Postombud i Väte.

Generalpoststyrelsen har för lämpning från från tidpunkt, som postmästaren i Visby äger bestämma, beslutat, att lantbrevbäring på linjerna Roma kloster—Hejde och Bjärges—Guldrupe skall indragas och att i stället skall dels anordnas åkande lantbrevbäring med fyra turer i veckan på en 32 km. lång ringlinje Bjärges—Guldrupe—Hejde—Väte—Viklau—Bjärges och dels anställas postanbud i Väte med postutväxling över poststationen i Bjärges. (H. B.)


Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281