Till kapten

vid Hallands regemente har utnämts kaptenen i regementet Elof Gardsten, gotl.
 Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281