Ritningsgranskningen var uppdrag i tjänsten.

Efter besvär av överläkaren och sjukhuschefen vid S:t Olofs sjukhus i Visby Ruth Svensson har k. m:t undanröjt medicinalstyrelsens beslut den 13 juli att förklara, att det uppdrag, som hon under pågående semester erhållit att tillsammans med arkitekten Hakon Ahlberg genomgå ritningar till det nya S:t Olofs sjukhus, icke skalle betraktas som uppdrag i tjänsten. K. m:t har i stället förklarat, att ritningsgranskningen skall anses såsom verkställd i tjänsten. (H. B.)
 Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281