Tillkännagives att vår kära moder oeh svärmoder Änkan Carolina Ronander, född den 23 jan. 1844, efter ett långt lidande i dag kl. 2 f. m. ingått i evig vila; sörjd och
saknad av oss och barnbarn samt övrig släkt.
Gerete i Fardhem den 4 aug. 1934.
Lars och Hilda Ronander.
Carolina och Martin Carlsson. f. Ronander.
Laura Ronander.

Sv. Ps. 484: 4.Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179