Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn den 21 sept. Överste Lind, professor Roosval, arkitekt Åhlberg, dr. Selander, dir. Pettersson, ing. Westerdahl, agronom Nordlander, kyrkoherde Gyberg, herrar Magnusson, Lindfors Gustavsson, Arvidsson, Björkander, Hellström, AppeIgren, Mattsson Hansson, Jaoobsson, Kullberger Segerdahl, Östergren, fruar Nordlander, Arvidsson, Nyman, Bromeus, Persson, Westerlund, Persson, Mattsson, Nilsson. fröknar Grodelius, Thomsson.

Med GOTLAND från Kalmar den 21 sept. Dr Hessle trafikchef Nyberg, köpman Lindahl, agronom Köhler, dir. Nordström, lokeldaer Pettersson, herrar Lindström, Mållerberg, Holm, Schwartz, Sjöstrand, Jensen, fruar Jensen, Pettersson, Litiunen, Bäckström, Klint. Bergman. Köhler, frk. Andersson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 september 1934