1934

Rubrik Träffar
19320908 - Angående branden i Hellvi 353
19320908 - Bildefterskörd från Saxtorp. 346
19320908 - Död. Åke. 365
19320908 - Död. Kristina Sofia Persson. 348
19320908 - Fårösund får asfaltväg. 381
19320908 - Fårösunds norra gatt 372
19320908 - Flygplanskryssaren Gotlands utrustning 495
19320908 - Förhöjt statsbidrag till Rute kommun. 369
19320908 - Från hamnen. 366
19320908 - Gotland kartlägges från flygmaskin. 510
19320908 - Gotlands spelmansförbund 367
19320908 - Gotländska mynt i Kalmar. 352
19320908 - Kallbadhuset 370
19320908 - Klintehamn. 488
19320908 - Kungörelse. 346
19320908 - Landsbygden. Gerum. 356
19320908 - Landsbygden. Lye. 497
19320908 - Morgondagens Visbylopp. 490
19320908 - Motorcykeltävlingen i morgon. 364
19320908 - Passagerarelista. 490
19320908 - Rätt att lagra nitrolit. 355
19320908 - Stadsfullmäktige 366
19320908 - Temperatur och lufttryck 476
19320908 - Till repetitionsövning 367
19340801 - Burs 651
19340801 - De märkta fåglarna. 733
19340801 - Den gotländska stenåldersmänniskan. 772
19340801 - Död. Elvira Nilsson. 635
19340801 - Död. Märta Jakobsson. 657
19340801 - Effektivare kontroll över utlänningar. 622
19340801 - Extra dansafton på Snäckgärdsbaden 718
19340801 - Från hamnen. 719
19340801 - Högre allmänna läroverket. 599
19340801 - Jordfästning. Hilda Lindgren. 638
19340801 - Kronohäktet. 630
19340801 - Landsbygden. När. 797
19340801 - Landsbygden. Näs. 739
19340801 - Muren vid länsresidenset som beredskapsarbete. 640
19340801 - Passagerarelista. 812
19340801 - Prästerliga reseanslag. 599
19340801 - Ruinspelens tredje föreställning 612
19340801 - Sproge 626
19340801 - Starkt ökad inflyttning. 585
19340801 - Tack. Märta. 605
19340801 - Temperatur och lufttryck 710
19340801 - Vid båtens avgång 602
19340802 - Ångaren Aranda 650
19340802 - Anslag till möbler åt länsstyrelsen. 650
19340802 - Barnens dags tombola 603
19340802 - Död. John Vilhelm Jönsson 700
19340802 - Dödsfall. 614
19340802 - Får ej sluta skolan. 588
19340802 - Från hamnen. 613
19340802 - Hindenburg död. 688
19340802 - Idrott och sport. 602
19340802 - Kapten Ahrenberg 631
19340802 - Klintehamn. 593
19340802 - Kustflottan 687
19340802 - Landsbygden. Anga. 570
19340802 - Landsbygden. Grötlingbo. 588
19340802 - Landsbygden. Kräklingbo. 567
19340802 - MILITÄR KAMRATFEST PÅ GOTLAND. 720
19340802 - Passagerarelista. 612
19340802 - Prästerskapet. 723
19340802 - Rättegångssaker. 609
19340802 - Reservarbetet får utvidgas. 558
19340802 - Temperatur och lufttryck 611
19340802 - Till e. o. småskollärarinna 591
19340803 - Arbetslösheten i Visby minskar alltjämt. 554
19340803 - Auktion i Roma. 603
19340803 - Blizzards uppvisning på Snäckgärdsbaden 608
19340803 - Död. Anna Brita Tonberg. 631
19340803 - Död. Hilda Blomstrand. 590
19340803 - Död. Josefina Johansson. 606
19340803 - En bilvimpel, 540
19340803 - En raritet som fornsalen går miste om. 605
19340803 - Epidemirapporten. 558
19340803 - Ett ut markt tillfälle till utflykt 602
19340803 - Fastighets- o. lösöreauktion i Klinte. 586
19340803 - Från hamnen. 599
19340803 - Gotlands infanterikår. 548
19340803 - Gotlands travsällskap 614
19340803 - Läkarna. 558
19340803 - Landsbygden. Grötlingbo. 620
19340803 - Lösöreauktion i Lickershamn. 594
19340803 - Överläggningar om det nya sinnessjukhuset. 571
19340803 - Passagerarelista. 594
19340803 - Samfundets för hembygdsvård årsmöte 578
19340803 - Temperatur och lufttryck 606
19340804 - Anmälningstiden för de jubileumstävlingar i Varpa, 459
19340804 - Barnens Dag 423
19340804 - Barnensdagsvimplarna ett privatgeschäft. 438
19340804 - Burmeisterska Trädgårdens Restaurang. 646
19340804 - De medeltida stämningsstunderna i Helgeands ruin 454
19340804 - Död. Carolina Ronander. 632
19340804 - Död. Maria Anré. 647
19340804 - Död. Nils Christiansson. 655
19340804 - Död. Ture Gustaf Sjölund. 652
19340804 - Drunknad under kanotfärd. 466
19340804 - Exekutiva auktioner. 652
19340804 - Faderlösa barnen Dollfuss. 641
19340804 - Folkskolorna. 430
19340804 - Förlovning 373
19340804 - Förvaltningsbidrag till hushållntngssällskapet. 381
19340804 - Från hamnen. 436
19340804 - Genom exekutiv auktion 597
19340804 - Gotländskt arkiv 432
19340804 - Nära döden i Katträngen. 372
19340804 - Omläggning av yttertaket på Kräklingbo kyrka. 387
19340804 - Passagerarelista. 417
19340804 - Samfundet för hembygdsvård. 573
19340804 - Skadades till döda under värmepannan. 418
19340804 - Sparbankerna. 372
19340804 - Tékonsert i Burmeisterska trädgården 356
