Folkskolorna.

K. m:t har avslagit den av skolrådet i Visby gjorda ansökningen om utbekommande av statsbidrag för visst tillägg till avlöning och dyrtidstillägg för tiden 1 juli 1929
31 dec. 1931 åt småskollärarinnan vid stadens folkskolor Gerda Munthe. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179