. 414
19341214 - Passagerarelista. 561
19341214 - Provårskandidaterna. 418
19341214 - Rättegångssaker. 575
19341214 - Regina 415
19341214 - Skogsauktion i Sproge. 399
19341214 - Slite. 404
19341214 - Södervärns kyrkliga syförening 418
19341214 - Tack. Alfred Bergström. 389
19341214 - Temperatur och lufttryck 419
19341214 - Väghinder. 438
19341215 - A.-B. Theodor Pettersson 553
19341215 - Biograferna. 426
19341215 - Död. Augusta Ihre. 582
19341215 - Exekutiva auktioner 588
19341215 - Från hamnen. 413
19341215 - Idrott och sport. 375
19341215 - Järnvägarevisor. 381
19341215 - Landsbygden. Follingbo. 412
19341215 - Landsbygden. Västkinde. 400
19341215 - Lotsjorden tid Klintehamn. 426
19341215 - M. Christiansson 549
19341215 - Passagerarelista. 416
19341215 - Rättegångssaker. 441
19341215 - Statsbidrag till fiskehamnar. 422
19341215 - Tack. STURE IDEWALL. 548
19341215 - Temperatur och lufttryck 424
19341217 - Auktion i Havdhem. 448
19341217 - Båtarna och tjockan. 404
19341217 - Död. Sven. 427
19341217 - Död. Theodor Björkqvist. 412
19341217 - En belöning från Vitterhetsakademien 498
19341217 - En gripande sorgeakt 497
19341217 - Gotländsk konstnär gör dräkter till negerfilm. 499
19341217 - Gotlänningarna till Saar. 417
19341217 - J. ERIK SILTBERG 411
19341217 - Jordfästning. Augusta Ihre. 420
19341217 - Oförändrat anslag till motorfordonsinspektionen. 391
19341217 - På sin 70-årsdag 516
19341217 - På sin 75-årsdag 545
19341217 - Passagerarelista. 488
19341217 - Postföring med buss. 409
19341217 - Postverkets tidningstransporter. 431
19341217 - Regina 408
19341217 - Skatteutjämningsbidragen. 373
19341217 - Svenskt medborgerakap. 429
19341217 - Temperatur ooh lufttryck 505
19341217 - Trolovning 498
19341217 - Visby Bio 408
19341218 - Även den åttonde till Saar. 376
19341218 - Deltagande. ESAIAS HAMMARSTRÖM 396
19341218 - Den milda november månad. 366
19341218 - Förlovning 420
19341218 - Från hamnen. 406
19341218 - Genom exekutiv auktion 418
19341218 - Gotlandsbanans statsskuld. 406
19341218 - Konsul Ekman i trafikförbundets råd. 391
19341218 - Kontrollantarvode. 413
19341218 - Landsbygden. Burs. 502
19341218 - Landsbygden. Eksta. 496
19341218 - Landsbygden. Fröjel. 529
19341218 - Landsbygden. Garda. 518
19341218 - Landsbygden. Gerum. 523
19341218 - Landsbygden. Hablingbo. 509
19341218 - Landsbygden. Hangvar. 496
19341218 - Landsbygden. Levede. 447
19341218 - Landsbygden. Vallstena. 458
19341218 - Mera julkort från Visby. 425
19341218 - Passagerarelista. 371
19341218 - Tandläkare Anna Lisa Björn 394
19341218 - Temperatur och lufttryck 413
19341218 - Västerhejdebanan. 416
19341219 - Ångaren Gute 396
19341219 - Auktion å Ihre gård. 572
19341219 - Bidrag till skogsvårdsåtgärder. 400
19341219 - Deltagande. Erika Sjöblom. 402
19341219 - Död. John Svensson. 407
19341219 - En anmälan till J. O. 546
19341219 - Epidemirapporten 411
19341219 - Från hamnen. 556
19341219 - Klintehamn. 598
19341219 - Landsbygden. Bro. 525
19341219 - Landsbygden. Dalhem. 539
19341219 - Landsbygden. När. 609
19341219 - Passagerarelista. 465
19341219 - Poliskåren. 405
19341219 - Provinsialläkarbostaden i Klintehamn blir för stor. 410
19341219 - Sjonhems pastorat. 404
19341219 - Statsunderstöd för förlorade strömmingsskötar. 459
19341219 - Systembolaget i Visby. 405
19341219 - Temperatur och lufttryck 521
19341219 - Tvist om en länsassessorstjänst. 407
19341219 - Vid Visby högre flickskola 383
19341220 - Deltagande. FREDRIK WILHELM JACOBSSON. 429
19341220 - Död. Katarina Pettersson. 456
19341220 - En ringmärkt duva 427
19341220 - Från hamnen. 436
19341220 - Granlunds Cigarraffär. 459
19341220 - Idrott och sport. 437
19341220 - Klinte Biografen. 461
19341220 - Körkort trots nedsatt synförmåga? 388
19341220 - Landsbygden. Eke. 440
19341220 - Landsbygden. Hejnum. 419
19341220 - Landsbygden. Martebo. 414
19341220 - Lotsverket. 356
19341220 - Motorfartyget Dalhem 368
19341220 - Passagerarelista. 328
19341220 - Rättegångssaker. 333
19341220 - Regina 434
19341220 - Sjuttio år 347
19341220 - Ständig lotsuppassning vid Visby lotsplats? 357
19341220 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse. 399
19341220 - Tack. JOHAN PERSSON. 454
19341220 - Temperatur och lufttryck 416
19341220 - Visby Bio 412
19341221 - Auktion i Etelhem. 326
19341221 - Bilkullerbytta pd Snäckgärdsvagen. 298
19341221 - Dödsfall. 315
19341221 - Fastighetsägareförening på Smittenslund. 419
