Ett uppträde på tåget.

Då södergående tåget på torsdagskvällen befann sig mellan Stånga och Hemse socknar blev pastorsadjunkten Folke Thuresson, som åkte ensam i en kupé, överfallen av en mindre väl känd person Ernfrid Olofsson från Alva, vilken utan anledning gick till attack och misshandlade pastor Thuresson. Våldsverkaren uppgives ha troligen icke varit fullt nykter. Då pastor Thuresson vid ankomsten till Hemse station rapporterade saken för tågbetjäningen, passade Olofsson på att försvinna från tåget. Saken har emellertid anmälts till landsfiskalen, som igångsatt utredning i ärendet.Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 december 1934