19340804 - Temperatur och lufttryck 346
19340804 - Uppskov med en lärarinnetjänsts tillsättande. 326
19340804 - Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. 337
19340804 - Vägarna. 455
19340806 - Arbetslösheten. 398
19340806 - Auktion vid Moos i Stenkyrka. 500
19340806 - Barnens dag 1934 501
19340806 - De borgerligas valförberedelser. 372
19340806 - Deltagande. BEDA LARSSON. 487
19340806 - Det stora Tannenbergsmonumentet 503
19340806 - Död. Alva Leonora Ekström. 555
19340806 - En hällkista 586
19340806 - En semesterfråga. 459
19340806 - Förlovning 453
19340806 - Från hamnen. 581
19340806 - I här fört handelsregister 618
19340806 - Idrott och sport. 648
19340806 - Ingen pantlånerörelse. 598
19340806 - Karlsö jakt- och djurskyddsförening 470
19340806 - Klintehamn. 576
19340806 - Legala notiser. 559
19340806 - Passagerarelista. 597
19340806 - Samfundet för hembygdsvård 504
19340806 - Större förnämlig lösöre-, konst- och antikvitets 581
19340806 - Tack. HILDA LINDGREN. 556
19340806 - Temperatur och lufttryck 577
19340806 - Visby skyttegille 455
19340903 - Bröllop 402
19340903 - Död. Mery. 324
19340903 - Entreprenör för vägförbättring. 404
19340903 - Ett fall av barnförlamning 402
19340903 - Festen vid Höglundar. 359
19340903 - Flygstyrelsen avstår. 412
19340903 - Från hamnen. 320
19340903 - Från Visby horisont. 291
19340903 - I här fört handelsregister 332
19340903 - Kamratfesten på Visborgs slätt 411
19340903 - Landsbygden. Hall. 345
19340903 - Passagerarelista. 316
19340903 - Regina 403
19340903 - Stadens skolor. 408
19340903 - Storm, regn och åska. 968
19340903 - Temperatur och lufttryck 318
19340903 - Vid Brissunds fiskläge 320
19340903 - Visby skyttegille. 317
19340904 - Amiral Lindman 309
19340904 - Anslag till reservstatsfurirer. 266
19340904 - Äpplen till Gotlands trupper. 284
19340904 - Baltiskt seglarting i Fårösund 1935. 297
19340904 - Biograferna. 308
19340904 - Död. Amanda Måhrbeck. 279
19340904 - Fick kaffekitteln över sig. 289
19340904 - Från hamnen. 281
19340904 - Hemse. 259
19340904 - Hyllad femtioåring. 277
19340904 - Idrott och sport. 257
19340904 - Klintehamn. 261
19340904 - Kvarteret Lönnen iordningställes. 264
19340904 - Landsbygden. Hellvi. 263
19340904 - Landsbygden. Sanda. 273
19340904 - Oundgängliga försvarskrav. 297
19340904 - Passagerarelista. 258
19340904 - Polisen. 275
19340904 - Rättegångssaker. 272
19340904 - Sextio år 247
19340904 - Sjuttiofem år. 277
19340904 - Skolkares hund skall avlivas. 303
19340904 - Slite. 269
19340904 - Tack. JAKOB JAKOBSSON. 271
19340904 - Temperatur och lufttryck 275
19340904 - Till den sista vilan 276
19340904 - Tomtförsäljning vid Österväg. 251
19340904 - Tulluppbörden 290
19340904 - Visby Bio 284
19340905 - Amiral Lindman 260
19340905 - Arbetslösheten. 263
19340905 - Död. Hulda Maria. 279
19340905 - Från hamnen. 383
19340905 - Haveristen vid Faludden, 383
19340905 - Hemse Bio 292
19340905 - Hjördis Pettersson 375
19340905 - Klinte-Biografen. 291
19340905 - Landsbygden. Bro. 382
19340905 - Länsstyrelsens beslut överklagas. 388
19340905 - Olofssons Kappaffär 365
19340905 - Regina 274
19340905 - Stadsfiskalstjänsten 277
19340905 - Temperatur och lufttryck 373
19340905 - Tjocka och båtförsening. 277
19340905 - Tuberkulossjukvården. 280
19340905 - Upphörd mjältbrand. 303
19340906 - Arbetslösheten. 439
19340906 - Biograferna. 534
19340906 - Cyklisten låg medvetslös på vägen. 1100
19340906 - Det nya sinnessjukhuset. 308
19340906 - Död. Olof Nicklas Wahlgren. 298
19340906 - Dök i bassängen — blev liggande. 484
19340906 - Från hamnen. 554
19340906 - Från Visby horisont. 345
19340906 - Generaldir. Berglöf till Gotland. 303
19340906 - Idrott och sport. 426
19340906 - Landsbygden. Anga. 511
19340906 - Landstingsskatten fastställd till 3 kr. 75 öre. 287
19340906 - Marinen. 269
19340906 - Nya forskningar i Gotlands militära historia. 274
19340906 - Passagerarelista. 372
19340906 - Riksförsäkringanstaltens ortsombud. 428
19340906 - Rute Bio 283
19340906 - Staten betalar båtreparationen för Ljugarnsflskarna. 478
19340906 - Temperatur och lufttryck 390
19340906 - Tjockan och Gotlandsbåtarna. 302
19340907 - 102 år 471
19340907 - Arbeten vid Öja kyrka. 323
19340907 - Arbetslösheten. 283
19340907 - Auktion å järnvaror. 340
19340907 - Boråslagret. 419
19340907 - Den skadade gossen. 1174
19340907 - Död. Anna Lovisa Persson. 345
19340907 - Död. Karolina Larsson. 332
19340907 - Eldsvåda i Hellvi. 1073
19340907 - En cyklist 827
