Passagerarelista.

Med HANSA från Nynäshamn den 23 sept. Konsulent Nelson, herrar Kunfeldt, Johansson, Kindblom, Jacobsson, Ahlgren„ Löfstedt, fruar Johansson, Pettersson, Lagergren, Ahlgren, fröknar Pettersson, Ceder, mrs Deviss.

Med THJELVAR från Kalmar den 24 sept. Major Löwenhielm, läroverksadj. Hattström, grosshandl. Åstrand, köpman Lönnqvist, part. Lilienberg, herrar Jakobsson, Bergman, Fredriksson, Cronqvist, Börmel, landshövdingskan Hagströmer, fru Löwenhialm.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 24 sept. Rådman Löwenberg, kapt. Hägg, Kyhlberg med fru, ing. Bergström, Ivermark, adj. Glansholm, herrar Borg, Breuner, Odhammar, Noreus, Nilsson, Nyström med fru, Pettersson. Alvegren, Ödberg, Ridelius, Gisslen, Ostlund, Holmberg, Pettersson med fru, Lindqvist, Hansson, Larsson, doktorinnan Gillberg, fruar Nygren, 'Ohlsson, Hansén, Hedström, fröknar Lindgren. Palmberg, Haak.Gotlands Allehanda
Måndagen den 24 september 1934