Ingen pantlånerörelse.

Länsstyrelsen har lämnat utan bifall köpmannen Knut Ahlérs härstädes ansökan om tillstånd att i fastigheten nr 24 vid Hästgatan få idka pantlånerörelse.Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 Augusti 1934
N:r 180