19340907 - En ringmärkt stare 416
19340907 - Ett bevis på råhet och skadelystnad 441
19340907 - Ett friköpsärende. 406
19340907 - Född & Död 277
19340907 - Från hamnen. 433
19340907 - Godkända broritningar. 293
19340907 - Gotlands skytteförbunds tävlingsskjutningar 451
19340907 - Gravresterna få borttagas. 315
19340907 - Hällkistfynd i Vamlingbo. 312
19340907 - Hansa 331
19340907 - Idrott och sport. 308
19340907 - Klintehamn. 311
19340907 - Lösöreauktion i Visby. 336
19340907 - Maria Bergström 318
19340907 - Passagerarelista. 299
19340907 - Slite. 319
19340907 - Telegrafkommissarien reformerar. 303
19340907 - Temperatur och lufttryck 372
19340907 - Virkesauktion. 338
19340908 - Gossen avled av skadorna. 1125
19340910 - Arbetslösheten. 304
19340910 - Död. John Myrsten. 265
19340910 - Död. Maria Niklasson. 272
19340910 - Dödsfall. 313
19340910 - Ett ormskinn 326
19340910 - Ett rikt fiskafänge 375
19340910 - Ett vackert bröllop 322
19340910 - Från hamnen. 345
19340910 - Hästarna skenade mot affärsfönstret. 856
19340910 - Idrott och sport. 323
19340910 - Landsbygden. Fröjel. 318
19340910 - Landsbygden. Rute. 304
19340910 - Legala notiser. 294
19340910 - Lysning 289
19340910 - Major R. C. Eek avliden. 289
19340910 - Passagerarelista. 309
19340910 - Regina 295
19340910 - Reservstaten för underbefäl. 292
19340910 - Sjuttiofem år 348
19340910 - Sunnqvist segerherre i Visbyloppet. 319
19340910 - Svår motorcykelolycka i Roma. 1392
19340910 - Temperatur och lufttryck 335
19340910 - Visby Bio 289
19340911 - Å exekutiv auktion 296
19340911 - Anslag till allmänna lägerkassorna. 275
19340911 - Död. Augusta Österberg. 287
19340911 - Död. Oskar Wigren. 284
19340911 - Från gamla gillen. 291
19340911 - Från hamnen. 284
19340911 - Från Visby horisont 296
19340911 - Furugårdarna uppträda också i staden. 281
19340911 - Landshövdingen begär förlängd tjänstledighet. 267
19340911 - Namnbildning för ny fastighet. 273
19340911 - Passagerarelista. 275
19340911 - Prästgårdsmark till egnahem? 283
19340911 - Protest mot omläggning av postföringen till Guldrupe. 298
19340911 - Slite. 290
19340911 - Tack. CARL HAMMARBERG. 279
19340911 - Temperatur och lufttryck 287
19340912 - Anslag till gatu- och ledningsarbeten. 278
19340912 - Auktionsuppbörd. 281
19340912 - Befrielse från erläggande av kommunalskatt 265
19340912 - Biträde åt kronokassören. 263
19340912 - Café Bron ännu en gång. 260
19340912 - Cyklist kör över två personer. 1085
19340912 - Dödsdomar över skolkares hundar. 284
19340912 - Från hamnen. 337
19340912 - Hovrätten skall yttra sig om inkorporeringen. 299
19340912 - Infäste 272
19340912 - Inryckning av värnpliktiga 324
19340912 - Koloniträdgårdarna. 274
19340912 - Körkortsindragningen står fast. 317
19340912 - Landsbygden. Burs. 279
19340912 - Landsbygden. Follingbo. 283
19340912 - Märkliga ting bland årets gröda. 316
19340912 - Passagerarelista. 274
19340912 - Räddningstjänsten vid luftanfall. 303
19340912 - Regina 286
19340912 - Sillénkommunisternas listor 322
19340912 - Svenskt medborgarskap. 332
19340912 - Temperatur och lufttryck 280
19340912 - Till revisorer 276
19340912 - Tomtförsäljning vid Österväg. 264
19340913 - Åttio år 266
19340913 - Från hamnen. 288
19340913 - Gotlands infanterikår 271
19340913 - I Kalmar navigationsskolas styrmansklass 293
19340913 - Idrott och sport. 330
19340913 - John Myrstens sista färd. 269
19340913 - Klintebys konservfabrik 262
19340913 - Landsbygden. Gerum. 295
19340913 - Landsbygden. Kräklingbo. 286
19340913 - Nationella ungdomsförbundet 273
19340913 - På sin 75-årsdag 298
19340913 - Passagerarelista. 330
19340913 - Rättegångssaker. 340
19340913 - Temperatur och lufttryck 286
19340913 - Virkes-auktion i Visby. 279
19340913 - Visby stad begär bilskattemedel. 290
19340914 - Ångfartygsaktiebolaget 355
19340914 - Artillerikåren. 271
19340914 - Auktion å järnvaror. 330
19340914 - Auktion i Rute. 270
19340914 - Bildsten till fornsalen. 254
19340914 - Den andliga vården vid armén. 261
19340914 - Hansa 271
19340914 - Högre allmänna läroverket i Visby. 269
19340914 - Ingen arrendelindring. 460
19340914 - Kokvagnar i biltransport. 421
19340914 - Kontrollant för brobyggnad. 433
19340914 - Landsbygden. Bäl. 295
19340914 - Landsbygden. Vallstena. 286
19340914 - Landsfiskalerna. 273
19340914 - Landshövdingen tjänstledig. 281
19340914 - Lösöreanktion i Burgsvik. 351
19340914 - Lösöreauktion i Öja Prästgård. 297
19340914 - Lösöreauktion i Visby. 359
19340914 - Mera armévelocipeder till Gotland. 427
