Anmälningstiden för de jubileumstävlingar i Varpa,

som den 12 aug. anordnas å Visborgs slätt av I. F. Varpa och Visby Varpklubb, vilka båda fylla 25 år i år, utgår den 6 d:s vilket man har bett oss påpeka.Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Augusti 1934
N:r 179