Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn den 16 sept. Kapten Lindkvist, ing. Jansson, herrar Jönsson, Dahlberg, Holm, Salen, Larsson, Olsson, Jansson Ericsson doktorinnan Norrby, fruar Engström, Salen, Myrsten, Olsson, Jansson, fröknar Myrsten, Hellberg, Thungren., Upsala Geografiska institution 19 st.

Med THJELVAR från Kalmar den 17 sept. Apotekare Lunden, mr Norman, herrar Nilsson, Carlsson, Elow. Pettersson, Alexandersson, Ekberg, Vesterlund, Sjöberg, Öberg fruar Elow, Alexandersson, Andersson, Boude, Öberg, mrs. Norman, fröknar Johansson, Asp, Hulten, Davidsson.

Med GOTLAND från Nynäshamn den 17 sept. Monseur De Lade dir. Johnsson, kapten Bergman, kand. Jeppsson, förvaltare Farsbeck, herrar Wessman, Ede, Söderdahl, Petersen, Sehölin, Berg, Brodin, Domer, Wahlberg, Pettersson, Klintborg, Nyman, fru Andersson, fröknar Jacobsson, Fransen, Wiman, Pettersson, Bang, Östergren, Ohlin, Rosengren Visby läroverk 15 st.Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 september 1934
N:r 216