19340914 - N. S. A. P. avd. 49. 294
19340914 - Passagerarelista. 277
19340914 - Silverring från vikingatiden. 275
19340914 - Stensamlingarna få borttagas. 416
19340914 - Temperatur och lufttryck 293
19340914 - Tjänstepensioner åt arbetare vid försvarsväsendet. 457
19340914 - Uppskov med lagerbygget. 269
19340914 - Utnämningen står fast. 282
19340914 - Ytterligare forngravar i Sjonhems socken? 445
19340915 - Anslag till Visby och Västergarns hamnar. 314
19340915 - Från hamnen. 311
19340915 - Härmed kungöres 293
19340915 - Landsbygden. Roma. 310
19340915 - Passagerarelista. 299
19340915 - Restitution av fartygsavgifterna? 305
19340915 - Sparkad i ansiktet av en fölunge 307
19340915 - Temperatur och lufttryck 305
19340915 - Tre Kronors Tältbiograf 319
19340915 - Visby Bio 294
19340917 - Auktion i Ganthem. 323
19340917 - Auktion i Roma. 318
19340917 - De sakkunniga som skola omarbeta psalmboksförslaget. 333
19340917 - Död. Fanny Katarina Karlsson. 373
19340917 - Från hamnen. 750
19340917 - Gotländske krigare. 802
19340917 - Kontrollombuden vid bryggeriet. 773
19340917 - Kronan säljer Skenholmen och Närsholmen? 497
19340917 - Landsbygden. Anga. 815
19340917 - Landsbygden. Klintehamn. 789
19340917 - Legala notiser. 422
19340917 - Liljewalchska skogsfonden 436
19340917 - Lösöreauktion i Klintehamn. 328
19340917 - Lysning 432
19340917 - Motorcyklisten körde omkull. 1049
19340917 - Nationalparkerna. 326
19340917 - Nya torrlaggningsföretag mot arbetslösheten? 325
19340917 - Nytt fastighetsnamn. 393
19340917 - Nytt guldförvärv till Fornsalen. 389
19340917 - Passagerarelista. 780
19340917 - Regina 397
19340917 - Slite. 714
19340917 - Stadens folkskola har utflykt 473
19340917 - Tack. AUGUSTA ÖSTERBERG. 366
19340917 - Temperatur och lufttryck 740
19340917 - Till nämdeman 406
19340917 - Utprickning av nya farleden i Fårösund. 340
19340917 - Visby Bio 328
19340917 - Visby skyttegille 412
19340918 - Akademiska examina. 96
19340918 - Arbetarpartiets röstsiffror i Burs. 108
19340918 - Arbetslösheten. 116
19340918 - Död. Arnold Evald. 520
19340918 - En avslagen resningsansökan 168
19340918 - Fräck stöld av motorcykel. 835
19340918 - Från hamnen. 276
19340918 - Gotlands artillerikår. 216
19340918 - Härmed kungöres, 521
19340918 - Hundraåring i Levide. 184
19340918 - Kungörelse. 563
19340918 - Läkarna. 168
19340918 - Lösöreauktion. 531
19340918 - Passagerarelista. 844
19340918 - Statsbidrag till läkarebostaderlj 155
19340918 - Tre nya fall av barnförlamning 172
19340918 - Vid kommunalfullmäktigevalet i Hellvi 127
19340919 - Passagerarelista. 690
19340921 - Passagerarelista. 763
19340922 - Passagerarelista. 727
19340924 - Passagerarelista. 734
19340925 - Deltagande. FOLKE. 251
19340925 - Död. Maria Bergman. 249
19340925 - Dödsfall. 248
19340925 - Fälttjänstövning med Gotlands trupper 233
19340925 - Jordfästning. Josef Westberg. 244
19340925 - Landsbygden. Eskelhem. 242
19340925 - Landsbygden. Vall. 251
19340925 - Landsbygden. Vallstena. 243
19340925 - Lösöreauktion 241
19340925 - Mur vid länsreaidenset beredskapsarbete. 235
19340925 - På sin femtioårsdag 233
19340925 - Passagerarelista. 741
19340925 - Rättegångssaker. 260
19340925 - Regina 239
19340925 - Sjuttio år 238
19340925 - Stadsfiskalen önskar ej lokalt veto. 227
19340925 - Temperatur och lufttryck 234
19340926 - Ada Danielson 228
19340926 - Deltagande. EBBA BOBERG. 285
19340926 - Död. Anna Johanna Katarina Hansson. 331
19340926 - Död. Märta. 279
19340926 - Från hamnen. 226
19340926 - Hansa. 284
19340926 - Härmed kungöres 237
19340926 - Hemse Bio. 283
19340926 - Kommunalfullmäktige i Othem. 225
19340926 - Kyrkliga tjänstledigheter. 227
19340926 - Läkarna. 218
19340926 - Landsbygden. Hogrän. 239
19340926 - Landsbygden. Väskinde. 236
19340926 - Lösöreauktion. 234
19340926 - Passagerarelista. 740
19340926 - Rådhusrätten. 300
19340926 - Restaureringsarbeten i Hörsne kyrka. 245
19340926 - Sextio år 227
19340926 - Strandning vid Häftings klint. 232
19340926 - Tack. John Ridelius. 292
19340926 - Temperatur och lufttryck 243
19340927 - Foten i tröskverket. 1062
19340927 - Gotländske krigare 874
19340927 - Passagerarelista. 698
19340928 - Passagerarelista. 705
19340929 - Passagerarelista. 726
19341201 - A.-B. Carl Degerman 285
19341201 - Årets bilder, 305
19341201 - Auktorisation som skeppsklarerare. 297
19341201 - Femtio år 284
19341201 - Förlovning 270
19341201 - Från hamnen. 291
19341201 - Hemse. 292
19341201 - Idrott och sport. 288
