Vår käre make och fader Ture Gustaf Sjölund avled hastigt genom olyckshandelse fredagen den 2 augusti kl. 4 e. m. i en ålder av 46 år; djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Visby den 3 augusti 1934.
Frida Sjölund.
Vanje. Yngve. Gösta.
Bror. Alf. Gerty.

Älskad. Saknad.Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179