Premiering av beredda fiskvaror

har i dag ägt rum på Stora torget härstädes på initfatikv av Gotlands fiskarförbund. Fin hel del olika varor utställdes och en rad pris, utdelades. Som prisdomarn tjänstgjorde fruarna Hanna Danielson och Gerda Krok från husmodersföreningen, direktör Markusson å Stadshotellet samt Harry Friberg som representant för fiskareföreningen.
Pristagare blevo:
För böckling: 1) Tyko Olofsson, Hallshuk, 10 p., 2) Emil Siggelin, Herrvik, 8, och Carl Norrby, Brissund, 7 poäng.
För rökt ål: 1) Herb, Jakabssons fiskrökeri, Visby, 10 poäng, som även erhöll ettextra Fris för rökt sik, vilkan tilldrog sig prisnämdens lovord. (Anmärkas bör, att hr Jakabsson icke varit i tillfälle att utställa böckling, enär han gått bet på en beräknad leverans av strömming).
För kryddströmming: 1) Emil Nilsson, Östra Vi, 10 poäng, 2) Karl Bolin, Gammelgarn, 9, 3) Emil Siggelin, Herrvik, 5 poäng.
För salt strömming: 1) Helge Lundbmrg, Hallshuk, 9 poäng, 2) Emil Nilsson, Östra Vi, 7 poäng. Extrapris för gotländsk spickströmming (lökströmming) till Karl Bodin, Gammelgarn.
Dessa premieringar torde komma att fortsättas, enär de dels tjäna till att fästa allmänhetens uppmärksamhet på de beredda fiskvaror, som finnas tillgängliga, dels komma yrkesmännen att taga upp konserveringsfrågor till ytterligare studium, varigenom utvecklingen kan gynnas icke blott kvantitativt utan även kvalitativt.
 Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281