19341201 - Klintehamn. 308
19341201 - Kungörelse. 280
19341201 - Landsbygden. Vallstena. 309
19341201 - Lotsarnas hemvägsersättning nästa år. 301
19341201 - Passagerarelista. 323
19341201 - Postombud i Väte. 12
19341201 - Postombud i Väte. 274
19341201 - Premiering av beredda fiskvaror 282
19341201 - Ritningsgranskningen var uppdrag i tjänsten. 283
19341201 - Sextio år 277
19341201 - Slite. 299
19341201 - Temperatur och lufttryck 283
19341201 - Thor Modéen i sin fösta huvudroll på film. 287
19341201 - Till barnmorsketjänsten 281
19341201 - Till kapten 272
19341201 - Till nämdeman 289
19341201 - Understöd åt fiskare. 286
19341203 - Adjunkt i Närs pastorat. 352
19341203 - Anmälan mot kyrkoherde. 320
19341203 - Den blida väderleken. 375
19341203 - En trevlig adventsfest 386
19341203 - Epidemirapporten. 360
19341203 - Flaskpost från Deutsche Seewarte. 349
19341203 - Förlovning 357
19341203 - Från hamnen. 426
19341203 - Gotlands gille i Visby 354
19341203 - J. Erik Slitbergs Automobilaffär 421
19341203 - Kontantunderstödsverksamhet för arbetslösa? 352
19341203 - Köpmansgillet i Visby 342
19341203 - Kungörelse. 390
19341203 - Landsbygden. Akebäck. 424
19341203 - Legala notiser. 381
19341203 - Logen Oskars minne 356
19341203 - Överklagat trafiktillstånd. 340
19341203 - Passagerarelista. 410
19341203 - Regina 395
19341203 - Sammanträde 355
19341203 - Sjuttiofem år 309
19341203 - Skogsauktion 376
19341203 - Statens revisor i skogsvårdsstyrelsen. 326
19341203 - Temperatur och lufttryck 376
19341203 - Tulluppbörden 321
19341203 - Vigsel 316
19341203 - Visby arbetares sjuk- och begravningskassa 331
19341203 - Visby Bio 398
19341203 - Visby Segelsällskap 421
19341204 - Allmän fiskehamn vid Västergarn? 348
19341204 - Död. L. P. Östergren. 387
19341204 - Ett tjänsteåliggande? 379
19341204 - Ett tjänsteåliggande? 8
19341204 - Från hamnen. 402
19341204 - Genom exekutiva auktioner 396
19341204 - Gotlands värnkraft tillvaratages. 390
19341204 - Härmed kungöres 501
19341204 - Hjärtligt hyllad på 90-årsdagen 448
19341204 - Kontraktsprosten Kellström söker emeritilön. 400
19341204 - Norra häradets kreatursförsäkringsförening. 408
19341204 - På sin 60-årsdag 418
19341204 - Passagerarelista. 390
19341204 - S:t Olofs sjukhus. 377
19341204 - Temperatur och lufttryck 398
19341204 - Visby inbördes förenade sjuk- och begravningskassa 403
19341205 - A.-B. Lindströms Skoaffär 342
19341205 - Arbetslösheten. 355
19341205 - Auktion vid Adelsgatan 23. 492
19341205 - Auktion. 517
19341205 - Död. Elin Kyllander. 483
19341205 - Död. Karl Oscar Boström. 491
19341205 - Död. Lars Esaias Hammarström. 509
19341205 - Flyganfall på Karlskrona. 384
19341205 - Folkskolorna. 362
19341205 - Från hamnen. 370
19341205 - Gothem fick ingen kollekt. 377
19341205 - Klintehamn. 383
19341205 - Kollekter till Kyrkosångens vänner. 346
19341205 - Landsstaten. 357
19341205 - Maria Bergström. 382
19341205 - Parkeringsförhållandena i staden 384
19341205 - Passagerarelista. 399
19341205 - Regina 515
19341205 - Sällskapet D. B. V. 403
19341205 - Slite högre folkskola. 381
19341205 - Temperatur och lufttryck 378
19341205 - Tvist om markersattning. 357
19341205 - Ur Gotlands militära hävder. 367
19341205 - Vid auktion i dag 393
19341205 - Visby livräddningsstation. 363
19341206 - Ansvarsfrihet åt systembolaget. 350
19341206 - Antalet arbetslösa i Visby stad 358
19341206 - Auktion. 378
19341206 - Biograferna. 379
19341206 - Bröllop 340
19341206 - Död. Vendela Larsson. 355
19341206 - Dödsfall. 362
19341206 - Egnahemslånerörelsen. 362
19341206 - Femtio år 383
19341206 - Från hamnen. 401
19341206 - Gotlands järnvägar. 398
19341206 - Härmed kungöres 417
19341206 - Hemse Bio. 422
19341206 - Hemse. 482
19341206 - Indragning av två kvastprickar. 439
19341206 - Klintehamn. 475
19341206 - Kungörelse. 427
19341206 - Kvarnrörelsen 434
19341206 - Landsbygden. Stånga. 474
19341206 - Landsbygden. Västkinde. 514
19341206 - På sin 73-årsdag 404
19341206 - Passagerarelista. 450
19341206 - Rättegångssaker. 461
19341206 - Tack. HILDA BERGSTRÖM. 456
19341206 - Temperatur och lufttryck 495
19341206 - Tidningsbefordran till Ekeby. 448
19341206 - Ytterligare statsbidrag till Ljugarns fiskehamn. 428
19341207 - Anslag till f. d. tullhuset i Ljugarn. 379
19341207 - Arbetslösheten. 386
19341207 - Auktion å skog i Hejdeby. 408
19341207 - Auktion i Eksta. 376
19341207 - Auktion i Hörsne. 385
19341207 - Auktion i Lärbro. 380
19341207 - Död. Anton Alfred Bergström. 384
19341207 - Födde och Döde. 338
