Passagerarelista.

Med DROTTEN från N y n ä s hamn den 22 sept. Dir. Duse, grossh. Sandström, apot. Wärff, kapt. Thörnsten, hrr Sieuren med fru, Ericsson, Ekeroth, Rotzius, Fredriksson med fru, Carlsson, Nilsson, Wahlstedt, Thelin, Andersson, Johansson, fruar Degerman, Åkerman, Persson, fröknar Piper. Hoffman, Niklasson. Dahlberg.

Med VISBY från S t o c k h o l m den 22 sept. Herrar Dahlgren, konsulinnan Björkander, fruar Öberg, Lavergren, Kristiansson, Larsson, Sjögren. mrs Wells, fröknar Jakobsson, Myrsten.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 september 1934