Lotsarnas hemvägsersättning nästa år.

K. m:t har förordnat, att lotsarnas hemvägsersättning under år 1935 skall utgå med 50 proc. förhöjning vid distanslotsning. För lotsning i tillfällig lotsled skall förhöjning av hemvägsersättning utgå med 80 proc. vid följande lotsplatser å Gotland, nämligen Visby, Fårösund, Kyllegs, Slite, Ronehamns, Burgsviks och Klintehamns. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 1 December 1934
N:r 281