19341207 - Fornlämningen får ännu ej borttagas. 391
19341207 - Från hamnen. 394
19341207 - Från Visby horisont 377
19341207 - Genom auktion 355
19341207 - Hur förfara med förlorad lästid vid läroverket? 377
19341207 - Kungörelse. 367
19341207 - Läroverken. 378
19341207 - Lösöreauktion i Sanda. 372
19341207 - Lotsjorden utan värde för lotsarna. 376
19341207 - Passagerarelista. 374
19341207 - Sjuttiofem år 392
19341207 - Skogsauktion 384
19341207 - Skogsauktion å Tofta skjutfält. 391
19341207 - Skogsauktion i Fole. 377
19341207 - Skyltsöndagen, 363
19341207 - Temperatur och lufttryck 397
19341207 - Till fullmäktige arméns pensionskassa 390
19341207 - Visby rätta mantalsskrivningsorten. 408
19341208 - 50,000 kr. lotterimedel till Gotlands fornvänner. 356
19341208 - Åkande postföring Visby—Lokrume? 374
19341208 - Död. Sture Idevall. 484
19341208 - Från hamnen. 408
19341208 - Gotlands infanterikår. 388
19341208 - Hansa 493
19341208 - Högre folkskolorna. 386
19341208 - Intet postombud i Bläse. 367
19341208 - Järnlast — kompassfel — grundstötning. 357
19341208 - L. Larsson 465
19341208 - L. Larsson Barnekipering. 445
19341208 - Läkarna. 367
19341208 - Nya telefonabonnenter 360
19341208 - Ortnamnskommissionen höres. 356
19341208 - På sin femtioårsdag i dag 327
19341208 - Passagerarelista. 349
19341208 - Pension från statsverket? 385
19341208 - Poststationen i Gotlandstofta. 369
19341208 - Reseanslag i Källunge pastorat. 373
19341208 - Skogsauktion i Eke. 451
19341208 - Stadsfullmäktige 458
19341208 - Statsersättning för skadad fiskebåt. 387
19341208 - Temperatur och lufttryck 377
19341208 - Väghinder. 401
19341208 - Vägombyggnad Ekeby-Barlingbo. 362
19341208 - Vall hemsökt av inbrottstjuvar. 367
19341208 - Visby Bio 492
19341210 - Auktion i Lärbro. 488
19341210 - Auktion i Lau. 503
19341210 - Död. Fredrik Wilhelm Jacobsson. 466
19341210 - Död. Johan August Persson. 403
19341210 - Död. Josefina Maria Ahlberg. 395
19341210 - Förlovning 338
19341210 - Från hamnen. 352
19341210 - Hansa 448
19341210 - Härmed kungöres, 375
19341210 - Hellvi kommuns skollån tillstyrkt. 342
19341210 - Hemse. 352
19341210 - Hos Söderbygdens vattendomstol 456
19341210 - Idrott och sport. 417
19341210 - Legala notiser. 485
19341210 - Militär högtidsfest i Tingstäde. 358
19341210 - Passagerarelista. 415
19341210 - Rättegångssaker. 418
19341210 - Slite. 372
19341210 - Småskollärarinnetjänsten 332
19341210 - Stadsfiskalen tjänstledig. 316
19341210 - Studier å S. J:s resebyrå i London. 319
19341210 - Tack! 459
19341210 - Telegrafverket. 322
19341210 - Temperatur och lufttryck 386
19341210 - Visby Arbetareförening 347
19341212 - Auktion a virke och torr ved. 341
19341212 - Auktion i Fole. 326
19341212 - Auktion i Öja. 319
19341212 - Bergmanska donationen. 332
19341212 - Död. Maria Katarina Johanna Jakobsson. 395
19341212 - Infartsled till staden genom Skolports gatan. 315
19341212 - Infäste 317
19341212 - Julia Hultgren. 347
19341212 - Nya tomtupplåtelser. 303
19341212 - Passagerarelista. 299
19341212 - Stadsfullmaktige 288
19341212 - Temperatur och lufttryck 292
19341212 - Till Visby högre flickskola 310
19341212 - Tingströms 367
19341213 - Advokat Torgny Johansson, 282
19341213 - Artilleriets skjutskola. 263
19341213 - Biograferna. 307
19341213 - Död. Bengt. 270
19341213 - Död. Hedda Katarina Helena Karlström. 296
19341213 - Död. Katharina Helena Nyman. 303
19341213 - Död. Maria Karlsson. 286
19341213 - Död. Oskar Ludvig Ekström. 253
19341213 - Dr Bergström begär semester. 221
19341213 - Femtio år 209
19341213 - För kolning 220
19341213 - G. Johanssons Uraffär. 230
19341213 - Gotlands infanterikår. 228
19341213 - Haveristen från Hammarudden 242
19341213 - Hemse Bio 266
19341213 - Klinte Biografen. 271
19341213 - Körkort trots nedsatt synförmåga? 276
19341213 - Luciafest 266
19341213 - Om tuberkulosen 279
19341213 - Passagerarelista. 306
19341213 - Rättegångssaker. 290
19341213 - Sextio år 227
19341213 - Sjuttio år 232
19341213 - Slutbesiktning av nya lagerhuset. 221
19341213 - Temperatur och lufttryck 267
19341213 - Tingstäde. 264
19341213 - Visby Bio. 265
19341214 - 2,362 understödstagare å Gotland. 244
19341214 - Död. Emma Matilda Nordström. 261
19341214 - Dr Bergström semesterledig. 247
19341214 - Fornlämning får borttagas? 261
19341214 - Från hamnen. 284
19341214 - Gammal bekant knivskärare i Nybro. 269
19341214 - Gotlands Hypoteksförening 251
19341214 - Hansa 269
19341214 - Landsbygden. Alskog. 328