19341221 - Förlovning 305
19341221 - Från hamnen. 254
19341221 - Hantverksorganisationerna i Visby 1684-1847 284
19341221 - Hellvi kommun får låna. 446
19341221 - Källunge pastorat. 439
19341221 - Konserveringen av Visborgs slottsruin. 430
19341221 - Landsbygden. Eksta. 342
19341221 - Landsbygden. Linde. 250
19341221 - Landsbygden. Mästerby. 254
19341221 - Läroverken. 258
19341221 - Lotsverket. 267
19341221 - Passagerarelista. 274
19341221 - Telegrafverket. 420
19341221 - Temperatur och lufttryck 298
19341221 - Till domänuppskattningsman 439
19341221 - Till griftero 426
19341221 - Vid Visby högre allmänna läroverk 305
19341221 - Vigsel 311
19341222 - Åttiofem år 395
19341222 - Auktioner å virke och ved 293
19341222 - Deltagande. AUGUSTA IHRE. 250
19341222 - Den svenska Saarbataljonens avresa från Stockholm. 245
19341222 - Död. Jakob Kristian Nilsson. 252
19341222 - Död. Laura Kristina Fredrika Johansson. 271
19341222 - Död. Niklas Wilhelm Pettersson. 300
19341222 - Efterskänkande av arvsfondena rätt? 399
19341222 - Ett uppträde på tåget. 1117
19341222 - Förlovning 341
19341222 - Från hamnen. 414
19341222 - Ingen särskild ersättning för skolavsyningen. 418
19341222 - Landsbygden. Burs. 328
19341222 - Landsbygden. Lojsta. 333
19341222 - Landshönding Rodhes tjänstledighet förlänges. 296
19341222 - Lingon 410
19341222 - Nästa års kartläggningsverksamhet. 321
19341222 - På sin 70-årsdag 397
19341222 - Passagerarelista. 290
19341222 - Postbåtens avgång julafton 295
19341222 - Taxan för Härta fiskehamn. 387
19341222 - Temperatur och lufttryck 310
19341222 - Visby Bio 303
19341224 - Död. Bertha Strömberg. 280
19341224 - Död. Carl Hugo Lindbom. 309
19341224 - Död. Karl Olof Nordström. 319
19341224 - Död. Lydia Hellgren. 338
19341224 - Dödsfall. 341
19341224 - Från hamnen. 401
19341224 - Götalejon. 375
19341224 - Hansa 330
19341224 - Höstens under. 328
19341224 - Ingen statspension ? 343
19341224 - Intet skyddshem för fickor. 350
19341224 - Körkortsdispens? 423
19341224 - Kyrkligt. 364
19341224 - Läkarmottagningen på Fårö. 357
19341224 - Läkarne. 354
19341224 - Legala notiser. 327
19341224 - Lysning 323
19341224 - Obefogade klagomål. 366
19341224 - Passagerarelista. 382
19341224 - Posten. 365
19341224 - Regina. 397
19341224 - Saarbataljonen avresa från Trälleborg. 415
19341224 - Svenska Saartruppen i Trälleborg. 424
19341224 - Temperatur och lufttryck 426
19341224 - Vävlärarinnekursenba 443
19341224 - Visby Bio 428
19341228 - Boet efter 487
19341228 - Död. Jim Karlström. 493
19341228 - Fastighetsauktion i Hangvar. 479
19341228 - För stöld av en överrock 868
19341228 - Härmed kungöres 495
19341228 - Härmed kungöres, att trafikbilitgaren 483
19341228 - Landsbygden. Fardhem. 456
19341228 - Landsbygden. Fröjel. 427
19341228 - Landsbygden. Gothem. 424
19341228 - Landsbygden. Sanda. 429
19341228 - Odd fellows i Visby 433
19341228 - Passagerarelista. 459
19341228 - Regina 467
19341228 - Tack. JOHAN SVENSSON 474
19341228 - Temperatur och lufttryck 414
19341229 - En gripande begravningsakt 382
19341229 - En svensk patrull 391
19341229 - Förlovning 389
19341229 - Från hamnen. 450
19341229 - Hansabio 457
19341229 - Hemse. 463
19341229 - Landsbygden. Hellvi. 438
19341229 - Landsbygden. Stenkyrka. 456
19341229 - Lösöreauktion vid Norrbys i Hall. 431
19341229 - Militärt anslag. 412
19341229 - Passagerarelista. 451
19341229 - Regina 435
19341229 - Temperatur och lufttryck 441
19341231 - Åttio år 362
19341231 - Biograferna. 297
19341231 - Burgsviks lotsplats i högre dyrortsgrupp? 265
19341231 - Deltagande. Bertha Strömberg. 245
19341231 - Död. Alma Hansson. 255
19341231 - Eldsvådetillbud i missionshuset. 264
19341231 - Förlovning 263
19341231 - Från hamnen. 270
19341231 - Hansa 297
19341231 - Landsbygden. Gerum. 361
19341231 - Landsbygden. Hellvi. 317
19341231 - Landsbygden. Lye. 332
19341231 - Landsbygden. Roma. 328
19341231 - Landsbygden. Vallstena. 342
19341231 - Landsbygden. Vänge. 328
19341231 - Ny fyrmästare vid Hoburgs fyrplats. 315
19341231 - Oundgängligen nödvändigt begränsa trafiktillstånden. 295
19341231 - Passagerarelista. 268
19341231 - Regina 269
19341231 - Sextio år 278
19341231 - Statsunderstöd till lantmannaskolan i Hemse. 242
19341231 - Tandläkarne. 273
19341231 - Temperatur och lufttryck 241
19341231 - Till den sista vilan 246
19341231 - Tingstäde träsks skiftning. 269
19341231 - Visby Bio 272
Postverket. 225