Från hamnen.

Igår inkommo ms. Kristina, Nilsson, från Thistad, tom, ångf. Gotia, Neuman, från Nordenham med koks och ms. Vinda, Karlsson, från Hadersleven, tom.



Gotlands Allehanda
Torsdagen den 2 Augusti 1934
N:r 177