19341214 - Landsbygden. Burgsvik. 341
19341214 - Landsbygden. Gammalgarn. 324
19341214 - Läroverken. 263
19341214 - Lösöreauktion i Sanda. 246
19341214 - Olofssons Kappaffär. 277
19341214 - Passagerarelista. 417
19341214 - Provårskandidaterna. 286
19341214 - Rättegångssaker. 425
19341214 - Regina 272
19341214 - Skogsauktion i Sproge. 268
19341214 - Slite. 280
19341214 - Södervärns kyrkliga syförening 291
19341214 - Tack. Alfred Bergström. 265
19341214 - Temperatur och lufttryck 291
19341214 - Väghinder. 283
19341215 - A.-B. Theodor Pettersson 418
19341215 - Biograferna. 291
19341215 - Död. Augusta Ihre. 432
19341215 - Exekutiva auktioner 434
19341215 - Från hamnen. 270
19341215 - Idrott och sport. 257
19341215 - Järnvägarevisor. 262
19341215 - Landsbygden. Follingbo. 283
19341215 - Landsbygden. Västkinde. 282
19341215 - Lotsjorden tid Klintehamn. 290
19341215 - M. Christiansson 411
19341215 - Passagerarelista. 287
19341215 - Rättegångssaker. 290
19341215 - Statsbidrag till fiskehamnar. 287
19341215 - Tack. STURE IDEWALL. 401
19341215 - Temperatur och lufttryck 285
19341217 - Auktion i Havdhem. 308
19341217 - Båtarna och tjockan. 277
19341217 - Död. Sven. 291
19341217 - Död. Theodor Björkqvist. 287
19341217 - En belöning från Vitterhetsakademien 360
19341217 - En gripande sorgeakt 361
19341217 - Gotländsk konstnär gör dräkter till negerfilm. 353
19341217 - Gotlänningarna till Saar. 282
19341217 - J. ERIK SILTBERG 281
19341217 - Jordfästning. Augusta Ihre. 285
19341217 - Oförändrat anslag till motorfordonsinspektionen. 266
19341217 - På sin 70-årsdag 372
19341217 - På sin 75-årsdag 383
19341217 - Passagerarelista. 353
19341217 - Postföring med buss. 286
19341217 - Postverkets tidningstransporter. 297
19341217 - Regina 277
19341217 - Skatteutjämningsbidragen. 254
19341217 - Svenskt medborgerakap. 296
19341217 - Temperatur ooh lufttryck 359
19341217 - Trolovning 345
19341217 - Visby Bio 284
19341218 - Även den åttonde till Saar. 249
19341218 - Deltagande. ESAIAS HAMMARSTRÖM 256
19341218 - Den milda november månad. 240
19341218 - Förlovning 293
19341218 - Från hamnen. 282
19341218 - Genom exekutiv auktion 292
19341218 - Gotlandsbanans statsskuld. 284
19341218 - Konsul Ekman i trafikförbundets råd. 266
19341218 - Kontrollantarvode. 282
19341218 - Landsbygden. Burs. 365
19341218 - Landsbygden. Eksta. 357
19341218 - Landsbygden. Fröjel. 385
19341218 - Landsbygden. Garda. 370
19341218 - Landsbygden. Gerum. 372
19341218 - Landsbygden. Hablingbo. 371
19341218 - Landsbygden. Hangvar. 338
19341218 - Landsbygden. Levede. 304
19341218 - Landsbygden. Vallstena. 314
19341218 - Mera julkort från Visby. 300
19341218 - Passagerarelista. 256
19341218 - Tandläkare Anna Lisa Björn 266
19341218 - Temperatur och lufttryck 283
19341218 - Västerhejdebanan. 274
19341219 - Ångaren Gute 253
19341219 - Auktion å Ihre gård. 412
19341219 - Bidrag till skogsvårdsåtgärder. 263
19341219 - Deltagande. Erika Sjöblom. 264
19341219 - Död. John Svensson. 281
19341219 - En anmälan till J. O. 390
19341219 - Epidemirapporten 256
19341219 - Från hamnen. 403
19341219 - Klintehamn. 435
19341219 - Landsbygden. Bro. 365
19341219 - Landsbygden. Dalhem. 384
19341219 - Landsbygden. När. 421
19341219 - Passagerarelista. 331
19341219 - Poliskåren. 270
19341219 - Provinsialläkarbostaden i Klintehamn blir för stor. 293
19341219 - Sjonhems pastorat. 260
19341219 - Statsunderstöd för förlorade strömmingsskötar. 314
19341219 - Systembolaget i Visby. 265
19341219 - Temperatur och lufttryck 367
19341219 - Tvist om en länsassessorstjänst. 272
19341219 - Vid Visby högre flickskola 248
19341220 - Deltagande. FREDRIK WILHELM JACOBSSON. 311
19341220 - Död. Katarina Pettersson. 321
19341220 - En ringmärkt duva 297
19341220 - Från hamnen. 297
19341220 - Granlunds Cigarraffär. 327
19341220 - Idrott och sport. 295
19341220 - Klinte Biografen. 326
19341220 - Körkort trots nedsatt synförmåga? 255
19341220 - Landsbygden. Eke. 312
19341220 - Landsbygden. Hejnum. 294
19341220 - Landsbygden. Martebo. 278
19341220 - Lotsverket. 231
19341220 - Motorfartyget Dalhem 234
19341220 - Passagerarelista. 197
19341220 - Rättegångssaker. 204
19341220 - Regina 291
19341220 - Sjuttio år 228
19341220 - Ständig lotsuppassning vid Visby lotsplats? 229
19341220 - Statsanslag till folkhögskolan i Hemse. 258
19341220 - Tack. JOHAN PERSSON. 325
19341220 - Temperatur och lufttryck 278
19341220 - Visby Bio 277
19341221 - Auktion i Etelhem. 204
19341221 - Bilkullerbytta pd Snäckgärdsvagen. 176
19341221 - Dödsfall. 187
19341221 - Fastighetsägareförening på Smittenslund. 300
19341221 - Förlovning 172
19341221 - Från hamnen. 153
19341221 - Hantverksorganisationerna i Visby 1684-1847 166
19341221 - Hellvi kommun får låna. 319
19341221 - Källunge pastorat. 316
19341221 - Konserveringen av Visborgs slottsruin. 310
19341221 - Landsbygden. Eksta. 196
19341221 - Landsbygden. Linde. 150
19341221 - Landsbygden. Mästerby. 150
19341221 - Läroverken. 153
19341221 - Lotsverket. 160
19341221 - Passagerarelista. 151
19341221 - Telegrafverket. 298
19341221 - Temperatur och lufttryck 173
19341221 - Till domänuppskattningsman 319
19341221 - Till griftero 308
19341221 - Vid Visby högre allmänna läroverk 180
19341221 - Vigsel 191
19341222 - Åttiofem år 259
19341222 - Auktioner å virke och ved 180
19341222 - Deltagande. AUGUSTA IHRE. 153
19341222 - Den svenska Saarbataljonens avresa från Stockholm. 149
19341222 - Död. Jakob Kristian Nilsson. 143
19341222 - Död. Laura Kristina Fredrika Johansson. 161
19341222 - Död. Niklas Wilhelm Pettersson. 184
19341222 - Efterskänkande av arvsfondena rätt? 268
19341222 - Ett uppträde på tåget. 955
19341222 - Förlovning 200
19341222 - Från hamnen. 286
19341222 - Ingen särskild ersättning för skolavsyningen. 288
19341222 - Landsbygden. Burs. 214
19341222 - Landsbygden. Lojsta. 213
19341222 - Landshönding Rodhes tjänstledighet förlänges. 183
19341222 - Lingon 280
19341222 - Nästa års kartläggningsverksamhet. 194
19341222 - På sin 70-årsdag 276
19341222 - Passagerarelista. 181
19341222 - Postbåtens avgång julafton 175
19341222 - Taxan för Härta fiskehamn. 263
19341222 - Temperatur och lufttryck 193
19341222 - Visby Bio 180
19341224 - Död. Bertha Strömberg. 170
19341224 - Död. Carl Hugo Lindbom. 184
19341224 - Död. Karl Olof Nordström. 200
19341224 - Död. Lydia Hellgren. 206
19341224 - Dödsfall. 196
19341224 - Från hamnen. 257
19341224 - Götalejon. 223
19341224 - Hansa 198
19341224 - Höstens under. 201
19341224 - Ingen statspension ? 220
19341224 - Intet skyddshem för fickor. 214
19341224 - Körkortsdispens? 272
19341224 - Kyrkligt. 232
19341224 - Läkarmottagningen på Fårö. 223
19341224 - Läkarne. 205
19341224 - Legala notiser. 192
19341224 - Lysning 200
19341224 - Obefogade klagomål. 223
19341224 - Passagerarelista. 253
19341224 - Posten. 231
19341224 - Regina. 249
19341224 - Saarbataljonen avresa från Trälleborg. 266
19341224 - Svenska Saartruppen i Trälleborg. 279
19341224 - Temperatur och lufttryck 275
19341224 - Vävlärarinnekursenba 280
19341224 - Visby Bio 278
19341228 - Boet efter 325
19341228 - Död. Jim Karlström. 344
19341228 - Fastighetsauktion i Hangvar. 328
19341228 - För stöld av en överrock 673
19341228 - Härmed kungöres 336
19341228 - Härmed kungöres, att trafikbilitgaren 329
19341228 - Landsbygden. Fardhem. 300
19341228 - Landsbygden. Fröjel. 275
19341228 - Landsbygden. Gothem. 281
19341228 - Landsbygden. Sanda. 284
19341228 - Odd fellows i Visby 277
19341228 - Passagerarelista. 290
19341228 - Regina 322
19341228 - Tack. JOHAN SVENSSON 327
19341228 - Temperatur och lufttryck 257
19341229 - En gripande begravningsakt 251
19341229 - En svensk patrull 254
19341229 - Förlovning 250
19341229 - Från hamnen. 289
19341229 - Hansabio 297
19341229 - Hemse. 311
19341229 - Landsbygden. Hellvi. 290
19341229 - Landsbygden. Stenkyrka. 287
19341229 - Lösöreauktion vid Norrbys i Hall. 260
19341229 - Militärt anslag. 263
19341229 - Passagerarelista. 286
19341229 - Regina 271
19341229 - Temperatur och lufttryck 282
19341231 - Åttio år 208
19341231 - Biograferna. 157
19341231 - Burgsviks lotsplats i högre dyrortsgrupp? 146
19341231 - Deltagande. Bertha Strömberg. 137
19341231 - Död. Alma Hansson. 145
19341231 - Eldsvådetillbud i missionshuset. 142
19341231 - Förlovning 144
19341231 - Från hamnen. 139
19341231 - Hansa 171
19341231 - Landsbygden. Gerum. 224
19341231 - Landsbygden. Hellvi. 189
19341231 - Landsbygden. Lye. 192
19341231 - Landsbygden. Roma. 211
19341231 - Landsbygden. Vallstena. 215
19341231 - Landsbygden. Vänge. 203
19341231 - Ny fyrmästare vid Hoburgs fyrplats. 173
19341231 - Oundgängligen nödvändigt begränsa trafiktillstånden. 163
19341231 - Passagerarelista. 148
19341231 - Regina 144
19341231 - Sextio år 145
19341231 - Statsunderstöd till lantmannaskolan i Hemse. 135
19341231 - Tandläkarne. 150
19341231 - Temperatur och lufttryck 137
19341231 - Till den sista vilan 136
19341231 - Tingstäde träsks skiftning. 145
19341231 - Visby Bio 155
Postverket. 183